ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τό παρασκήνιο τοῦ δείπνου Καραμανλῆ – Μητσοτάκη

Τά Μνημόνια γιά τά Σκόπια, ἑλληνοτουρκικά καί τρέχουσες πολιτικές ἐξελίξεις τό βασικό μενού

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό καί Πρόεδρο τῆς ΝΔ Κώστα Καραμανλῆ εἶναι διαχρονικῶς καλές. Σέ σημεῖο πού ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή Κυριάκου στήν πρωθυπουργία ὁ Καραμανλῆς νά τοῦ παραδώσει στό γραφεῖο του στήν Βουλή γραπτό ἀπόρρητο σημείωμα μέ τίς βασικές θέσεις του γιά τήν στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως στά ἐθνικά θέματα ἀλλά καί στό ἐσωτερικό μέτωπο. Ἄν καί οἱ δύο ἄνδρες δέν ἐπικοινωνοῦν πολύ συχνά, σέ στιγμές κομβικές γιά τήν πορεία τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὁ Πρωθυπουργός πάντοτε ἀναζητεῖ τήν γνώμη ἐκείνου πού κάποιος διαχρονικός συνομιλητής του στό Μέγαρο Μαξίμου ἀποκαλεῖ «βασικό μέτοχο τῆς παράταξης».

Μετά τίς εὐχές τῆς 21ης Μαΐου ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ κυρίου Καραμανλῆ, ἡ καμπή πού διέρχονται τά ἐθνικά μας θέματα ἦταν μίας πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά νά συναντηθοῦν ἐκ νέου οἱ δύο ἄνδρες. Αὐτήν τήν φορά δέν ἔδωσαν ραντεβού οὔτε στό Μαξίμου, οὔτε στήν Παναγῆ Κυριάκου, οὔτε στά γραφεῖα τῆς ΝΔ στήν Βουλή, οὔτε στήν Πειραιῶς, οὔτε στό πολιτικό γραφεῖο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό Παγκράτι, οὔτε στήν ταβέρνα «Φάρος» στόν Τύμβο Μαραθῶνος, λίγο μετά τήν Νέα Μάκρη. Σημεῖα ὅπου ἔχουν συναντηθεῖ κατά καιρούς στό παρελθόν. Ὁ Πρωθυπουργός κάλεσε πρό εἰκοσαημέρου περίπου τόν κύριο Καραμανλῆ γιά δεῖπνο μετά συζύγων στήν οἰκία του στό Λυκαβηττό. Ἡ συνάντησις ὑπῆρξε μυστική μέχρι χθές πού τό Μαξίμου μέ πρωτοβουλία του τήν διέρρευσε σέ παραπολιτικές στῆλες τῆς «Καθημερινῆς». Ὄχι τυχαῖα, καθώς χθές ἐπίσης κατέστη ἐπίσημο αὐτό πού ἡ «Ἑστία» ὑπαινίχθηκε πλειστάκις στήν ἀρθρογραφία της μέσα στόν Ἰούνιο: παγώνει ὁριστικῶς ἡ ψήφισις τῶν μνημονίων μέ τά Σκόπια. Ἡ ΝΔ δέν θά ψηφίσή τους ἕως τόν Σεπτέμβριο, ἀλλά καλά πληροφορημένες πηγές λένε ὅτι παγώνουν ὅπως προτείναμε μεταξύ ἄλλων καί ἐμεῖς «ἐπ’ ἀόριστον». Καί πάντως σίγουρα μέχρι τίς ἑπόμενες ἐκλογές.

