Τό ΠΑΣΟΚ τῶν καταδίκων ἐπιτίθεται στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

Ζητεῖ χάριν Σημίτη συμψηφισμό μέ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν Παυλόπουλου γιά τό C4I

ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ πού ἀκολουθεῖ συνήθως ὁ «Ἡρόστρατος», μία κορυφαία προσωπικότης τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως ἡ ὁποία ὅταν πιέζεται ἀπό τά γεγονότα ἐπιδιώκει τό χάος, ἀντιγράφει τό πανικόβλητο ΠΑΣΟΚ τῶν κυρίων Σημίτη, Παπαντωνίου, Μαντέλη, Παπακωνσταντίνου, Τσουκάτου, καί λοιπῶν ἐκσυγχρονιστικῶν δυνάμεων.

Ὁ φόβος ὅτι ἡ δικαστική ἔρευνα γιά τήν προμήθεια τοῦ συστήματος ἀσφαλείας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004 μπορεῖ νά ἀποτελέσει δυσάρεστη ἐμπειρία γιά τόν πρώην Πρωθυπουργό ἀλλά καί γιά ἄλλα ἀνώτατα ἡγετικά στελέχη τοῦ κινήματος (συμφώνως μέ ὅσα συζητοῦνται στούς διαδρόμους τῆς Χαριλάου Τρικούπη καί γνωρίζει ἡ «Ἑστία») ἔχει πανικοβάλει τόσο τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος, ὥστε χθές ἔπραξε κάτι ἀδιανόητο στά πολιτικά χρονικά τῆς χώρας.

Μέ ἐρώτηση πού κατέθεσαν βουλευτές του κατόπιν ἐντολῆς τῆς Φώφης Γεννηματᾶ ἔφθασαν στό σημεῖο νά ζητοῦν τό ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί νά ἀφήνουν ὑπαινιγμούς γιά τήν ἐντιμότητα καί τήν ἀκεραιότητά του. Καί αὐτό πότε; Ὅταν ἡ ἐξεταστική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς πού συνέστησε τό ΠΑΣΟΚ γιά τήν Siemens ἀπήλλαξε πανηγυρικῶς τόν Προκόπη Παυλόπουλο ἀλλά καί τούς κυρίους Μαρκογιαννάκη καί Πολύδωρα ἀπό εὐθύνες, δέν τόλμησε κἄν νά συστήσει προανακριτική ἐπιτροπή!

Χθές τό ἡμερολόγιο ἔδειχνε 20 Νοεμβρίου. Ἕξι βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ ὡστόσο ἀνεκάλεσαν ἀπό τό ἀρχεῖο ἕνα βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν τό ὁποῖο φέρει ἡμερομηνία 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 2017. Αὐτό τό βούλευμα πού …διέφυγε τήν προσοχή τῆς ἡγεσίας τοῦ κινήματος ἐπί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο καί δέν ἀπετέλεσε ποτέ ἀντικείμενο κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἀπό τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ ΚΙΝΑΛ ἐπί 12 ὁλόκληρους μῆνες, ἀνασύρεται, ὅλως συμπτωματικῶς, τίς ἡμέρες πού γίνεται γνωστό ὅτι ἀνοίγουν οἱ λογαριασμοί τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη, τοῦ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καί τοῦ Εὐάγγελου Μαλέσιου, καί γίνεται, ἐπίσης, γνωστό ὅτι τρεῖς ἀνακριτές θά ταξιδεύσουν στήν Γαλλία προκειμένου νά ἀνακρίνουν τό στέλεχος τῆς «ThalesRaytheon» Ζοσεράν, σχετικά μέ τίς καταγγελίες πού διετύπωσε περί τῆς ἐνδεχομένης δωροδοκίας πρώην πρωθυπουργοῦ.

Ἀπό τά ἐπιλεκτικά ἀποσπάσματα τοῦ βουλεύματος πού ἀναφέρουν οἱ βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ κ.κ. Κεγκέρογλου, Κουτσοῦκος, Παπαθεοδώρου, Χριστοφιλοπούλου, Ἀχμέτ Ἰλχάν (πού ἦταν βουλευτής τῆς ΝΔ τήν ἐπίμαχη περίοδο!) καί Καρρᾶς, προκύπτει κατ’ ἀρχάς ὅτι οἱ ὑπουργοί τῆς ΝΔ ἠρνήθησαν ἐπί τρία ὁλόκληρα χρόνια νά παραλάβουν τό πανάκριβο σύστημα ἀσφαλείας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Οἱ πρῶτες παραλαβές ἄρχισαν νά γίνονται τό 2007 (ὑπουργία Πολύδωρα στό Δημοσίας Τάξεως), τό 2008 (ὑπουργία Παυλόπουλου στό Δημοσίας Τάξεως) καί 2009 (ὑπουργία Μαρκογιαννάκη στό Δημόσιας Τάξεως). Μόλις τότε.

