Τό νέο Σύνταγμα ὁδηγεῖ σέ πρόωρες ἐκλογές ἐντός 2021

Ἡ «Νέα Δημοκρατία» ἀντεπιτίθεται μέ «βίλλα» Τσίπρα στά Λεγραινά, Καλογρίτσα, Μάτι, Εἰδικό Δικαστήριο

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΙΣ Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἔχει ἐκτοξευτεῖ κατακόρυφα στά πολιτικά ὕψη τά τελευταῖα εἰκοσικοτετράωρα.

– Τό ζήτημα τῶν διπλῶν βάσεων τῆς ΗΔΙΚΑ καί τοῦ ΕΟΔΥ στίς ὁποῖες καταγράφονται τά κρούσματα κορωνοϊοῦ.

– Οἱ πληροφορίες γιά μετακόμιση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπό τήν Κυψέλη σέ πολυτελῆ κατοικία τῶν Λεγραινῶν, κοντά στό Σούνιο.

– Ἡ σκληρή ἀντιπαράθεσις τῆς χαιρούσης ἐκτιμήσεως στό Μέγαρο Μαξίμου Γενικῆς Γραμματέως Ἀντεγκληματικῆς Πολιτικῆς Σοφίας Νικολάου μέ τόν πρώην Ὑπουργό Παῦλο Πολάκη γιά τίς τιμές τῶν γαντιῶν τῶν σωφρονιστικῶν καταστημάτων.

– Ἡ κόντρα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μέ γνωστό ἐκδότη πού κινεῖται στόν χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς γιά τήν καθυστερημένη καταχώριση τοῦ κρούσματος κορωνοϊοῦ τοῦ ἰδίου στό Ἐθνικό Μητρῶο Ἀσθενῶν.

– Ὁ κλεφτοπόλεμος ἀντιεξουσιαστῶν μέ δυνάμεις τῆς ΕΛ.ΑΣ. σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Γρηγορόπουλου.

Ὅλα τά ἀνωτέρω παρά τήν ὀξύτητά τους ἀποτελοῦν τά προεόρτια. Τόσο τοῦ νέου γύρου δικαστικοποιήσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς ὅσο καί τῆς ηὐξημένης πιθανότητος διεξαγωγῆς ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα εἴτε τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 εἴτε τόν Σεπτέμβριο –ὅταν θά λήξει ὁ ἐμβολιασμός. Ἀλλά ἡ ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῆς ΝΔ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά παροξυνθεῖ ὡς φαίνεται ἐξ αἰτίας τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Συντάγματος τό ὁποῖο ἐδημοσιεύθη ἤδη στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί ἐπίκειται ἡ μαζική ἀναπαραγωγή του –ἄν δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ– ἀπό τό Ἐθνικό Τυπογραφεῖο. Μέ τήν ἀναθεώρηση αὐτή ἡ ΝΔ ἔκανε ἕνα πολιτικό δῶρο στήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση καί ἰδιαίτερα στόν ΣΥΡΙΖΑ. Τοῦ ἐπιτρέπει νά ζητήσει σύσταση ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς μέ τήν ὑπογραφή μόλις δέκα Βουλευτῶν καί νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κοινοβούλιο μέ τήν ψῆφο 120 Βουλευτῶν. Ἡ Κουμουνδούρου στριμωγμένη ἀπό παλαιές ὑποθέσεις ὅπως ὁ φάκελος Καλογρίτσα πού διερευνᾶται ἀπό τήν τακτική δικαιοσύνη, ἡ υπόθεσις τῆς Novartis (πού εὑρίσκεται στό στάδιο τῆς ἀνακρίσεως ἀπό τό Δικαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἀρείου Πάγου), ἡ ὑπόθεσις μέ τούς νεκρούς στό Μάτι (διερευνᾶται ἀπό τήν τακτική δικαιοσύνη καί ἐξετάζονται στοιχεῖα πού ἴσως ὁδηγήσουν στήν ἀναβάθμισή της σέ «κακούργημα») θεωρεῖ ὅτι ἡ δυνατότης πού τῆς δίδει τό νέο Σύνταγμα γιά σύσταση ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἀπό τήν ἀντιπολίτευση εἶναι μίας πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά νά ἰσορροπήσει τίς ἐντυπώσεις. Εἰδικῶς τώρα πού συμπίπτει μέ τήν διεξαγωγή προκαταρκτικῆς ἐξετάσεως γιά τά διπλά βιβλία ἀπό τόν εἰσαγγελέα Νῖκο Ὀρνεράκη, καί πολύς κόσμος θά κληθεῖ γιά καταθέσεις.

