ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τό μεγάλο κράτος τῶν «φιλελευθέρων»

63 νέοι γενικοί γραμματεῖς διορίσθηκαν χθές – Προστιθέμενοι στούς 63 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς τῆς ΝΔ – Ἐτοποθετήθη γραμματεύς καί γιά τά ζῶα συντροφιᾶς – Νέες προσχωρήσεις ἀπό ΠΑΣΟΚ καί Ποτάμι – Ὅλη ἡ λίστα – Πόσο κοστίζει ἡ λειτουργία τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως;

ΚΑΠΟΤΕ τά περί συγκροτήσεως «μικροῦ καί εὐελίκτου» κυβερνητικοῦ σχήματος ἀποτελοῦσαν παγία προεκλογική ἐξαγγελία τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐν τέλει, τά κορυφαῖα στελέχη της σταμάτησαν νά τό διακηρύσουν, διότι ἡ λογική αὐτή ποτέ δέν ἐφηρμόσθη κατά τήν διακυβέρνηση. Τό 2019 ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεσήμανε τήν ἀδυναμία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ὅπως ἐξελίχθηκε κατά τά 40 χρόνια πού διέρρευσαν ἀπό τότε πού τό ΠΑΣΟΚ κατήργησε τούς Γενικούς Διευθυντές τῶν ὑπουργείων καί ἐπέβαλε τήν ὑποταγή τοῦ Δημοσίου στήν στυγνή κομματοκρατία, ἡ ὁποία ἀσκοῦσε πλέον τήν διοίκηση διά τῶν μετακλητῶν γενικῶν καί εἰδικῶν γραμματέων. Τότε ὁ νῦν Πρωθυπουργός δικαιολόγησε τό πολυάριθμο τῆς κυβερνήσεώς του ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀδυναμίας αὐτῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι κατά τά τέσσερα χρόνια πού διέρρευσαν δέν ἔκανε τίποτε γιά νά βελτιώσει τήν κατάσταση. Τό ἐπισημάναμε ἤδη ὅταν ἀνεκοινώθη τό κυβερνητικό σχήματα ἀποτελούμενο ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί 62 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς. Σύνολο 63. Τί νά ποῦμε τώρα, πού στό ὑδροκέφαλο αὐτό σχῆμα προσετέθησαν καί 63 γενικοί καί εἰδικοί γραμματεῖς;

Μόνον τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας ἀπέκτησε ἐννέα (!) γενικούς γραμματεῖς. Πόσο κοστίζει ἄραγε στόν φορολογούμενο τό πολυάνθρωπο αὐτό κυβερνητικό καί διοικητικό σχῆμα; Θά σημειώσουμε ὅτι εἴχαμε καί πάλι τοποθετήσεις προσώπων ξένων πρός τόν κορμό τῆς Νέας Δημοκρατίας, προερχομένων ἀπό τό ΠΑΣΟΚ καί τό Ποτάμι. Θόρυβος ἐδημιουργήθη ἀπό τήν τοποθέτηση ὡς γενικῆς γραμματέως ἰσότητος τῆς κ. Ζέφης Δημαδάμα, πού ὡς στέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν ἀντιπρόεδρος τῶν γυναικῶν εὐρωσοσιαλιστῶν. Ἡ κ. Δημαδάμα δέν εἶχε ἀποχωρήσει ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ὁπότε μετά τήν τοποθέτησή της ἐκινήθησαν οἱ διαδικασίες διαγραφῆς της. Μία ἄλλη περίπτωσις εἶναι ὁ γενικός γραμματεύς Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων κ. Νῖκος Μηλαπίδης, ὁ ὁποῖος ἦταν διευθυντής τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ Ποταμιοῦ. Ἐκτιμᾶται ὅτι αὐτή ἡ ἰδιότης του ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν γιά τήν τοποθέτησή του καί ὄχι τό γεγονός ὅτι εἶναι διαιτητής τῆς Α1 κατηγορίας μπάσκετ! Στό δέ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, μαζί μέ τούς τέσσερεις γενικούς γραμματεῖς, ἐτοποθετήθη καί ἡ κ. Μαριάνθη Δημοπούλου ὡς εἰδική γραμματεύς Προστασίας Ζώων Συντροφιᾶς. Στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἐξ ἄλλου ἐτοποθετήθη γενικός γραμματεύς Πολιτισμοῦ καί ἄλλος Γενικός Γραμματεύς Συγχρόνου Πολιτισμοῦ!