Τό Μαξίμου ἀξιοποίησε τήν ἀνάρτηση Ζάεφ στό twitter γιά τό ὄνομα «Μακεδονία» καί ἀποδεσμεύτηκε. Ὡστόσο τό λάθος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων, ὁ ὁποῖος πιέζεται στό ἐσωτερικό του νά ἀθετήσει τήν συμφωνία ἐπειδή δέν προχωρεῖ μέ εὐθύνη τῆς Βουλγαρίας ἡ ἐνταξιακή πορεία τῆς χώρας του στήν ΕΕ, ἦταν ἡ ἀφορμή γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νά θέσει στό ράφι τά μνημόνια. Ὑπῆρχαν αἰτίες σοβαρές, πού ἐσυζητοῦντο καιρό πρίν στό ἐσωτερικό τοῦ Μαξίμου. Οἱ αἰτίες αὐτές συνεζητήθησαν ἐξαντλητικῶς καί μέ ἄνεση στό δεῖπνο Μητσοτάκη – Καραμανλῆ στόν Λυκαβηττό. Ὅταν ὁλοκληρώθηκε τό σκέλος τῆς χαλαρῆς συζητήσεως στό δεῖπνο πού ἀσφαλῶς περιελάμβανε καί τά οἰκογενειακά τους –τά φλέρτ τοῦ υἱοῦ Μητσοτάκη μέ τήν τενίστρια Σάκκαρη καί τήν προετοιμασία τοῦ Ἀλέξανδρου καί τῆς Ἀλίκης Καραμανλῆ γιά τίς πανελλαδικές– οἱ δύο ἄνδρες ἐμβάθυναν στήν πολιτική συζήτηση. Τό πρῶτο θέμα τους ἦταν ἡ κύρωσις τῶν μνημονίων γιά τά Σκόπια τά ὁποῖα σύμφωνα μέ τόν προγραμματισμό τοῦ Κοινοβουλίου ἐπρόκειτο νά ἔρθουν πρός ψήφισιν στίς ἀρχές Ἰουλίου. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ἀρχικῶς στόν Πρωθυπουργό ὅτι δέν πρόκειται νά ψηφίσει τά μνημόνια. Καί γιά λόγους πολιτικούς –ὁ ἴδιος σφράγισε τήν πολιτική πορεία του μέ τό βέτο κατά τῶν Σκοπίων στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στό Βουκουρέστι – ἀλλά καί γιά λόγους οἰκογενειακούς: οἱ προπάτορές του στίς Σέρρες εἶχαν πρωταγωνιστήσει στούς Μακεδονικούς ἀγῶνες. Πέραν αὐτῶν ὅμως ὑπῆρχαν δύο ἀκόμη λόγοι πού ἐπέβαλλαν τήν ἐπ’ ἀόριστον ἀναβολή τῆς ψηφίσεως τῶν μνημονίων. Ὁ πρῶτος ἦταν ἡ συστηματική ἀθέτησις τῆς ἴδιας τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τούς γείτονες. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἦταν πλήρως ἐνήμερος καί μέ παραδείγματα γιά τίς 159 φορές πού ἔχουν παραβιάσει ἕως τώρα οἱ γείτονες τήν Συμφωνία. «Δέν ἔχεις κανένα λόγο νά τό κάνεις μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ὅποιος καί ἄν τό ζητᾶ!» φέρεται εἰπών ὁ πρώην Πρωθυπουργός στόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τοῦ ἐξήγησε ἐπίσης ὅτι τυχόν κύρωσις τῶν μνημονίων γιά τά Σκόπια ἀπό τήν Βουλή θά ἄνοιγε μία μεγάλη πληγή στά δεξιά τῆς ΝΔ στόν δρόμο γιά τίς ἐκλογές.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἄκουσε μέ προσοχή τά ἐπιχειρήματα τοῦ συνομιλητοῦ του, ξεκαθάρισε ὅτι δέν πιέζεται ἀπό κανέναν, ἀλλά δέν ἄνοιξε πλήρως τά χαρτιά του καθώς δέν εἶχε λάβει ἕως τήν στιγμή ἐκείνη τίς ὁριστικές ἀποφάσεις του. Ζύγιζε τά πράγματα. Ἔδωσε ὅμως τήν ἐντύπωση ὅτι λαμβάνει πολύ σοβαρά τά ἐπιχειρήματα Καραμανλῆ. Γνώριζε ἄλλως τε ὅτι καί ὁ ἕτερος «δεινόσαυρος» Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε ξεκαθαρίσει – ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» – ὅτι θά καταψηφίσει τήν συμφωνία. Τό πολιτικό μενού τοῦ δείπνου εἶχε βεβαίως ἑλληνοτουρκικά – ἐπραγματοποιήθη πρίν τό ραντεβού μέ τόν Ἐρντογάν – καί ἐσωτερικά πολιτικά. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἔφυγε ἀπό τό δεῖπνο μέ τήν ἐντύπωση ὅτι τό συνυποσχετικό γιά τήν Χάγη φαντάζει μακρινό λόγω τῆς ἀδιαλλαξίας τῶν Τούρκων. Καί ὅτι ἐκλογικός αἰφνιδιασμός τόν Σεπτέμβριο-Ὀκτώβριο τοῦ 2021 μᾶλλον πρέπει νά ἀποκλείεται. Ὁ σχεδιασμός Μητσοτάκη εἶναι ἐκλογές πρός τό τέλος τῆς τετραετίας καί πάντως ἀφοῦ ἔχει περάσει ἡ ΝΔ τόν κάβο τῆς συμπληρώσεως τριῶν τοὐλάχιστον ἐτῶν στήν ἐξουσία. Ἐπ’ αὐτοῦ ἔγινε καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τήν ἐκλογική συμπεριφορά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέ βάση καί τήν ἐμπειρία πού ἀπεκόμισε ὁ Κώστας Καραμανλῆς στά δεκατρία χρόνια τῆς ἡγεσίας του στήν ΝΔ καί στά σχεδόν ἕξι χρόνια τῆς πρωθυπουργίας του. Εἴκοσι μέρες μετά καί ἀφοῦ ὁ κύριος Μητσοτάκης συνυπολόγισε στήν ἀνάλυσή του ὅλα τά δεδομένα – μετρήσεις, ἀτμόσφαιρα στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ, ἀπόψεις Καραμανλῆ-Σαμαρᾶ καί βεβαίως πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀντιπαραγωγική στάση τῶν Σκοπίων καί τοῦ Ζάεφ προσωπικῶς – ἔλαβε τίς ἀποφάσεις του. Τά μνημόνια μέ τά Σκόπια, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μία φράση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου γιά τό Κυπριακό, τίθενται «στό ράφι τῆς ἱστορίας». Μέσα σέ γενική ἀνακούφιση.

Κεντρικό θέμα