Καί ἀπό τό πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς πού συνέστησε τό ΠΑΣΟΚ γιά τήν ἴδια ὑπόθεση τό 2017 προκύπτει ὅτι δέν ὑπῆρξε κἄν ὑποψία εὐθυνῶν τῆς ΝΔ. Οἱ βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ χρεώνουν ζημία 147 ἑκατομμυρίων εὐρώ στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο καί τούς πρώην ὑπουργούς Βύρωνα Πολύδωρα καί Χρῆστο Μαρκογιαννάκη, ἐπειδή ἠναγκάσθησαν μετά διαπραγματεύσεις νά παραλάβουν ἐξ αἰτίας τῶν ρητρῶν τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως ΠΑΣΟΚ τό συγκεκριμένο σύστημα πού δέν λειτούργησε ποτέ. Ὅπως ἔλεγε κορυφαῖος παράγων τοῦ δημοσίου βίου χθές «ἁπλά δέν ντρέπονται! Ἁπλά υἱοθετοῦν ἄκριτα ὅ,τι τούς διοχετεύεται ἀπό γνωστά κέντρα πού ἐνεργοῦν μέ προφανεῖς σκοπούς.»

Στό θέμα ἀνεφέρθη καί ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ὁ ὁποῖος δήλωσε:

«Ἔχω ἀκούσει καί αὐτή τή θεωρία περί τοῦ Ρασπούτιν ἤ τοῦ ὑποτιθέμενου δικτύου Καραμανλικῶν στό ἐσωτερικό τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία ἦρθε στό προσκήνιο πάλι μέ ἀφορμή κάποια δημοσιεύματα πού ἔκαναν λόγο γιά ἕνα βούλευμα δῆθεν, τό ὁποῖο ἔλεγε ὅτι θά ἔπρεπε νά ἔχει ἔρθει ἀμελλητί στή Βουλή, μιά δικογραφία πού ἀφοροῦσε τόν νῦν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τόν κ. Μαρκογιαννάκη, καί ἄν δέν κάνω λάθος τόν κ. Πολύδωρα.

»Θέλω νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι τέτοιο βούλευμα ὑπάρχει μόνο στή φαντασία τοῦ ΚΙΝΑΛ πού τό ἐπικαλεῖται. Κανένα διατακτικό κανενός βουλεύματος δέν κάνει λόγο γιά ὁποιαδήποτε τέτοια ἐνέργεια, πού θά ὄφειλε νά ἔχει γίνει ἀπό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Ἀλλά, σέ κάθε περίπτωση, ἀκόμη κι ἄν κάτι τέτοιο ὑπῆρχε, θά ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά καί μόνο τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη καί ὄχι τήν ἑλληνική κυβέρνηση. Ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, τό βούλευμα αὐτό ὑφίσταται μόνο στή φαντασία τοῦ ΚΙΝΑΛ.

»Νά σᾶς θυμίσω καί κάτι ἄλλα πράγματα, τά ὁποῖα ἔγιναν ἐπί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καί ἐπί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ καί ἀφοροῦν τό συγκεκριμένο βούλευμα. Στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή πού εἶχε γίνει τό 2011, μέ διακομματική συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ, εἶχε ἀποφασιστεῖ ὅτι στήν περίπτωση τῶν τριῶν αὐτῶν πρώην ὑπουργῶν τῆς ΝΔ –αὐτό εἶναι μέ τή βούλα τοῦ ἴδιου τοῦ ΠΑΣΟΚ– δέν ὑφίσταται καμμία ποινική εὐθύνη. Ἑπομένως, γιά ποιό λόγο ἔρχεται σήμερα τό ΚΙΝΑΛ καί κατηγορεῖ τήν ἑλληνική κυβέρνηση;

»Στή συνέχεια, ἐπί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ, τό 2014, ἡ συγκεκριμένη ὑπόθεση δέν διαβιβάστηκε στή Βουλή. Ξέρετε μέ ποιό σκεπτικό; Ὅτι ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τοῦ 2011 ἔχει καταλήξει γιά τό θέμα. Ἑπομένως, τί ἀκριβῶς ζητᾶ τώρα τό ΚΙΝΑΛ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση; Ζητᾶ τά ρέστα γιά τίς δικές του πολιτικές ἀποφάσεις, γιά τά δικά του πορίσματα τῶν δικῶν του Ἐξεταστικῶν Ἐπιτροπῶν;». 

Κεντρικό θέμα