Tό συναίσθημα τῆς ντροπῆς κατακλύζει τόν Ἕλληνα

Στοιχεῖα σόκ ἀπό ἔρευνα τῆς MRB σέ ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύματος «Μ. Βαρδινογιάννη»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ σόκ πού δημιουργοῦν εὔλογο προβληματισμό γιά τό αὔριο ἀλλά καί τροφοδοτοῦν δειλά τό ρεῦμα τῆς …Ἐλπίδας στήν ἑλληνική κοινωνία παρουσίασε χθές στό κατάμεστο ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ἑταιρείας δημοσκοπήσεων MRB Δημήτρης Μαῦρος, ὁ ὁποῖος μίλησε στό Συνέδριο «Ἡ Ἑλλάδα στόν σύγχρονο κόσμο: Ἡ Ἐθνική ταυτότητα καί οἱ προκλήσεις τοῦ 21ου αἰῶνα» πού συνδιοργάνωσαν τό Ἵδρυμα «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» καί ἡ «Παναθηναϊκή Ὀργάνωσις Γυναικῶν».
Σύμφωνα μέ τά ἐπικαιροποιημένα εὑρήματα τῆς ἐρεύνης «Τί πιστεύουν οἱ  Ἕλληνες» πού διενεργήθηκε γιά λογαριασμό τῆς ὀργανώσεως «διαΝΕΟσις», τό συναίσθημα τῆς ντροπῆς κυριεύει τήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα καί ἔχει σκαρφαλώσει στήν κορυφή τῶν συναισθημάτων πού τόν διαπερνοῦν. Ἐνῶ μέχρι προσφάτως ἔκαναν …πρωταθλητισμό στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων οἱ ἔννοιες «θυμός» καί «φόβος» σέ ποσοστά ἄνω τοῦ 50%, στήν τελευταία μέτρηση ἐθνικοῦ συναισθήματος πού ἔγινε μετά καί ἀπό ὑπόδειξη τοῦ φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ἡ ντροπή σημείωσε τεράστια αὔξηση στίς προτιμήσεις τῶν ἐρωτηθέντων, οἱ ὁποῖοι σέ αὐτή τήν συγκυρία νοιώθουν ἔτσι σέ ποσοστό 49,7%.
Γιά πρώτη φορά ἀπό γενέσεως κρίσεως ἡ ντροπή «κτυπᾶ» κορυφή καί ἰσοβαθμεῖ σχεδόν μέ τήν ἔννοια τοῦ θυμοῦ. Αὐτό βεβαίως δέν σημαίνει ὅτι τό συναίσθημα τοῦ φόβου ὑποχωρεῖ δραματικά. Ὄχι! Ὁ φόβος στό μυαλό τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀκόμη ἐδῶ, ἔστω καί τρίτος, στίς ἐπιλογές τους ὅταν ἐρωτῶνται πῶς νοιώθουν. Θερίζει ὁ φόβος γιά τά προσωπικά: «Φοβᾶμαι τήν ἀποτυχία» δηλώνουν σέ ποσοστό 43% οἱ Ἕλληνες. Ὡστόσο, παρήγορο εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ λέξις «Ἐλπίδα» ἐκτοξεύεται στό 21% τῶν προτιμήσεων τῶν Ἑλλήνων ἔναντι 12% πού ἦταν πρίν ἀπό δύο περίπου χρόνια, ἔνδειξις πώς κάτι πάει νά ἀλλάξει στήν λαϊκή ψυχή εἰς βάθος χρόνου.
Βεβαίως, δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἐπικαιροποιημένη ἔρευνα τῆς MRB γιά λογαριασμό τῆς «διαΝΕΟσις» καταγράφει ρεκόρ, τήν στιγμή πού ἡ Ἑλλάς ὑποχωρεῖ στό θέμα τῶν Σκοπίων καί χαρίζει τόν ὅρο «Μακεδόνες» στούς γείτονες.
Ὡστόσο, ἄν μελετήσει κανείς τήν ἔρευνα στό σύνολο ὑπό τό πρῖσμα καί νεωτέρων στοιχείων γιά τήν στάση τοῦ Ἕλληνα ἀπέναντι στήν συστημικότητα, θά καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι ἡ μεγάλη ντροπή εἶναι τό τελευταῖο ἀρνητικό συναισθηματικό κῦμα πού βιώνει ὁ Ἕλλην πρίν εἰσέλθει στήν νέα φάση τοῦ πραγματισμοῦ.

