Τό Μαξίμου ἀφήνει ἀκάλυπτη τήν ΕΥΠ γιά νέες παρακολουθήσεις πολιτικῶν προσώπων

Δέν τό διέψευσε ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου – Ὑπεστήριξε ὅτι δέν εἶναι εἰς γνῶσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς Κυβερνήσεως

ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ πόσους ἀκόμη πολιτικούς, ἐκτός τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη, μπορεῖ νά παρακολουθοῦσε ἤ καί νά παρακολουθεῖ ἡ ΕΥΠ. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἐκπροσώπου κ. Γιάννη Οἰκονόμου σέ σχετική ἐρώτηση ὄχι μόνον δέν ἦταν καθησυχαστική, ἀλλά ἀπ’ ἐναντίας μᾶλλον ἐπιβεβαιώνει τίς ὑποψίες πού ὑπάρχουν. Εἰδικώτερα σέ ἐρώτηση πού ἐδέχθη γιά τό ἄν ἡ Κυβέρνησις μπορεῖ νά διαβεβαιώσει ὅτι δέν ἔχουν παρακολουθηθεῖ καί ἄλλα πολιτικά πρόσωπα, ἡ ἀπάντησίς του ἦταν τόσο ἀόριστη πού πέρα ἀπό τόν προβληματισμό πού προκαλεῖ, ἀφήνει καί τήν ΕΥΠ πολιτικῶς ἀκάλυπτη. Εἶπε συγκεκριμένα: «Δέν εἶναι σέ γνώση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς Κυβέρνησης καμμία ἄλλη νόμιμη ἐπισύνδεση πολιτικοῦ προσώπου, καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα καί στή δήλωσή του ὁ Πρωθυπουργός καί σέ ὅσα θά ἀκολουθήσουν τό ἑπόμενο διάστημα, τό βασικό ζητούμενο εἶναι νά βροῦμε περισσότερα φίλτρα καί ἕνα τρόπο καλύτερης λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας τῆς χώρας γιά νά ἀποφύγουμε στό μέλλον τέτοιου εἴδους ζητήματα». Δηλαδή ὁ κ. Οἰκονόμου ἀφήνει περιθώριο νά γίνονται καί ἄλλες τηλεφωνικές ὑποκλοπές, ἐν ἀγνοίᾳ ὅμως τῆς Κυβερνήσεως. Φαίνεται πώς ὅλες οἱ προσπάθειες ἀποσκοποῦν εἰς τό νά ἀπεκδυθοῦν ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Πρωθυπουργός τῶν εὐθυνῶν γιά ἐνδεχόμενες παρακολουθήσεις καί νά καταλογισθοῦν ὅλα στήν ΕΥΠ καί τόν μόλις ἀπελθόντα διοικητή της Παναγιώτη Κοντολέοντα, ὁ ὁποῖος πλέον πρέπει νά θεωρεῖται ὡς ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς ὑποθέσεως.

Ἐκτιμᾶται πώς ὅταν κληθεῖ νά καταθέσει στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή πού θά συγκροτηθεῖ, θά ἀντιμετωπίσει πρωτίστως τήν ἐχθρότητα τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν καί δευτερευόντως τῶν ἀντιπολιτευομένων, οἱ ὁποῖοι μᾶλλον θά τόν ἐνθαρρύνουν νά προβεῖ σέ ἀποκαλύψεις. Γιά τήν ὥρα πάντως οἱ κυβερνητικοί χειρισμοί περιπλέκουν τήν κατάσταση καί καθιστοῦν πολύ δυσκολώτερο τόν στόχο τοῦ νά φανεῖ ἡ Κυβέρνησις ἀμέτοχος στίς ὑποθέσεις πού θά διερευνηθοῦν. Προκαλεῖ μάλιστα ἐντύπωση τό πρωτότυπο λεξιλόγιο πού χρησιμοποιεῖται ἐν προκειμένῳ. Μετά τόν ὅρο «ἐπισύνδεση» πού ἐχρησιμοποιήθη στίς ἀνακοινώσεις τῆς ΕΥΠ, ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος «ἐπενόησε» τήν ἔκφραση «ὑπηρεσιακή ἀστοχία»! Συγκεκριμένα ἀναφερόμενος στήν ὑπόθεση τῆς παρακολουθήσεως Ἀνδρουλάκη ἐδήλωσε ὅτι ὁρισμένα «κόμματα, κύκλοι καί χῶροι ἐπιχειροῦν νά ἐκμεταλλευθοῦν αὐτή τήν ὑπηρεσιακή ἀστοχία», προσθέτοντας ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτή ἦταν πάντως «νόμιμη».

Τήν ἴδια στιγμή πάντως, δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι γίνονται ἑπτά τοὐλάχιστον ἀκόμη παρακολουθήσεις πολιτικῶν προσώπων, ἐνῶ ὁ Πάνος Σκουρλέτης ὑπεστήριξε ὅτι «ἔμμεσα ἤ ἄμεσα» παρακολουθοῦνται ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄτομα στήν χώρα!

Ἐπισήμως πάντως ὁ ΣΥΡΙΖΑ σέ ἀνακοίνωσή του ἀναφέρει ὅτι «ὁ κ. Οἰκονόμου ἐπιβεβαίωσε ὅτι παρακολουθοῦνται καί ἄλλα πολιτικά πρόσωπα» ἐνῶ παρακάτω ὑπογραμμίζει: «Τέλος, ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ κ. Οἰκονόμου προκύπτει ἕνα ἐρώτημα: Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ὄντως ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἐγκληματικά ἐπικίνδυνος καί δέν γνωρίζει, ἀλήθεια δέν εἶχε τήν περιέργεια ὅταν ἀπέπεμψε τούς κ.κ. Δημητριάδη καί Κοντολέοντα νά τούς ρωτήσει ἐάν ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε καί ἄλλους πολιτικούς; Πῆρε κάποια ἀπάντηση; Καί ἄν ναί, ποιά ἦταν αὐτή; Σέ κάθε περίπτωση, εἶναι τόσο βαθιά ἔνοχος πού κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, τόν ἀποκαλύπτει ἀκόμη περισσότερο».

Ἀνταπαντῶντας πάντως ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος ἐγκαλεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ ὅτι «ἤ στεροῦνται καί τή στοιχειώδη ἱκανότητα κατανόησης μιᾶς ξεκάθαρης δήλωσης ἤ κατά τήν πάγια τακτική τους διαστρεβλώνουν.»

Ἤδη ἡ κατάστασις προδιαγράφει αὐτά πού πρόκειται νά ἐπακολουθήσουν ἀπό σήμερα πού ὁ νέος διοικητής τῆς ΕΥΠ, πρέσβυς Θεμιστοκλῆς Δεμίρης, θά παρουσιασθεῖ στήν ἁρμοδία Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τήν ἔγκριση τοῦ διορισμοῦ του καί θά κλιμακωθοῦν μέ τήν πρό ἡμερησίας διατάξεως στήν Ὁλομέλεια τῆς Παρασκευῆς, ὅπου «θά διασταυρώσουν τά ξίφη τους» ὁ Πρωθυπουργός μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Θά ἀκολουθήσει ἡ συγκρότησις τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς μέ ἀπροσδιόριστο ἀκόμη τό εὖρος τῆς περιόδου πού θά διερευνήσει.

Κεντρικό θέμα