ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

«Τό Σύνταγμα δέν ἐπιτρέπει μείωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας!»

Νέα προειδοποίησις Δένδια ἀπό τόν Ἅη-Στράτη πρός πᾶσα κατεύθυνση – Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης προχώρησε σέ «ἐπαναδιατύπωση» τῶν ἀρχῶν τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς «γιά ὑπεράσπιση τοῦ ἔσχατου βράχου καί τῆς ἔσχατης βραχονησίδας τῆς πατρίδας μας» – Κατέθεσε στέφανο στό μνημεῖο τοῦ ἡρωικοῦ πιλότου Σιαλμᾶ

ΑΠΟ TON Ἅη-Στράτη, ὅπου παρέστη στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν 111η ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς, ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπηύθυνε αὐστηρή προειδοποίηση πρός πᾶσα κατεύθυνση, ὅτι «δέν ὑφίσταται καμμία συνταγματική πρόβλεψη, γιά νά καταστεῖ ἡ Ἑλλάδα χώρα περιορισμένης κυριαρχίας»! Ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, ἀπών ἀπό τό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο, ἐπέλεξε νά ὁμιλήσει μέ αὐστηρό καί ξεκάθαρο ὕφος ἀπό τό ἀκριτικό νησί τοῦ Αἰγαίου γιά τό δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων στήν ἄμυνα ἔναντι κάθε ἐπιβουλῆς «ἐπαναδιατυπώνοντας» τίς ἀρχές τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας. «Θά ἤθελα νά ἐπαναδιατυπώσω τήν ἀπόλυτη συνταγματική ὑποχρέωση ὑπεράσπισης τοῦ ἐσχάτου βράχου καί τῆς ἔσχατης βραχονησίδας τῆς πατρίδας μας. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει καμμία πρόθεση, ἀλλά καί δέν ὑφίσταται καμμία συνταγματική πρόβλεψη, γιά νά καταστεῖ χώρα περιορισμένης κυριαρχίας. Διατηρεῖ ὅπως κάθε χώρα στόν πλανήτη τό αὐτονόητο δικαίωμα τῆς ἄμυνας ἔναντι κάθε ἐπιβουλῆς. Διατηρεῖ τό δικαίωμα τῆς ἄμυνας κάθε σημείου τοῦ ἐθνικοῦ της χώρου» εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ κ. Δένδιας στήν ὁμιλία του στόν χῶρο τοῦ Μνημείου Πεσόντων Ἁγιοστρατιτῶν. Τά μηνύματά του τόσο πρός τήν Ἄγκυρα ὅσο καί πρός τό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως ἦταν σαφῆ καί συγκεκριμένα.

Ὁ κ. Δένδιας ἐξέφρασε τήν χαρά του πού παρευρέθη στόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ νησιοῦ πού ἦταν μακριά ἀπό τόν ἐθνικό κορμό. «Ὁ Ἐθνικός Στόλος καί ἡ στρατιωτική ἀρετή τῶν Ἑλλήνων κατά τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, ἀπελευθέρωσαν τό νησί ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Τό ἐνσωμάτωσαν στό ἀναγεννημένο Ἑλληνικό Κράτος» παρατήρησε. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, συνέχισε, ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς ἔνδοξες σελίδες τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, τῆς ἱστορίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τῆς ἱστορίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας, καί «ἀποτέλεσε ἕνα σημαντικό βῆμα στήν πορεία γιά τήν ἐθνική μας ὁλοκλήρωση.»

Ἐξήγησε ὅτι δέν θυμόμαστε τούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων «ἁπλῶς ἀπό ἕνα τυπικό καθῆκον, ἀλλά γιατί ἡ ἀναδίφηση στό χθές βοηθᾶ στή δημιουργία ἔμπνευσης γιά τό αὔριο. Βοηθᾶ στό νά δανειστοῦμε ἀξιολογικούς κώδικες, βοηθᾶ στό νά μιμηθοῦμε συμπεριφορές, γιατί σήμερα, σέ μιά πολύπλοκη ἐποχή, τό ἐθνικό καθῆκον διευρύνεται. Καί ὀφείλουμε πάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλα νά ἑδραιώνουμε τήν ἐθνική μας ὁμοψυχία καί τήν ἐθνική μας ἑνότητα.» Μάλιστα τόνισε ὅτι αὐτές οἱ δηλώσεις ἔχουν σημασία, γιατί γίνονται σέ ἕνα νησί πού ἔχει ἰδιαίτερο εἰδικό βάρος καί στό ὁποῖο εὑρίσκεται τό Μουσεῖο Δημοκρατίας.

Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ γεωπολιτική ἀβεβαιότης καί οἱ ἀνακατατάξεις ἐξελίσσονται μέ ἀπίστευτη ταχύτητα, ἀλλά ἡ Ἑλλάς, στηριζόμενη στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί «στήν ἀξιόπιστη ἐξωτερική πολιτική της», ἔχει ἀποκτήσει παρουσία στήν διεθνῆ πολιτική σκηνή. «Εἴμαστε ἕνας πυλῶνας ἀσφάλειας, σταθερότητας καί εἰρήνης σέ μιά εὐρύτερη ταραγμένη περιοχή. Τά νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους μας σηματοδοτοῦν ὄχι μόνο τά δικά μας ἐθνικά ἑλληνικά σύνορα, ἀλλά καί τά εὐρωπαϊκά σύνορα» παρατήρησε ὁ κ. Δένδιας. «Συνιστοῦν γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες πυρῆνα πού πάλλεται ἡ καρδιά τῆς πατρίδας μας. Καί θά ἤθελα μέ τήν εὐκαιρία αὐτή νά ἐπαναδιατυπώσω τή διαχρονική καί ἀπόλυτη προσήλωση κάθε Κυβέρνησης τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας στήν ὑπεράσπιση τῆς κυριαρχίας, τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, σύμφωνα μέ τό Διεθνές Δίκαιο καί τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας, τῶν νησιῶν τῆς Πατρίδας μας» κατέληξε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ κ. Δένδιας συγκινημένος κατέθεσε στέφανο στό μνημεῖο τοῦ ὑποσμηναγοῦ Νικόλαου Σιαλμᾶ, ὁ ὁποῖος τόν Ἰούνιο τοῦ 1992 ἔχασε τήν ζωή του σέ ἀερομαχία πάνω ἀπό τό νησί μέ ἕνα τουρκικό F-16.

Κεντρικό θέμα