Τό ΠΑΣΟΚ ἐπεδίωξε ἧττα στήν Χάγη γιά τό Σκοπιανό

Γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό βέτο – Ἱστορική μαρτυρία πρέσβεως

ΧΘΕΣ ἔγινε γνωστό ὅτι στήν ἱστοσελίδα τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἀκίνητης περιουσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων Πάνος Καμμένος, τά Σκόπια ἐμφανίζονται σέ χάρτη μέ τό ὄνομα «Μακεδονία»! Καί ἀκόμη οἱ κεφαλές τῶν ὑπευθύνων της εὑρίσκονται στήν θέση τους. Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἀνάλογο κροῦσμα, τά Σκόπια νά ἐμφανίζονται μέ τό ὄνομα «Μακεδονία», παρατηρήθηκε στά ἡμερολόγια πού ἐκδίδει τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως καί εἰδικώτερα τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας! Καί ἐκείνων οἱ κεφαλές παραμένουν στήν θέση τους.

Οἱ συμπτώσεις εἶναι πολλές γιά νά τό θεωρήσει κανείς λάθος ἤ προβοκάτσια. Ὁμιλοῦμε γιά δύο Ὑπουργεῖα πού ἀποτελοῦν τόν σκληρό πυρῆνα τοῦ κράτους. Πρόκειται περί παραδόσεως στόν ἀντίπαλο. Ὄχι περί λάθους. Τί περίεργο ὅμως! Ἡ παράδοσις ἄρχισε ἐπί ΠΑΣΟΚ, τοῦ κόμματος πού ἐπιθυμεῖ νά διαδεχθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στόν χάρτη τῆς Κεντροαριστερᾶς στήν πατρίδα μας! Αὐτό καί ἄν εἶναι …σύμπτωσις.

Νεώτερες μαρτυρίες πού φέρνει σήμερα στήν δημοσιότητα ἡ «Ἑστία» πιστοποιοῦν ὅτι τό πάλαι ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ δέν ἔδειξε ἰδιαίτερη προθυμία νά δώσει μέ σθένος τήν μάχη τῶν ἐπιχειρημάτων στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, ὅπου τά Σκόπια εἶχαν προσφύγει ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος κατηγορώντας την γιά τό βέτο στό Βουκουρέστι καί γιά παραβίαση τῆς ἐνδιάμεσης συμφωνίας. Ἀκριβέστερα: «Δέν προσπαθήσαμε νά ἀποφύγουμε τήν καταδίκη στήν Χάγη ὡς Ἑλλάς τό 2011» ὅπως ἀπήντησε στόν Διευθυντή τῆς «Ἑστίας» Μανώλη Κοττάκη ὁ πρέσβυς Ἀλέξανδρος Μαλλιᾶς σέ πρόσφατη παρουσίαση τοῦ βιβλίου του, ὅταν ἐκεῖνος τόν ρώτησε «ἄν θέλαμε νά κερδίσουμε». Μέ ἀφορμή τήν ἐρώτηση ὁ πρέσβυς σέ διπλωματική καί ὄχι πολιτική γλῶσσα ἀπαρίθμησε ὁρισμένα περίεργα περιστατικά πού συνέβησαν λίγο πρίν ἀπό τήν ἐκδίκαση τῆς προσφυγῆς στήν Χάγη, ὅπου ἡ Ἑλλάς κατεδικάσθη γιά τό βέτο Καραμανλῆ στό Βουκουρέστι.

Τό πρῶτο τό ἀναφέρει καί στό βιβλίο του Ἑλλάδα καί Βόρεια Μακεδονία: Ὁ δικηγόρος πού εἶχε προσλάβει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπί ΠΑΣΟΚ ἀποκαλοῦσε τά Σκόπια «Μακεδονία»! Διαρκούσης τῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας ἡ ἱστοσελίς τοῦ καθηγητοῦ-συνηγόρου τῆς Ἑλλάδος James Crawford ἀνέφερε ὅτι ἐκεῖνος μετέχει στήν ὑπόθεση «Greece-Macedonia»!!!

Στό δεύτερο, ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ κ. Μαλλιᾶς, συμμετεῖχε ὁ ἴδιος σέ σύσκεψη προετοιμασίας γιά τήν τακτική μας στήν Χάγη στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, παρόντος τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Δημήτρη Δρούτσα, στενοῦ συνεργάτου τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία του, ὁ πρέσβυς ἐπέμεινε ὅτι πρίν τελειώσει ἡ ἀκροαματική διαδικασία στήν Χάγη ἡ Ἑλλάς θά ἔπρεπε νά κάνει ἀνταγωγή προσβάλλοντας κάποιο ἄλλο ἄρθρο τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας. Ἀλλά ὁ ὑπουργός κ. Δρούτσας (τό ἴδιο πρόσωπο πού λοιδωροῦσε τήν ἔννοια τῆς ΑΟΖ ὡς «μόδα») ἀπήντησε στόν πρέσβυ: «Ἄς το! Θά τό χειριστοῦμε ἐπικοινωνιακά!».

