Τό παρασκήνιο τῆς ἐκλογῆς τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εἰσαγγελέα μέ καθαρή τετραετία ἀναζητεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ – Σενάριο κρίσεων τήν Ἄνοιξη

ΚΛΕΙΣΤΑ τά χαρτιά του κρατᾶ τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιά τόν ἀκριβῆ χρόνο διεξαγωγῆς τῶν κρίσεων γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου καί αὐτό θεωρεῖται ἀπολύτως λογικό: ὁποιαδήποτε ὑπόνοια ὅτι οἱ κρίσεις εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν ἐκτάκτως σέ κάποιο Ὑπουργικό Συμβούλιο τοῦ Μαρτίου ἤ τοῦ Ἀπριλίου, συνιστᾶ αὐτομάτως παραδοχή ὅτι οἱ πρόωρες ἐθνικές ἐκλογές τοῦ Μαΐου εὑρίσκονται πρό τῶν πυλῶν. Καί ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Δικαιοσύνης καί στενός συνεργάτης τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα Μιχάλης Καλογήρου εἶναι πολύ ἔξυπνος γιά νά κάνει ἕνα τέτοιο λάθος.

Ὡστόσο, οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καί ὁ δημοσιογραφικός χρόνος, πού δέν παρακολουθεῖ ἀπαραιτήτως τόν πολιτικό, καταγράφει ἤδη δύο δεδομένα. Τό πρῶτο καί βασικό εἶναι ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ κούρσα τῆς διαδοχῆς τῆς ἀπερχομένης εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ἡ ὁποία αὐτό τόν καιρό δηλώνει «στενοχωρημένη» ἀπό τήν ψυχική ἀπόσταση πού τήν χωρίζει ἀπό συναδέλφους της. Τό δεύτερο ἐξίσου σημαντικό εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –ὅπως ἔπραξαν βεβαίως καί ἄλλες κυβερνήσεις στό παρελθόν, δέν θά εἶναι ἡ πρώτη– θά ἐπιλέξει μέ ἀπόφαση Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου δικαστή γιά τήν θέση κλειδί στούς θεσμούς μας τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ ΑΠ, ὁ ὁποῖος θά ἔχει μπροστά του τουλάχιστον διετῆ θητεία. Κατά τά πρότυπα τῶν πρόσφατων κρίσεων στό ΣτΕ. Στόν Ἄρειο Πάγο, δέ, ψιθυρίζεται καί κάτι ἀκόμη: ἰδανικά ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμεῖ στίς κρίσεις νά ὁρίσει εἰσαγγελέα τοῦ ΑΠ μέ τετραετῆ θητεία. Καί τοῦτο γιά νά αἰσθάνεται σχετικῶς ἀσφαλής ἡ ἡγεσία τοῦ κυβερνῶντος κόμματος ἐν ὄψει καί τῶν ἀπειλῶν πού ἔχουν διατυπώσει κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ γιά Εἰδικά Δικαστήρια καί διώξεις.

Πρέπει, ἐπίσης, νά προστεθεῖ στήν ἀνάλυσή μας ἕνα ἐπίσης δεδομένο: διαβάζουμε ὅτι ὁ Πρωθυπουργός μελετᾶ τήν πιθανότητα νά προσφύγει σέ ἐκλογές τόν Ὀκτώβριο, διότι ἐπιθυμεῖ νά ἐλέγξει τήν ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης καί πώς αὐτό «μόνο μετά τόν Ἰούνιο, πού λήγει ἡ θητεία τῶν ἡγεσιῶν στήν Δικαιοσύνη, μπορεῖ νά γίνει». Ἀνώτατη δικαστική πηγή τονίζει στήν «Ἑστία» πώς αὐτό δέν εἶναι ἀκριβές. Οἱ κρίσεις μποροῦν νά προηγηθοῦν καί νά διεξαχθοῦν τήν Ἄνοιξη, πάντως πρίν ἀπό τήν διάλυση τῆς Βουλῆς. Διότι, μετά ἀπό αὐτήν οὐδεμία ὑπηρεσιακή μεταβολή μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ. Τούτων δοθέντων, ἔχει σημασία νά δεῖ κανείς πῶς ἐξελίσσεται ἡ μάχη τῆς διαδοχῆς τῆς κ. Δημητρίου στόν Ἄρειο Πάγο σήμερα. Τρία ὀνόματα Ἀρεοπαγιτῶν ἀκούγονται σήμερα στούς διαδρόμους τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου:

