Το Σάββατο 10.12 με την Εστία: IΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μη χάσετε το Σάββατο 10.12 με την Εστία ένα μεγαλειώδες έργο για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού • 4 αυτόνομοι τόμοι! 

Για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε  τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.

Το Σάββατο, ο Δ’ τόμος!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ & ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Κεντρικό θέμα