Καί ἐνῷ ὑπάρχει πολιτικό πρόσωπο γιά τά ζῶα συντροφιᾶς, δέν ὑπάρχει οὔτε γραμματεύς οὔτε κἄν διευθυντής γιά τήν τεχνική ἐκπαίδευση, τήν τόσο ἀναγκαία καί τόσο περιφρονημένη. Γιά τήν ἱστορία θά σημειώσουμε ὅτι ἡ κυβέρνησις τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τό 1974 ἀριθμοῦσε 19 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς. Στήν συνέχεια τά ὑπουργεῖα ἔγιναν 19, ὁπότε ἐτοποθετήθησαν 19 γενικοί γραμματεῖς, ἕνας στό καθένα, καί ὑπῆρχαν καί ἰσάριθμοι γενικοί διευθυντές. Αὐτό ἦταν ἕνα πράγματι εὐέλικτο καί λειτουργικό σχῆμα. Οἱ ἐποχές ὅμως τῆς ἀποτελεσματικῆς διακυβερνήσεως ἔχουν, φαίνεται, παρέλθει ἀνεπιστρεπτί.

Οἱ τοποθετηθέντες χθές γενικοί καί εἰδικοί γραμματεῖς εἶναι:

Προεδρία Κυβερνήσεως. ΓΓ Συντονισμοῦ Εὔη Δραμαλιώτη. ΓΓ Νομικῶν καί Κοινοβουλευτικῶν Θεμάτων Στέλιος Κουτνατζῆς. ΓΓ Ἐπικοινωνίας καί Ἐνημερώσεως Δημήτρης Γαλαμάτης. ΕΓ Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμοῦ Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν. ΓΓ Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς Παυλίνα Καρασιώτου. ΓΓ Φορολογικῆς Πολιτικῆς Μαίρη Ψύλλα. ΕΥΣΤΑ-Ταμεῖο Ἀνακάμψεως Ὀρέστης Καβαλάκης. ΓΓ Χρηματοπιστωτικοῦ Τομέως καί Διαχειρίσεως Ἰδιωτικοῦ Χρέους Θεώνη Ἀλαμπάση. ΓΓ Δημοσίων Ἐπενδύσεων καί ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος. ΕΓ Διαχειρίσεως Προγραμμάτων ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου. ΕΓ Διαχειρίσεως Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ Γιῶργος Ζερβός. ΓΓ Οἰκονομικῆς Πολιτικῆς καί Στρατηγικῆς Γιῶργος Χριστόπουλος. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλλια.

Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. ΓΓ Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων καί Ἐξωστρέφειας Μάιρα Μυρογιάννη. ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας καί Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ Γιάννης Χρυσουλάκης.

Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. ΓΓ Ὑπουργείου Ἀντώνης Οἰκονόμου

Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. ΓΓ Ἐσωτερικῶν καί Ὀργανώσεως Νάσος Μπαλέρμπας. ΓΓ Δημοσίας Διοικήσεως Δημήτρης Κιρμικίρογλου. ΓΓ Αὐτοδιοικήσεως Μιχάλης Σταυριανουδάκης. ΓΓ Ἰθαγένειας Ἄγγελος Δημοσθένους. ΕΓ Προστασίας Ζώων Συντροφιᾶς Μαριάνθη Δημοπούλου.

Ὑπουργεῖο Παιδείας. ΓΓ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως καί Εἰδικῆς Ἀγωγῆς Γιάννης Κατσαρός. ΓΓ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως Γιῶργος Βούτσινος. ΓΓ Ἀνώτατης Ἐκπαιδεύσεως Ὀδυσσέας Ζώρας. ΓΓ Θρησκευμάτων Γιῶργος Καλαντζῆς. ΓΓ Ἀθλητισμοῦ Γιῶργος Μαυρωτᾶς.