Πρόκειται γιά τούς Ἀρεοπαγῖτες Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Δημήτρη Παπαγεωργίου καί Νῖκο Πιπιλίγκα. Ὁ πρῶτος, μολονότι ἀνέπτυξε ἰδιαίτερη δράση ἐπί ὑπουργίας Χαράλαμπου Ἀθανασίου, ἔχει ἕνα συγκεκριμένο προφίλ: τό κατηγορητήριο περί συστάσεως ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς βασίσθηκε σέ δική του νομική ἐπινόηση, πού ἀνατρέχει καί σέ βιβλία ἰδεολογικοῦ χαρακτῆρος γιά τήν δομή τέτοιου τύπου ἀκραίων ὀργανώσεων. Ὁ κ. Βουρλιώτης προσφάτως, ἐπίσης, ἄσκησε ἀναίρεση ὑπέρ τῶν μεταναστῶν στά φραουλοχώραφα τῆς Μανωλάδας, καθώς οἱ ἐργοδότες τους εἶχαν ἀθωωθεῖ σέ πρῶτο βαθμό.

Ὁ ἕτερος, φερόμενος ὡς βασικός ὑποψήφιος γιά τήν θέση τῆς κ. Δημητρίου, Ἀρεοπαγίτης Δημήτρης Παπαγεωργίου εἶναι συντονιστής ἐπόπτης τῶν εἰσαγγελέων κατά τῆς διαφθορᾶς καί ἔδωσε ἀποφασιστικά κάλυψη στήν εἰσαγγελέα Τουλουπάκη γιά τό ζήτημα τῶν προστατευομένων μαρτύρων, ὅταν ἡ ἀντιπολίτευσις ἐπιχειρηματολόγησε ὅτι ἡ κ. Τουλουπάκη ἔπρεπε νά εἶχε ὑποβάλει πρός ἔγκριση τό θέμα αὐτό στόν Ἄρειο Πάγο. Μέ διάταξή του, ὁ κ. Παπαγεωργίου χαρακτήρισε τά συγκεκριμένα πρόσωπα μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καί ἦρε τίς ἀμφισβητήσεις. Πρόκειται, ἐπίσης, γιά τό ἴδιο πρόσωπο πού μέ γραπτό σημείωμά του ἐπιχειρηματολόγησε κατά τοῦ δικαιώματος τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου νά ἀσκήσει ἀναίρεση στήν πολύκροτη ὑπόθεση τῆς ΕΛΣΤΑΤ καί τοῦ πρώην διοικητοῦ της, κ. Γεωργίου, ἡ ὁποία εἶχε τελικῶς συγκεκριμένη ἔκβαση.

Ὑποψήφιος φέρεται, ἐπίσης, καί ὁ Ἀρεοπαγίτης Νικόλαος Πιπιλίγκας, ὁ ὁποῖος, συμφώνως πρός δικαστικές πηγές, ἔχει τό πλεονέκτημα ὅτι, σέ περίπτωση πού ἐπιλεγεῖ μέ βάση τόν χρόνο συνταξιοδοτήσεώς του, ἔχει μπροστά του καθαρή τετραετία.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον, πού κατά τήν ἐκτίμηση τῆς «Ἑστίας» θά ὁδηγήσει στήν ἐπίσπευση τῶν κρίσεων – ἡ Κυβέρνησίς μας τό διαψεύδει ὁριζοντίως καί καθέτως, εἶναι καί ὁ χρόνος λήξεως τῆς θητείας τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς. Αὐτός ὁλοκληρώνεται τήν Ἄνοιξη. Ἐφ’ ὅσον ἐπιδιωχθεῖ ἀνανέωσίς της, οἱ ἔκτακτες κρίσεις εἶναι τότε μονόδρομος. Ὑψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, στίς ὁποῖες θέσαμε, πάντως, τό ζήτημα τῶν κρίσεων στήν Δικαιοσύνη, χωρίς νά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν βεβαίως ὀνόματα ὑποψηφίων εἰσαγγελέων τοῦ Ἀρείου Πάγου, χαρακτήρισαν «πρόωρη» τήν ἀνακίνηση κάθε τέτοιας συζητήσεως, διευκρίνισαν ὅτι «ὅλοι στήν κυβέρνηση ἐργάζονται μέ βάση τίς ὁδηγίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι οἱ ἐκλογές θά διεξαχθοῦν Ὀκτώβριο» καί πώς «κάθε σενάριο γιά φιλοδοξίες ὑποψηφίων διαδόχων εἶναι ἄκαιρο».

Κεντρικό θέμα