Τό σχέδιο Μητσοτάκη γιά ἀναλογική – Ἀποδήμους

Ἀλλάζουν οἱ πλειοψηφίες τοῦ Συντάγματος – Ἐφιάλτης γιά τόν Τσίπρα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ τῆς ψήφου ἐμπιστοσύνης πρός τήν Κυβέρνηση τῆς ΝΔ καί μετά τήν χθεσινή δεξίωση γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, τό πολιτικό σύστημά μας δίδει ραντεβού μέ ἀνοικτούς λογαριασμούς γιά τό φθινόπωρο. Ἡ Βουλή θά μείνει μέν ἀνοικτή ἕως τίς 10 Αὐγούστου γιά νά ψηφίσει τά τρία νέα νομοσχέδια τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη (φορολογικό, ἄσυλο, κράτος), ὡστόσο Πρωθυπουργός καί ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καλοῦνται νά λύσουν τίς ὑποθέσεις τους τόν Σεπτέμβριο.

Ἡ μάχη πού θά ἀρχίσει τότε καί θά διαρκέσει ἕως τόν Δεκέμβριο ὁπότε ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος, θά εἶναι κρίσιμη γιατί ἀφορᾶ τήν νέα ἀρχιτεκτονική τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά ψηφίσει νέον ἐκλογικό νόμο λίστας-σταυροῦ ἀλλά καί νά προχωρήσει διά τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος στήν ἄμεση κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Ἐπίσης ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά νομοθετήσει τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων, ὥστε νά διευρυνθεῖ τό ἐκλογικό σῶμα καί νά προσαρμοσθεῖ ἡ νομοθεσία μας στά εὐρωπαϊκά δεδομένα. Μόνον ἡ Ἑλλάς καί ἡ Ἀλβανία ἀρνοῦνται ψῆφο στούς Ἀποδήμους τους.

Ἡ ἀπόφασις αὐτή τοῦ κ. Μητσοτάκη γιά ἀναλογική – Ἀποδήμους πυροδοτεῖ ἤδη διεργασίες στόν ΣΥΡΙΖΑ, τό ΚΙΝΑΛ (θά εἶναι καταλύτης γιά τήν συμπόρευσή του ἤ μή μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ στό μέλλον), ἀλλά καί σέ εὐρύτερες ὁμογενειακές δυνάμεις πού ἐπιθυμοῦν τήν συγκρότηση κεντρώου κόμματος μέ ἐπί κεφαλῆς τόν διάσημο Ἕλληνα καθηγητή ξένου πανεπιστημίου, ὥστε νά ἀξιοποιήσουν τόν συνδυασμό «ἁπλή ἀναλογική – ψῆφος στούς Ἀποδήμους». Ἡ τυχόν ἀλλαγή στίς πλειοψηφίες τοῦ Συντάγματος γιά τήν ἄμεση κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς ἀγχώνει τόν κ. Τσίπρα καί πιέζει τήν κ. Γεννηματᾶ πού περιστοιχίζεται ἀπό ἰσχυρές παπανδρεϊκές δυνάμεις καί μία πολιτικά ἄχρωμη κοινοβουλευτική ὁμάδα. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ἔδειξε τό ἄγχος του γιά τυχόν ἄμεση κατάργηση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί γιά τούς Ἀποδήμους, μέ τό καταληκτικό σχόλιο πού ἔκανε κατά τήν δευτερολογία του γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις. Εἶπε:

«Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ, ὅμως, στήν ἁπλή ἀναλογική, δηλαδή τόν ἐκλογικό νόμο μέ τόν ὁποῖο θά διεξάγονται ἐκλογές, θά σᾶς πῶ κάτι. Κοιτάξτε, κατ’ ἀρχάς ὅλα ὅσα λέγατε προεκλογικά γιά σενάρια ἀκυβερνησίας –γιατί θά χρειαζόντουσαν δύο καί τρία καί τέσσερα καί πέντε κόμματα– τό ἴδιο τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τό διαψεύδει. Ἄν κάτσετε καί τά βάλετε κάτω, θά δεῖτε ὅτι μέ βάση τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ἡ Νέα Δημοκρατία καί τό ΚΙΝΑΛ –πού πρίν ἀπό τίς ἐκλογές εἶχε πεῖ ὅτι θά σᾶς ψήφιζε ἀκόμα καί ἄν δέν συμμετεῖχε στήν Κυβέρνηση, θά σᾶς στήριζε– θά εἶχε 152 ἕδρες.

Σέ κάθε περίπτωση, ἐπειδή αὐτά τά ζητήματα εἶναι πολύ σοβαρά θεσμικά ζητήματα, ἐάν θέλετε συνεννόηση γιά τό ποιό θά εἶναι τό ἐκλογικό σύστημα, εἴμαστε ἐδῶ νά κουβεντιάσουμε. Ἀλλά παιχνίδια θεσμικῶν ἀκροβασιῶν μέ τό Σύνταγμα νά μήν τά ἐπιχειρήσετε, κ. Μητσοτάκη!