Καί τό τρίτο, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ κ. Μαλλιᾶς, διαρκούσης τῆς ἀκροματικῆς διαδικασίας ἐνεφανίσθη καί παρενέβη σέ αὐτήν τέσσερεις φορές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων Ἀντόνιο Μιλόσοσκι. «Οὐδείς Ἕλλην ὑπουργός παρέστη» ἐπεσήμανε ὁ διακεκριμένος πρέσβυς, ὁ ὁποῖος σημείωσε ὅτι στήν ἑλληνική ὁμάδα προετοιμασίας δέν μετεῖχαν ὅλοι οἱ κατά καιρούς ἁρμόδιοι χειριστές γιά νά ὑπάρχει ἡ συνέχεια, σέ ἀντίθεση μέ τά Σκόπια πού εἶχαν κηρύξει πανστρατιά διπλωματῶν.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καί ἀπαντώντας στό ἐρώτημα τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» ἐάν θέλαμε νά κερδίσουμε, ὁ πρέσβυς ἀπήντησε ἐπί λέξει: «Δεν προσπαθήσαμε νά ἀποφύγουμε τήν καταδίκη στήν Χάγη».

Εἶναι σαφές βεβαίως γιατί ἡ κυβέρνησις ΠΑΣΟΚ δέν ἤθελε νά ἀποφύγει τήν καταδίκη στήν Χάγη: Ἤθελε νά ἐξουδετερώσει τό βέτο Καραμανλῆ στό Βουκουρέστι γιά λογαριασμό τῶν ΗΠΑ, καί μιά ἀπόφασις Διεθνοῦς Δικαστηρίου ἦταν ἰδανικό ἄλλοθι γι’ αὐτήν. Προηγουμένως ὁ κ. Μαλλιᾶς, ὁ ὁποῖος διετέλεσε πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στίς ΗΠΑ τόν καιρό τοῦ Βουκουρεστίου, συγκλόνισε τό ἀκροατήριό του μέ τίς ἀποκαλύψεις γιά τό κλῖμα ἐκείνων τῶν ἡμερῶν τοῦ 2008. Ὅπως εἶπε, «τό ἐντυπωσιακό δέν ἦταν ὅτι ἀπετράπη ἡ ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ἀλλά ὅτι μείναμε ὄρθιοι! Ἄν καί γνωρίζαμε ἐκ τῶν προτέρων τό… ποινολόγιο, ἕνα matrix κυρώσεων γιά τό ὁποῖο μᾶς εἶχαν εἰδοποιήσει, μείναμε ὄρθιοι. Σκεφτεῖτε ὅτι ὁ Μπούς ἔλεγε τό πρωί ἐκείνης τῆς ἡμέρας ὅτι “ἔχουμε ἕνα μικρό πρόβλημα μέ τήν Μακεδονία, ἀλλά θά τό ἔχουμε λύσει ὥς τό βράδυ”. Σκεφτεῖτε γιά νά καταλάβουμε τί συνέβη, ὅτι ἡ διοίκηση Μπούς ἦταν ἡ ἰσχυρότερη administration τῶν ΗΠΑ μετά τό ’89, ἔχοντας ὡς ἐμποσθοφυλακή τούς πανίσχυρους neocons Τσένυ, Ράμσφελντ, Πάουελ, Κοντολίζα Ράις καί φυσικά τόν ἴδιο τόν Μπούς. Καί ὅμως μείναμε ὄρθιοι! Χωρίς τό Βουκουρέστι δέν θά εἴχαμε φθάσει μέχρι ἐδῶ» κατέληξε ὁ κ. Μαλλιάς ἐνῶ ὁ Διευθυντής τῆς «Ἑστίας» σημείωσε ὅτι καί ἀπό τά πρακτικά τῆς συνεδριάσεως τῶν ἀρχηγῶν στά Σκόπια προκύπτει τό ἴδιο συμπέρασμα: ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀνέκτησε τό πλεονέκτημα στήν διαπραγμάτευση μετά τό βέτο στό Βουκουρέστι.

Καθώς διανύουμε τήν ἐποχή πού φωτίζεται καλύτερα ὁ ρόλος τῶν πολιτικῶν κομμάτων στήν νεωτέρα ἱστορία μας, ἡ ἐφημερίς μας θεωρεῖ ἐπιβεβλημένη κίνηση νά καταθέσει στόν δημόσιο διάλογο τήν μαρτυρία τοῦ ἄξιου πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε διαχρονικῶς τήν πατρίδα ἀνεξαρτήτως κομμάτων σέ ὅλη τήν πορεία του.

Κεντρικό θέμα