Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Τσίπρας ὅτι ἡ Συμφωνία εἶναι ἄκυρη!

Ἐκλιπαρεῖ τό ΝΑΤΟ νά καθυστερήσει – Τί ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλ. Τάρκας

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κύρωσε χθές, ἐν μέσω γενικῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ 153 ψήφους. Ὡστόσο, δέν εἶναι αὐτό τό τέλος τῆς διαδρομῆς. Ἡ ἀνεύθυνη Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ τώρα ἀρχίζει καί καταλαβαίνει τήν παγίδα πού τῆς ἔστησε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ μέ τήν «εἰκονική» ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἔγινε κατά τρόπο πού πάσχει νομικῶς καί δέν εἶναι ἔγκυρη. Καί μπορεῖ ὁ κ. Τσίπρας νά δικαιολόγησε στήν Βουλή ὅτι τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων παραμένει ἀναλλοίωτο καί οἱ προσθῆκες τῆς ἀναθεωρήσεώς του γίνονται στό τέλος –κατά τό ἀμερικανικό πρότυπο, ὁ ἴδιος ὅμως ξέρει καλά ὅτι ἡ δημοσίευσίς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀλβανικοῦ Κοινοβουλίου καί ὄχι τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν εἶναι νομικῶς ἔγκυρη. Γι’ αὐτό, τώρα, τρέχει καί ἐκλιπαρεῖ τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ νά μήν στείλει ἐπιστολή προσκλήσεως ἐντάξεως στά Σκόπια πρίν ἀρθοῦν οἱ ἀκυρότητες. Καί γιά τόν ἴδιο λόγο μετακυλίει τήν ψήφιση τοῦ πρωτοκόλλου ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ γιά ἀργότερα! Ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Ἄμυνα καί Διπλωματία» καί σύμβουλος Ἀλέξανδρος Τάρκας, ἐπί κεφαλῆς ἑλληνικῆς ἑταιρείας μέ ἐξειδίκευση σέ ἐκτιμήσεις ἐπιχειρηματικοῦ ρίσκου ξένων ἑταιρειῶν, ἔχει ἰδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες ὡς πρός αὐτό, καί ἡ «Ἑστία» εὐχαρίστως δημοσιεύει τό ἄρθρο του.


Μακρά περίοδος προβλημάτων γιά τήν ἑλληνική διπλωματία, ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, θά προκύψει μετά τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί τή δρομολόγηση τῶν ἐνταξιακῶν διαδικασιῶν τῆς ΠΓΔΜ στούς δύο ὀργανισμούς. Τό αἴτημα τῆς κυβέρνησης πρός τόν γγ τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ νά μήν ἀποστείλει ἐπίσημη πρόσκληση ἔνταξης στά Σκόπια μέχρι νά διευκρινιστεῖ ὁριστικά ἡ νομική ἐγκυρότητα καί δεσμευτικότητα τῶν συνταγματικῶν ἀλλαγῶν καί τῆς κύρωσής τους ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου τῆς ΠΓΔΜ Τ. Τζαφέρι, ἀντί τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας Γκ. Ἰβανώφ, ἐξακολουθεῖ νά παραμένει σέ ἰσχύ. Νεότερες πληροφορίες μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι ἐκτός τοῦ κ. Στόλτενμπεργκ ὑπῆρξε σχετική ἐνημέρωση καί τῶν ΗΠΑ.

Οἱ λεπτομέρειες ἐξετάστηκαν κατά τή διάρκεια συνάντησης τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γ. Κατρούγκαλου μέ τόν πρεσβευτή τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Τζ. Πάυατ, λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Ἀθήνα ἀπό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στήν Καλιφόρνια καί πρίν ἀπό τήν ἀναχώρησή του στήν Οὐάσινγκτον τήν περασμένη ἑβδομάδα, γιά νά συμμετάσχει σέ ὑπηρεσιακές συσκέψεις μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μ. Πομπέο καί ἄλλους ἀξιωματούχους μέ ἁρμοδιότητα τήν περιοχή τῆς ΝΑ Μεσογείου.