Καί λυπᾶμαι πολύ γι’ αὐτούς πού σᾶς τά προτείνουν!

Καί τέλος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέ νομοθετική πρωτοβουλία τῆς δικῆς μας κυβέρνησης εἶχε ὁριστεῖ ἐπιτροπή πού ἔχει καταλήξει σέ συγκεκριμένη πρόταση. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή ἦταν μέ σοβαρότατους ἐπιστήμονες. Φέρτε τήν πρόταση αὐτή ὡς βάση συζήτησης. Φέρτε αὐτήν τήν πρόταση, ὅμως, καί θά εἴμαστε ἐδῶ νά συζητήσουμε».

Ποιός ἦταν αὐτός πού πυροδότησε τήν ὀργή Τσίπρα; Ὁ συνταγματολόγος Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὅτι ἡ ἀναλογική μπορεῖ νά καταργηθεῖ ἀμέσως διά τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος. Συγκεκριμένως ὑπεστήριξε:

«Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου νά κατοχυρώσει καί συνταγματικά τήν ἁπλή ἀναλογική, ἔκανε τό λάθος, ἀντί νά προτείνει τήν προσθήκη νέας διάταξης στό ἄρθρο 54 Σ., νά συμπεριλάβει στίς ἀναθεωρητέες διατάξεις τήν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ, ἡ ὁποία προβλέπει τήν πλειοψηφία τῶν 200 βουλευτῶν γιά τήν παράκαμψη τοῦ κανόνα τῶν “μεθεπόμενων” ἐκλογῶν. Κατά τήν κρατοῦσα ἄποψη, τό ὡς ἄνω σκεπτικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν δεσμεύει τήν παροῦσα Βουλή. Ὡς ἀναθεωρητική, συνεπῶς, αὐτή μπορεῖ νά τροποποιήσει τήν κρίσιμη παράγραφο κατά τό δοκοῦν. Ἔτσι, ὁ κ. Μητσοτάκης θά μποροῦσε νά ἐπιδιώξει, μέ τή συνδρομή τῆς κ. Γεννηματᾶ (158+22=180 ψῆφοι), νά μειώσει τήν προβλεπόμενη πλειοψηφία ἀπό 200 σέ 180 βουλευτές, ὥστε, ἀμέσως μετά, Ν.Δ. καί ΚΙΝΑΛ νά προχωρήσουν στήν ἀλλαγή καί τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου. Διά τῆς πλαγίας, λοιπόν, θά μποροῦσε νά ἀποφύγει τίς “διπλές” ἐκλογές τό 2023 καί νά ἐνταφιάσει ἀπό σήμερα τήν ἁπλή ἀναλογική».

Ἐκτός ἀπό τήν ἀναλογική ὅμως ἡ Κυβέρνησις ἀναζητεῖ λύση by pass πού θά ἐπέτρεπε νά ἀλλάξουν οἱ πλειοψηφίες γιά τήν ψήφιση τοῦ ἐκτελεστικοῦ νόμου γιά τούς Ἀποδήμους, ὥστε νά προσμετρᾶται ἡ ψῆφος τους στό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν. Ἡ ἐπιτροπή Πουλάκη πού μελέτησε τό ζήτημα ἐπί ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε νά ἐκλέγουν βουλευτές Ἐπικρατείας, ἀλλά νά μήν ὑπολογίζεται ἡ ψῆφος στό ἀποτέλεσμα. Αὐτό ἀπορρίπτεται ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη. Ἐπιβοηθητική γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι ἡ πρότασις Βαρουφάκη: νά μετρᾶ ἡ ψῆφος, ἀλλά νά ἐκλέγονται σέ χωριστές περιφέρειες ἐξωτερικοῦ (Αὐστραλίας, Καναδᾶ, ΗΠΑ).

Γιά νά καταδειχθεῖ ἡ προετοιμασία πού γίνεται σέ αὐτό τό θέμα, ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας Δένδια γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις τό ὁποῖο δέν ἀνεγνώσθη λόγω τῆς πιέσεως τοῦ χρόνου στήν Βουλή. Ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Ὡς πρός τόν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό:

Σημαντικό νέο στοιχεῖο ἡ ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά τήν παροχή ψήφου στούς ἀποδήμους Ἕλληνες.

• Στήν ἐνίσχυση τῶν σχέσεων τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ τήν πατρίδα μέσω τῆς διευκόλυνσής τους σέ ζητήματα ἐκπαιδευτικά, φορολογικά, περιουσιακά (κτηματολόγιο), κατασκηνώσεων γιά παιδιά ἀποδήμων, καί συντάξεων.

• Στήν ἀξιοποίηση τῆς πολιτικῆς παρουσίας καί ἰσχύος τῶν ἀποδήμων γιά τήν προβολή καί προώθηση τῶν ἐθνικῶν δικαίων στό ἐξωτερικό.

• Στή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητας καί συνείδησης πού περνᾶ ἀπό τό δίπτυχο Παιδεία – Ἐκκλησία».

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, τό μεγάλο παιγνίδι γιά τό μέλλον ἀρχίζει. Ἡ συνέχεια στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό θέμα