Το Σάββατο 16.04 με την Εστία: «Ο Άγνωστος Γεώργιος Παπαδόπουλος»

Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο με  την θυελλώδη και  άγνωστη πορεία του ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ , από την γέννηση έως και την έκρηξη της 21ης Απριλίου.

Κεντρικό θέμα