ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

To Σάββατο 16.12 με την Εστία: Ιστορία Βυζαντινού Ελληνισμού

Το Σάββατο 16.12 με την Εστία, ένα μεγαλειώδες έργο, για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού! 

4 αυτόνομοι τόμοι, για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε τον σύγχρονο δυτικό κόσμο!

Αυτό το Σάββατο μη χάσετε τον Β’ τόμο!

Κεντρικό θέμα