Το Σάββατο 09.09 με την Εστία: Ελεύθερη Σμύρνη

Το Σάββατο 09.09 η Εστία  θυμάται: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΜΥΡΝΗ» • Σπάνιες φωτογραφίες  σε ένα πολύτιμο, συλλεκτικό Λεύκωμα για την Σμύρνη της καρδιάς μας!

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ • Από τον φακό του μεγάλου φιλέλληνα Boissonas!

Κεντρικό θέμα