Ὁ κ. Πάυατ φέρεται ὅτι δέν ἔδωσε δεσμευτική ἀπάντηση στόν κ. Κατρούγκαλο, ἀλλά πρό ἡμερῶν ἀνώτερος Ἀμερικανός ἀξιωματοῦχος ἐπεσήμανε τή σπουδαιότητα ὁλοκλήρωσης ὅλων τῶν προβλεπόμενων βημάτων καί τῆς θωράκισης τῆς ΠΓΔΜ ἀπό τό ΝΑΤΟ, προτοῦ ὑπάρξουν κινήσεις ἀντίδρασης τῆς Ρωσσίας στά Βαλκάνια. Ἄλλωστε ἔχουν προηγηθεῖ, σύμφωνα μέ ἐγκυρότατες πηγές, ἀρκετές ἐπισημάνσεις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ πρός τήν ἑλληνική πλευρά (κατά τίς συζητήσεις τοῦ Στρατηγικοῦ Διαλόγου στά μέσα Δεκεμβρίου καί μέ ἄλλες εὐκαιρίες πρίν καί ὕστερα ἀπό αὐτόν), ὅτι πρέπει νά κλείσουν τά βαλκανικά μέτωπα τό συντομότερο δυνατόν. Χαρακτηριστικά ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι ὑπάρχει «κίνδυνος χάους» στά Βαλκάνια μέ κόστος πού θά πληρώσει καί ἡ Ἑλλάδα. Πρός τό παρόν, βέβαια, ἡ μόνη χαοτική κατάσταση πού ἔχει προκύψει ἀπό τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ὁ διχασμός τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τά διαλυτικά φαινόμενα στήν ἐσωτερική πολιτική σκηνή, ἀποσταθεροποιώντας τή –χρήσιμη γιά ὁλόκληρη τή Δύση– θέση τῆς χώρας στήν κρίσιμη εὐρύτερη περιοχή. Παρόμοιες συζητήσεις γιά ἀναβολή στήν ἀποστολή τῆς πρόσκλησης ἔνταξης ἔχουν γίνει καί στίς Βρυξέλλες, στό ἐπίπεδο μόνιμων ἀντιπροσώπων τοῦ ΝΑΤΟ.

