Τό λυκόφως τῶν ἡγεσιῶν, οἱ νέοι σχηματισμοί καί ἡ πρόκλησις τοῦ μεταναστευτικοῦ

Ὁμιλία-μανιφέστο ἀπό τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ στό City τοῦ Λονδίνου

«Βρισκόμαστε μπροστά στό λυκόφως τῶν ἡγεσιῶν – οἱ σύγχρονοι ἡγέτες ὑπολείπονται»

«Οἱ παγκόσμιες προκλήσεις εἶναι τό λίπασμα γιά ὑψηλῆς ποιότητας ἡγεσία. Ἄς ἔχουμε τά μάτια μας ἀνοιχτά γιά τούς ὁμοίους τοῦ Ντισραέλι στά χρόνια πού ἔρχονται»

«Ἡ ἀπογοήτευση, ὁ λαϊκισμός, ἡ ριζοσπαστικοποίηση ρίχνουν βαρειά σκιά στίς δημοκρατίες»

«Εἶναι ὥρα νά μάθουμε νά συζητᾶμε καί νά συνεργαζόμαστε»

«Σήμερα οἱ νέοι πολιτικοί σχηματισμοί ἔχουν ἐπισκιάσει ἤ ἀντικαταστήσει τά παραδοσιακά – παλιά κόμματα». Ἡ ἀστάθεια καί ἡ σύγχυση ἀντανακλάται στόν κατακερματισμό τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Τό δικομματικό σύστημα τό ὁποῖο ἐπικράτησε σέ ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη ἦταν προϊόν ὁριοθετημένου προσανατολισμοῦ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος»

«Οἱ outsiders ὁδηγοῦνται στήν ἐξέγερση ὄχι ἐξαιτίας τῆς φτώχειας ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς σύγκρισης μέ τούς πιό προνομιούχους»

«Τό χάσμα μεταξύ ἐχόντων καί μή ἐχόντων διευρύνεται. Οἱ 62 πλουσιώτεροι ἄνθρωποι ἔχουν τόσο πλοῦτο ὅσο ὁ μισός κόσμος»

«Στό μεταναστευτικό ὑπάρχει ἕνα ὅριο, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ξεπεραστεῖ. Ζητήματα κοινωνικῆς συνοχῆς, πολιτικῆς στταθερότητας καί πολιτιστικῆς ταυτότητας θά ὀξυνθοῦν περισσότερο τά ἑπόμενα χρόνια»

«Ἡ ἰσλαμική τρομοκρατία δέν ἀποτελεῖ ἐξωτερική ἀπειλή. Ἔχει μεταφερθεῖ στίς πόλεις μας»

«Οἱ ΗΠΑ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἡ ἡγετική δύναμη στόν κόσμο ἀλλά δυσκολεύονται νά ἐπιβάλουν τήν θέλησή τους»

«Ἡ Δύση ὀλισθαίνει προοδευτικά σέ μιά ὅλο καί πιό ἀμήχανη θέση. Κίνα, Ρωσσία, Ἰράν, Τουρκία προσπαθοῦν νά γεμίσουν τό κενό»

«Ἡ Τουρκία γίνεται σταθερά ἀναθεωρητική χώρα»

«Ἀρχή τοῦ τέλους τῆς παγκοσμιοποίησης ἡ ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ἐμπορίου»

«Οἱ πόλεμοι τῶν δασμῶν δέν ἔχουν νικητές»

Προειδοποιήσεις Καραμανλῆ γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, κλιματική ἀλλαγή, μετανάστευσις, ἐμπορικοί πόλεμοι, κοινωνική ἀνισότης καί ἡ κρίσις στήν δημοκρατία καί στήν ἐνημέρωση, εἶναι οἱ παγκόσμιες προκλήσεις πού θά ἀντιμετωπίσει ἡ ἀνθρωπότης τό ἑπόμενο διάστημα, ὅπως δήλωσε ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς. Ἡ ὁμιλία του στό Λονδῖνο, μέ ἀφορμή τήν 35η ἐπέτειο τοῦ Κέντρου Ναυτιλίας, Ἐμπορίου καί Χρηματοοικονομικῶν, σέ συνδυασμό μέ τήν 9η Διετῆ Συνάντηση τοῦ City τοῦ Λονδίνου, βρίθει μηνυμάτων κυρίως πρός τούς διοικοῦντες, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν ἐγκαίρως τίς προκλήσεις, ὅπως ἡ ἰσλαμική τρομοκρατία. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Καραμανλῆς, ἡ ἰσλαμική τρομοκρατία δέν εἶναι μία ἐξωτερική ἀπειλή, μακρυά ἀπό τίς δυτικές κοινωνίες, ἀφοῦ τά τελευταῖα χρόνια «ἔχει μεταφερθεῖ μέσα στίς πόλεις μας»! Ἔκρουσε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι ἄν καί ὁ ISIS ἔχει σχεδόν ἡττηθεῖ, «παραμένει μιά σημαντική ἀπειλή γιά τή διεθνῆ ἀσφάλεια». Ἀλλά ἡ διεθνής ἀσφάλεια κινδυνεύει καί ἀπό τίς κυβερνοεπιθέσεις καί τίς ὑβριδικές ἀπειλές σέ ἠλεκτρικά δίκτυα, πυρηνικές ἐγκαταστάσεις, συστήματα ἐπικοινωνίας τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας, πού μποροῦν νά «διαγράψουν τρισεκατομμύρια δολλάρια ἤ εὐρώ χωρίς ἴχνος».

Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη καί στήν στρατιωτική δράση τῆς Τουρκίας στήν Συρία, πού ὑπονομεύει τήν σταθερότητα σέ ὅλη τήν περιοχή καί, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιθετική συμπεριφορά στήν Κύπρο, καταδεικνύει τό τουρκικό κράτος ὡς πιθανό ταραξία. «Ἡ συμπεριφορά της στό Αἰγαῖο ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερο αὐτήν τήν αἴσθηση» σημείωσε στήν ὁμιλία του ὁ κ. Καραμανλῆς. Αἴσθηση προκάλεσε ἡ παρατήρησις ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἡ ἡγέτις δύναμις στόν κόσμο ἀλλά πλέον δυσκολεύονται νά ἐπιβάλουν τήν θέλησή τους. Σέ συνδυασμό μέ τήν «ἀπογοητευτική ἀδυναμία» τῆς ΕΕ, συνέχισε ὁ κ. Καραμανλῆς, ἡ Δύσις «ὀλισθαίνει σέ μιά προοδευτικά ὅλο καί πιό ἀμήχανη θέση». Δέν περνᾶ ἀπαρατήρητη ἡ αὐξανόμενη κινητικότης τῆς Κίνας, τῆς Ρωσσίας ἀλλά καί «μικρότερων παικτῶν», ὅπως τό Ἰράν καί ἡ Τουρκία. «Μέ ἄλλα λόγια, εἰσερχόμαστε σέ μιά φάση σχετικῆς πολυπολικότητας, ἐνισχυμένης μή προβλεψιμότητας καί αὐξανόμενης ἀβεβαιότητας» παρατήρησε ὁ πρώην Πρωθυπουργός.

Μία ἀκόμη πρόκλησις, πού τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημαντική ἐπίδραση στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ μετανάστευσις, μέ τόν κ. Καραμανλῆ νά διαπιστώνει καί αὐτός ὅτι καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό ζήτημα μόνη της. Στηλίτευσε τήν πολιτική τῆς ΕΕ, πού δέν εἶναι ἱκανή νά διαμορφώσει μιά ὁλοκληρωμένη πολιτική, καί τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι «ὑπάρχει ἕνα ