Το Σάββατο 08.10 με την Εστία: Τα μεγάλα θαύματα της ομόνοιας των Ελλήνων και τα μεγάλα δράματα της διχόνοιας

Μία μοναδική έκδοση για το μεγαλείο και τα κατορθώματα των Ελλήνων όταν συσπειρώνονται αλλά και την κατάρα της αυτοκαταστροφής τους, όταν διχάζονται!

Κεντρικό θέμα