Τό συμφέρον τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἑνότης τοῦ πολιτικοῦ κόσμου

Ἐξετάσεις Πρωθυπουργοῦ, πολιτικῶν ἀρχηγῶν κομμάτων καί βουλευτῶν ἀπέναντι στήν ἱστορία

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ πού θά διεξαχθεῖ τήν Τετάρτη στό Κοινοβούλιο γιά τήν κύρωση τῆς συμφωνίας ὁριοθετήσεως ΑΟΖ Ἑλλάδος – Αἰγύπτου, μαζί μέ τήν ἀντίστοιχη πού ἔχουμε ὑπογράψει μέ τήν Ἰταλία, στό μέλλον θά ἀποδειχθεῖ περισσότερο σημαντική ἀπό ὅσο τήν «εἰσπράττει» σήμερα ὁ μέσος πολίτης.

Πιθανώτατα θά θεωρηθεῖ ἱστορική καί ἀναλόγως τῶν ἐξελίξεων, θετικῶν (εὐχόμεθα) ἤ ἀρνητικῶν (ἀπευχόμεθα), θά ἀνατρέχουμε στό μέλλον στά πρακτικά της γιά νά πιστώνουμε ἤ νά χρεώνουμε τούς πολιτικούς μας ταγούς γιά τήν στάση τους.

Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἡ ψηφοφορία πού θά διεξαχθεῖ πρέπει νά ὑπερβεῖ τήν τρέχουσα ἐσωκομματική συγκυρία μέσα σέ κάθε κόμμα, τούς μίζερους μικροπολιτικούς ὑπολογισμούς καί νά ἐπικεντρωθεῖ στό συμφέρον τοῦ Ἔθνους. Τυχόν ἐπιλογή τῆς πλειοψηφίας νά προκαλέσει ὀνομαστική ψηφοφορία εἶναι καί θετική καί ἀρνητική. Θετική γιατί θά θέσει πρό τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν τους τούς Βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων οἱ ὁποῖοι πέραν τῆς ἐσωκομματικῆς πτυχῆς (στόν ΣΥΡΙΖΑ, στό ΚΙΝΑΛ ἀλλά καί στήν ΝΔ πού ὑπάρχουν ἀποχρώσεις) πρέπει νά συνεκτιμήσουν στήν στάση τους, πρῶτον, τήν εἰκόνα συνοχῆς ἤ διασπάσεως πού θά δώσει ὁ πολιτικός κόσμος στήν γείτονα τήν ὥρα πού αὐτή παρέτεινε τήν Navtex στό Καστελλόριζο ἕως τίς 27 Αὐγούστου (βραχυπρόθεσμο κριτήριο) καί, δεύτερον, τίς νομικές ἐπιπτώσεις πού θά ἔχουν ἡ μειωμένη ἐπήρεια καί ὁ 28ος μεσημβρινός στήν μελλοντική ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ἐάν ὁλοκληρωθεῖ σύντομα ἡ ὁριοθέτησις μέ τήν Αἴγυπτο, κανένα θέμα. Ἐάν καθυστερήσει καί οἱ Τοῦρκοι διεκδικήσουν ὑφαλοκρηπῖδα στά χωρικά μας ὕδατα δυτικά τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν γεννᾶται μελλοντικό πρόβλημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας γιά τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα (μακροπρόθεσμο κριτήριο).

Ἡ τυχόν ἐπιλογή γιά ὀνομαστική ψηφοφορία μπορεῖ νά ἀποβεῖ ὅμως καί ἀρνητική γιατί παραμονές ἐνάρξεως τοῦ μέ τό ζόρι ἀπό τό Βερολῖνο ἐπιβαλλομένου ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου, ἡ
ὁριζοντία καταγραφή ἀρνητικῶν ψήφων μέσα σέ ὅλα τά κόμματα –ὄχι μόνο στόν ΣΥΡΙΖΑ ὅπου μαίνεται ἡ μάχη Τσίπρα – Τσακαλώτου– μπορεῖ νά ἀποδυναμώσει τήν θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Δέν γίνεται νά καταγγέλλει ὁ Ἐρντογάν τήν συμφωνία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου καί νά τήν καταγγέλλει καί ἡ Ἑλληνική Βουλή μέ διαρροές! Ἀπαιτεῖται σύνταξις.

