Το Σάββατο 17.09 με την Εστία: Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας;

Μια αποκαλυπτική καταγραφή γεγονότων  από το 1867 -1916

«Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας;» Του Μιχαήλ Ρόδα

Για τον σκοτεινό ρόλο της Γερμανίας στην ενίσχυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με σκοπό τον αφανισμό των Ελλήνων.

 

Κεντρικό θέμα