Ἀρκετά μέλη τῆς Συμμαχίας συμφωνοῦν, διά τῆς σιωπῆς τους, μέ τό ἑλληνικό αἴτημα, ἐνῶ ἄλλα (μέ πρώτη τήν Τουρκία) διαφωνοῦν, καί ἄλλα θά τοποθετηθοῦν τίς ἑπόμενες ἡμέρες μετά τήν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Διαβουλεύσεις, ἐπί τοῦ θέματος, ἀναμένονται καί κατά τή σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Ἄμυνας τοῦ ΝΑΤΟ στίς 13 καί τίς 14 Φεβρουαρίου. Ἀσφαλῶς τό ἐρώτημα εἶναι γιά πόσο καιρό μπορεῖ, πράγματι, νά καθυστερήσει ἡ διαδικασία, καθώς ἡ συμφωνία τῶν πρωθυπουργῶν Α. Τσίπρα καί Ζ. Ζάεφ προέβλεπε τήν ταυτόχρονη κατάθεση καί τοῦ συνοδευτικοῦ πρωτοκόλλου γιά τό ΝΑΤΟ. Στό πλαίσιο αὐτό ὁ κ. Ζάεφ ἔχει σπεύσει, ταυτόχρονα μέ τήν ἀποστολή τῆς δῆθεν διευκρινιστικῆς (στήν πραγματικότητα πολύ προβληματικῆς) ρηματικῆς διακοίνωσης, νά ἐκφράσει τήν ἐλπίδα ὅτι «ἡ φίλη Ἑλλάδα θά γίνει ἡ πρώτη πού θά ὑπογράψει τό πρωτόκολλο προσχώρησης τῆς χώρας μας στό ΝΑΤΟ καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά ὑποκινήσει καί τίς ἄλλες 28 χῶρες τῆς Συμμαχίας νά πράξουν τό ἴδιο». Παράλληλα, στό ἐπίπεδο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη δεχθεῖ ἀνεπίσημες παροτρύνσεις ἀπό στελέχη τῆς Κομμισσιόν νά ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἔναρξης τῶν ἐνταξιακῶν συνομιλιῶν τῆς ΠΓΔΜ μετά τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου. Ἡ Ἀθήνα, ἀκριβῶς λόγω τοῦ ἀνεπίσημου χαρακτῆρα τῶν νύξεων, δέν ἔχει ἀνοίξει τά χαρτιά της ἀναμένοντας νά ἀξιολογήσει τή «διαγωγή» τῶν Σκοπίων ὥς τόν Ἰούνιο καί, κυρίως, νά διαπιστώσει ἄν θά ὑπάρξει σύγκρουση Γερμανίας – Γαλλίας μετά τίς ἀντιρρήσεις τοῦ Παρισιοῦ γιά τήν ἐνταξιακή προοπτική, γενικότερα, τῶν χωρῶν τῶν δυτικῶν Βαλκανίων. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἰσορροπίες μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἀθήνα, ἀκόμα καί ἄν καταλήξει σέ θετική στάση ὑπέρ τῶν Σκοπίων, δέν μπορεῖ νά πράξει τό ἴδιο γιά τά Τίρανα. Κατόπιν τῆς κατάρρευσης τῶν σχεδιασμῶν τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιᾶ γιά ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στά Τίρανα πέρυσι, ἀνήμερα τό Πάσχα, καί τήν ὁριστικοποίηση διμερῶν συμφωνιῶν ὥς τόν περασμένο Ἰούλιο, ἡ Ἀθήνα τώρα τονίζει ἀνεπίσημα πρός τήν Ε.Ε. ὅτι ἡ Ἀλβανία εἶναι προκλητική καί δέν θέλει νά ἀξιοποιήσει κἄν τή θετική στάση τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντί της.

Κατά τήν τρέχουσα περίοδο, ἐπίσης, ἰδιαίτερη σημασία γιά τά Βαλκάνια ἔχει ἡ ἀνάμειξη τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας πρός ἀνταγωνισμό τῶν συμμάχων τοῦ ΝΑΤΟ καί τῶν ἑταίρων τῆς Ε.Ε. Ὁ κ. Τσίπρας ἐπιβεβαίωσε πρό μηνός πρός τόν Σέρβο πρόεδρο Ἀλ. Βούτσιτς ὅτι ἡ Ἀθήνα ὑποστηρίζει τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς σιδηροδρομικῆς σύνδεσης Πειραιᾶ – Θεσσαλονίκης – Σκοπίων – Βελιγραδίου. Ἡ ἀναβάθμιση τῶν ὑποδομῶν αὐτῶν ἐξυπηρετεῖ τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἀλλά ὡς πρός τή λεγόμενη «μεγάλη εἰκόνα», πού κυρίως παρακολουθεῖται ἀπό τό ΝΑΤΟ καί τίς ΗΠΑ, διευκολύνει σέ μέγιστο βαθμό τά σχέδια τῆς Κίνας (πρωτοβουλία OBOR καί συνεργασία τοῦ Πεκίνου μέ 16 εὐρωπαϊκές χῶρες) γιά οἰκονομική καί στρατηγική διείσδυση στά Βαλκάνια καί στήν κεντρική Εὐρώπη. Ὡς πρός τή Ρωσσία, ἡ Ἀθήνα ἐξακολουθεῖ νά μή γνωρίζει (καί μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἀλ. Γκροῦσκο τήν περασμένη Παρασκευή) τόν χρόνο καί τήν ἔνταση τῆς ἀντίδρασής της στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ κατά τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἐνῶ τουλάχιστον ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι δέν ὑπάρχει μεταβολή τῆς πολιτικῆς τῆς Μόσχας στό Κυπριακό.

Κεντρικό θέμα