Ὡστόσο, ὅπως ἐπισημάναμε, οἱ θέσεις τῶν κομμάτων πρέπει νά διαμορφώνονται μέ κριτήριο ἱστορίας, τό συμφέρον τοῦ Ἔθνους καί ὄχι μόνο μέ κριτήριο συγκυρίας. Ὑπενθυμίζεται πώς ἡ ΝΔ ἠρνήθη τό 1999 νά ἐγκρίνει τήν συμφωνία τοῦ Ἑλσίνκι παρά τό bullying τῆς τότε διαπλοκῆς, καί πιστώνεται τούς καρπούς τῆς διαφωνίας της, μετά τήν ἀχρήστευσή της τό 2004, σήμερα, εἴκοσι ἔτη μετά. Πού φαίνονται οἱ συνέπειές της. Ὁ ἱστορικός χρόνος μετρᾶ διαφορετικά ἀπό τόν πολιτικό. Γιά τήν στάθμιση λοιπόν τῶν παραγόντων πού θά κρίνουν τήν στάση τῶν κομμάτων θά πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν:

• ὁ τρέχων πολιτικός χρόνος.

• οἱ ἐναλλακτικές ἐπιλογές πού εἶχε ἡ Κυβέρνησις ὅταν ὑπέγραφε τίς συμφωνίες μετά ἀπό ἀκινησία ἐτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

• τί ἀποτρέπεται (χωρίς συμφωνία μέ τήν Αἴγυπτο θά ἀνηρτᾶτο καί θά ἴσχυε στόν ΟΗΕ τό φθινόπωρο μόνο τό τουρκολιβυκό μνημόνιο!).

• τί κατοχυρώνεται (ἡ ΑΟΖ μας νοτίως τῆς Κρήτης).

• τί διακυβεύεται (ἡ ΑΟΖ στό Καστελλόριζο καί τυχόν μελλοντική ἀρνητική ὁριοθέτησις ὑφαλοκρηπῖδος γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου στό πλαίσιο μιᾶς προσφυγῆς στήν Χάγη).

• ὁ ἱστορικός χρόνος ἐν τέλει (ἡ ἐπίπτωσις τῆς συμφωνίας στό μελλοντικό ἐθνικό συμφέρον).

Αὐτό πού δέν διακυβεύεται σέ αὐτήν τήν ψηφοφορία δέν εἶναι οὔτε οἱ σχέσεις Τσίπρα – Τσακαλώτου, οὔτε οἱ σχέσεις Μητσοτάκη – πρώην πρωθυπουργῶν, οὔτε ἡ σχέσις Γεννηματᾶ – Γιώργου Παπανδρέου. Δέν πρόκειται γιά ἐσωκομματικό θέμα. Δέν διακυβεύεται ἐπίσης οἱ σχέσις τῆς πολιτικῆς ἡγεσία μας –Κυβερνήσεως καί Ἀντιπολιτεύσεως– μέ τόν ξένο παράγοντα ὁ ὁποῖος εἶναι κατά βάσιν ἀπών. Ὡσεί παρών. Ἄρα δέν τοῦ παρέχονται διαπιστευτήρια. Τό διακύβευμα εἶναι πολύ ὑψηλότερο ἀπό τό «μπόι» ὅλων. Τό διακύβευμα ὀνομάζεται «συμφέρον τοῦ Ἔθνους». Ὅ,τι καί ἄν ἀποφασίσει κάθε παράταξις, ἐν τέλει σημασία θά ἔχει ὁ ἐθνικός τόνος πού θά υἱοθετήσει ἤ ὄχι ὁ ἀρχηγός της στήν συνεδρίαση. Περιθώριο γιά διαχωρισμούς πλειοδοτῶν – μειοδοτῶν δέν ὑπάρχει. Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ βάρους τῆς εὐθύνης τους! Ἡ ἱστορία θά ἀποφανθεῖ στό μέλλον.

 

Κεντρικό θέμα