Το Σάββατο 07.10 με την Εστία: Καραγκιόζης, ο Βασιλεύς του Γέλωτος!

Μία συλλεκτική έκδοση για τον δημοφιλέστερο λαϊκό ήρωα, από το 1821 μέχρι τις μέρες μας, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό!

Το Σάββατο 07.11 με την Εστία • «Καραγκιόζης, ο Βασιλεύς του Γέλωτος»

Κεντρικό θέμα