Στόν ΣΥΡΙΖΑ δεδομένων τῶν σημερινῶν δημοσκοπήσεων τρέμουν τήν ἰδέα τῆς διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν καί ἑτοιμάζονται διά πᾶν ἐνδεχόμενο. Ἀκόμη καί νά χρειασθεῖ νά πατήσουν ἐπί …πτωμάτων. Τό νέο Σύνταγμα λοιπόν εἶναι συγκεκριμένο καί τά κουκιά μετρημένα: τό νέο Σύνταγμα μέ πρόταση τῆς ΝΔ πού ἔλαβε 189 θετικές ψήφους καί 94 ἀρνητικές ἀναδιετύπωσε τό ἄρθρο 68 παράγραφος 2 ὡς ἑξῆς:

«Ἡ Βουλή συνιστᾶ ἀπό τά μέλη της ἐξεταστικές ἐπιτροπές, μέ ἀπόφασή της πού λαμβάνεται μέ πλειοψηφία τῶν παρόντων Βουλευτῶν καί δέν μπορεῖ νά εἶναι κατώτερη τῶν δύο πέμπτων τοῦ συνόλου τῶν Βουλευτῶν, ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ ἑνός πέμπτου τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν Βουλευτῶν. (…) Ἡ Βουλή μπορεῖ νά συνιστᾶ δύο ἀνά κοινοβουλευτική περίοδο ἐξεταστικές ἐπιτροπές ἐφόσον ἡ σχετική πρόταση δέκα τοὐλάχιστον Βουλευτῶν ὑπερψηφιστεῖ ἀπό τά 2/5 τοῦ συνόλου τῶν Βουλευτῶν, ἀνεξαρτήτως πλειοψηφίας.». (Ἀναλυτικά στοιχεῖα διά τό σύνολον τῆς ἀναθεωρήσεως, ψήφους πού ἔλαβε κάθε διάταξις κ.λπ. στό βιβλίο τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς ΝΔ, Βουλευτοῦ Ροδόπης Εὐριπίδη Στυλιανίδη, μέ τόν τίτλο Χαμένη ἀναθεώρηση ἤ Νέο Ξεκίνημα, σέ πρόλογο τοῦ Κωνσταντίνου Τασούλα, ἐκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη».) Τά κουκιά εἶναι ἐπίσης μετρημένα: ΝΔ 158 Βουλευτές, ΣΥΡΙΖΑ 86, ΚΙΝΑΛ 22, ΚΚΕ 15, Μέρα25 9. Eίναι προφανές ὅτι ὁ κ. Τσίπρας θά ζητήσει στήριξη ἀπό ὅλα τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιά νά φθάσει στόν ἀριθμό 120. Σήμερα ἀριθμοῦν 132 ἕδρες καί μέ τόν ὁρίζοντα τῶν ἐκλογῶν στό βάθος εἶναι λίαν ἀμφίβολο ὅτι θά ἀρνηθοῦν νά συμπαραταχθοῦν. Ἡ πληροφορία, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἐπιδιώξει τήν σύσταση ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιά τά διπλά βιβλία, ὁδήγησε σέ ἀναδίπλωση τήν ἐφημερίδα τό «Βῆμα» πού μαζί μέ τήν ἐφημερίδα «δημοκρατία» ἀπεκάλυψαν τήν ἴδια ἡμέρα τίς διπλές βάσεις καταγραφῆς κρουσμάτων. Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου νά κληθοῦν στελέχη τοῦ συγκεκριμένου ΜΜΕ νά καταθέσουν στήν τυχόν ἐξεταστική ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως, προεκάλεσε ρίγη συγκινήσεως καί ὁδήγησε στήν ἀνάκρουση εἰς πρύμναν. Ὅλα τά παραπάνω λοιπόν συγκλίνουν εἰς τό ἑξῆς: μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ τήν Ἄνοιξη προβάλλει διάπλατο στόν πολιτικό ὁρίζοντα τό ἐνδεχόμενο τῆς διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν. Καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται ἐκτός ἀπό τήν πανδημία, τήν ὕφεση στήν οἰκονομία, τά ἑλληνοτουρκικά καί τό προσφυγικό, ἡ ἀτζέντα θά ἔχει ἐξεταστικές, σκάνδαλα καί εἰδικά δικαστήρια. Μέ τίς «ὑγεῖες» μας.

Κεντρικό θέμα