Εἶναι λίαν ἀποκαλυπτικό πώς τό νέο δόγμα τοῦ Ἕλληνα εἶναι τό τρίπτυχο «Παράδοση-Συστημικότης-Καινοτομία». «Στήν πραγματικότητα μιλᾶμε γιά ἕνα νέο κῦμα συντηρητισμοῦ» διευκρίνισε ὁ Δημήτρης Μαῦρος, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξε ἕνα καινούργιο στοιχεῖο ἀκόμη: τήν στροφή τῶν νέων πρός τήν Ἐκκλησία. Ἕνας στούς τέσσερεις νέους ἡλικίας 18-34 ἐτῶν (25%) ἐπισκέπτεται τακτικά Ὀρθόδοξους ναούς ὄχι γιά νά παρακολουθήσει κάποια λειτουργία ἀλλά γιά νά ἀνάψει κερί, νά προσκυνήσει καί νά προσευχηθεῖ. Τό συγκεκριμένο εὕρημα θεωρήθηκε τόσο παράδοξο ἀπό τήν πολυεθνική ἑταιρεία πού εἶχε παραγγείλει τήν ἔρευνα, ὥστε στελέχη της ἔκαναν ἐπί τόπου ἔρευνα καί καταμέτρηση νέων ἔξω ἀπό τούς ναούς μέχρι νά πεισθοῦν. Καί ἐπείσθησαν. Οἱ πολῖτες, τέλος, ὅπως ἐξήγησε μέ στοιχεῖα ὁ κύριος Μαῦρος, ἀπό τήν ἀντισυστημικότητα τοῦ 2012 κατευθύνονται πλέον βοηθούσης καί τῆς …μνημονιακῆς προσαρμογῆς τῆς ἀριστερῆς Κυβερνήσεως πρός τήν συστημικότητα καί τήν κανονικότητα. Ἀντάρτικο τέλος. Ἡ ἀντισυστημικότης ἀντικαθίσταται πλέον ἀπό τόν ὅρο καινοτομία.

Τό Συνέδριο τοῦ Ἱδρύματος «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» καί τῆς «Παναθηναϊκῆς Ὀργανώσεως Γυναικῶν» χαιρέτισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι «δεν μποροῦμε κατ’ οὐδένα τρόπο νά ἀρκεστοῦμε στίς δάφνες τῆς βαριᾶς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς γιά νά πορευτοῦμε στό νέο κόσμο» καί σημείωσε ὅτι πρώτιστο μέλημά μας πρέπει νά εἶναι «ἡ ὑπεράσπιση τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων κατά τίς ἀρχές πού ἐμπνέει διαχρονικῶς ὁ ὅρκος τῶν Ἀθηναίων Ἐφήβων: “Τήν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω”». Μίλησαν ἐπίσης ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ι. Ἀμανατίδης, ὁ ἀντιναύαρχος Νῖκος Τσούνης, ὁ Διευθυντής Ἐρευνῶν τῆς «διανέοσις» Κυριάκος Πιερακάκης, ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἰδιοκτητῶν Ἠμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν Νῖκος Χατζηνικολάου, ὁ Μητροπολίτης Λαυρεωτικῆς καί Μεσογαίας Νικόλαος, ὁ καθηγητής Σπῦρος Φλογαΐτης, ἡ Πρόεδρος τῆς «Παναθηναϊκῆς» Μαρία Γιαννίρη καί ἡ Σίσσυ Παυλοπούλου.

Κεντρικό θέμα