Ὑπουργεῖο Ὑγείας. ΓΓ Δημόσιας Ὑγείας Φωτεινή Καλύβα. ΓΓ Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη. ΓΓ Στρατηγικοῦ Σχεδιασμοῦ Ἄρης Ἀγγελῆς.

Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν. ΓΓ Ὑποδομῶν Κώστας Μαγουλᾶς. ΓΓ Μεταφορῶν Γιάννης Ξιφαρᾶς.

Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας. ΓΓ Ἐνέργειας καί Ὀρυκτῶν Πρώτων Ὑλῶν Τέλης Ἀϊβαλιώτης. ΓΓ Δασῶν Στάθης Σταθόπουλος. ΓΓ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος καί Ὑδάτων Πέτρος Βαρελίδης. ΓΓ Συντονισμοῦ Διαχειρίσεως Ἀποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. ΓΓ Χωρικοῦ Σχεδιασμοῦ καί Ἀστικοῦ Περιβάλλοντος Εὐθύμιος Μπακογιάννης.

Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως. ΓΓ Ἰδιωτικῶν Ἐπενδύσεων Βίκυ Λοΐζου. ΓΓ Ἐμπορίου Σωτήρης Ἀναγνωστόπουλος. ΓΓ Βιομηχανίας Θέμις Εὐτυχίδου. ΓΓ Ἔρευνας καί Καινοτομίας Ἀθανάσιος Κυριαζῆς.

Ὑπουργεῖο Ἐργασίας. ΓΓ Ἐργασιακῶν Σχέσεων Ἄννα Στρατινάκη. ΓΓ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων Νῖκος Μηλαπίδης.

Ὑπουργεῖο Προστασίας Πολίτη. ΓΓ Δημοσίας Τάξεως Μᾶνος Λογοθέτης. ΓΓ Ἀντιεγκληματικῆς Πολιτικῆς Δήμητρα Λυγούρα.

Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. ΓΓ Δικαιοσύνης Πάνος Ἀλεξανδρῆς.

Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. ΓΓ Πολιτισμοῦ Γιῶργος Διδασκάλου. ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ Ἑλένη Δουνδουλάκη.

Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου. ΓΓ Ὑποδοχῆς Αἰτούντων Ἄσυλο Δημήτρης Ἰατρίδης. ΓΓ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Πάτροκλος Γεωργιάδης. ΓΓ Εὐάλωτων Πολιτῶν καί Θεσμικῆς Προστασίας Ἡρακλῆς Μοσκώφ.

Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογένειας. ΓΓ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Καταπολεμήσεως τῆς Φτώχειας Πρόδρομος Πύρρος. ΓΓ Δημογραφικῆς καί Στεγαστικῆς Πολιτικῆς Μαρῖνα Στέφου. ΓΓ Ἰσότητος καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφη Δημαδάμα.

Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως. ΓΓ Ἑνωσιακῶς Πόρων καί Ὑποδομῶν Δημήτρης Παπαγιαννίδης. ΓΓ Ἀγροτικῆς Πολιτικῆς καί Διεθνῶν Σχέσεων Κωνσταντῖνος Μπαγινέτας.
ΓΓ Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων Γιῶργος Στρατάκος.

Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς. ΓΓ Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς Μανώλης Κουτουλάκης. ΓΓ Ναυτιλίας καί Λιμένων Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.

Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ. ΓΓ Τουριστικῆς Πολιτικῆς καί Ἀναπτύξεως Μύρων Φλουρῆς.

Ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως. ΓΓ Πληροφοριακῶν Συστημάτων καί Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως Δημοσθένης Ἀναγνωστόπουλος. ΓΓ Τηλεπικοινωνιῶν καί Ταχυδρομείων Κωνσταντῖνος Καράντζαλος.

Ὑπουργεῖο Κλιματικῆς Κρίσεως. ΓΓ Πολιτικῆς Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου. ΓΓ Ἀποκαταστάσεως Φυσικῶν Καταστροφῶν καί Κρατικῆς Ἀρωγῆς Πέτρος Καμπούρης.

Περιττόν νά σχολιάσουμε περαιτέρω. Θά ποῦμε ἁπλῶς ὅτι ἔχουμε μπροστά μας τήν βασιλεία τῆς ποσότητος καί τήν ἔξαρση τοῦ κρατισμοῦ…

Κεντρικό θέμα