Toυρκία καί e-mails Κοτζιᾶ αἰτίες πρόωρων ἐκλογῶν

Βαραίνει ἡ ἀτμόσφαιρα – Ἔξοδος διαφυγῆς γιά Τσίπρα ἡ ἔντασις

Η ΦΡΑΣΙΣ ἀποδίδεται στόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη καί φέρεται ὅτι τήν εἶπε σέ συνομιλητή του κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Θεσσαλονίκη. «Οὔτε καί ὁ ἴδιος ὁ Τσίπρας γνωρίζει πότε θά κάνει ἐκλογές. Ἀλλά ἄν εἶναι ἔξυπνος, θά τίς κάνει μέχρι τόν Ἰούνιο. Διότι διαφορετικά μέχρι τόν Ὀκτώβριο θά προκύψουν πολλά».

Εἶναι ἄγνωστο τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος συνήθως εἶναι καλά πληροφορημένος. Ἀλλά ἤδη συμβαίνουν καί προκύπτουν πολλά. Οἱ νέες πληγές πού ἄνοιξε στήν κυβερνητική πλειοψηφία ὁ τέως κυβερνητικός ἑταῖρος Πάνος Καμμένος μέ τίς καταγγελίες του γιά τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, δημιουργοῦν πρόσθετο πονοκέφαλο στόν Πρωθυπουργό, ἐνῶ ἡ κατακόρυφη αὔξησις τῆς ἐντάσεως πού παρατηρεῖται στά ἑλληνοτουρκικά ἀποτελεῖ σπουδαῖο ἐθνικό λόγο προσφυγῆς σέ πρόωρες κάλπες κατά τίς κείμενες διατάξεις τοῦ Συντάγματος.

Ἡ αὔξησις τῆς ἐντάσεως στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία πράγματι δέν εἶναι παῖξε-γέλασε. Οἱ Τοῦρκοι μετά τήν ὁριστικοποίηση τῆς στρατηγικῆς ἐπιλογῆς τους νά ἀγοράσουν πυραύλους S400 ἀπό τήν Ρωσσία, κάνουν κάθε ἡμέρα καί μιά κίνηση στήν σκακιέρα πού φέρνει σέ δύσκολη θέση τήν Ἀθήνα. Πρῶτον, ἔστειλαν ρηματική διακοίνωση στόν ΟΗΕ μέ τήν ὁποία ἐξηφάνισαν τό Καστελλόριζο ἀπό τό Αἰγαῖο, δικαιώνοντας τίς ἀνοησίες τοῦ πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσιρώνη. Ἔπειτα ἄνοιξαν γιά πρώτη φορά μετά ἀπό χρόνια ζήτημα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν Δωδεκανήσων καί ὑποστηρίζουν ἐκ νέου ὅτι ἡ Ἑλλάς θά χάσει νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἐπειδή ἔστειλε στρατό σέ αὐτά. Στήν πραγματικότητα ἀνοίγουν ζητήματα ἀμύνης καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος. Καί τό κορυφαῖο: διά τοῦ ψευδοκράτους τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πιόνι στήν σκακιέρα τῶν γεωπολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῆς Τουρκίας, θέτουν πλέον εὐθέως ζήτημα συνεκμεταλλεύσεως τοῦ Αἰγαίου. Ἐνημέρωσαν, δέ, τόν ΟΗΕ ὅτι θά κάνει γεωτρήσεις στήν Κυπριακή ΑΟΖ μέ Μπαρμπαρός καί Πορθητή. Ἤδη ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο διαπιστώνει ὅτι ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ μέ πόλεμο τήν Ἑλλάδα, δείχνει ὅτι ἡ Ἀθήνα ἀναβαθμίζει πολιτικῶς τήν τουρκική παράμετρο στόν δρόμο πρός τίς πρόωρες ἐκλογές.

Πέραν τῆς καμπῆς πού διέρχονται οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις –πρᾶγμα πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ πολιτική κατευνασμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν Ἄγκυρα δέν ἔχει ἀποτέλεσμα– στίς μεταβλητές πού ἐνδεχομένως νά ὁδηγήσουν σέ πρόωρες ἐκλογές –χωρίς νά τίς χρεωθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ– εἶναι καί ἡ νέα ἀντιπαράθεσις Καμμένου – Κοτζιᾶ. Οἱ δύο πρώην ὑπουργοί τοῦ κ. Τσίπρα χωρίς νά συμφωνοῦν σέ τίποτε μεταξύ τους ἀντικειμενικῶς κινοῦνται ἐναντίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων μέ τά e-mails πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα γιά τόν διαγωνισμό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν σχετικά μέ τίς βίζες, προσπαθεῖ νά πραγματοποιήσει ἕνα ἀπραγματοποίητο ὄνειρό του: νά προκαλέσει τήν πτώση τῆς κυβερήσεως ΣΥΡΙΖΑ καί νά ἀμφισβητήσει τό ἠθικό της πλεονέκτημα γιά νά μπεῖ ἐκ νέου στό πολιτικό παίγνιο. Ὁ τέως ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀπό τήν πλευρά του εἶναι σφόδρα ἐνοχλημένος μέ τήν Κυβέρνηση γιά δύο λόγους. Ἐπέτρεψε νά μήν ἀρθεῖ ἡ ἀσυλία τοῦ κ. Καμμένου προκειμένου νά ἐκδικασθεῖ ἡ μήνυσις πού ἔχει ἐπιβάλει ἐναντίον του, ὁ πρῶτος. Διεπίστωσε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Κατρούγκαλος τόν ἄφησε ἀκάλυπτο στήν ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ἐναντίον του ὁ Πάνος Καμμένος καταθέτοντας καυτά e-mails γιά τόν διαγωνισμό τοῦ ΥΠΕΞ. Ἄγνωστο λοιπόν ἄν θά συνεχίσει νά δίδει τήν ψῆφο του γιά τήν δεδηλωμένη τῆς Κυβερνήσεως. Σημειωτέον ὅτι στήν πρόσφατη συνδιάσκεψη τοῦ «Πράττω» εἶχε ἐπαναβεβαιώσει μέν τήν στήριξή του στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά χωρίς λευκή ἐπιταγή. Καί, τέλος, νά μήν λησμονεῖται ὅτι ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς ἔχει ἕνα πυρηνικό πολιτικό ὅπλο στά χέρια του: τήν ἀδημοσίευτη ἕως τώρα ἐπιστολή παραιτήσεώς του πρός τόν κ. Τσίπρα.

Τούτων δοθέντων συνδυαστικά προκύπτει ἕνα ἐνδιαφέρον ἐρώτημα. Ἡ Βουλή τυπικῶς θά ἀνοίξει μετά τίς 5 Μαΐου, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Τό ἐρώτημα εἶναι: Βάσει τῶν ἐξελίξεων στά μέτωπα αὐτά ἀλλά καί σέ μία σειρά ἄλλα σέ ἐκκρεμεῖς πολιτικές ὑποθέσεις (Νοβάρτις, Πετσίτης, ἀκροάσεις σέ ἐπιτροπή Θεσμῶν), ἕως πότε θά παραμείνει ἀνοικτό τό Κοινοβούλιο; Λογικά μέχρι τίς 10 Μαΐου τό πολύ, ἐάν ἐπικρατήσει τό σενάριο τῶν ἐκλογῶν στίς 2 Ἰουνίου. Ἴδωμεν λοιπόν.

Κεντρικό θέμα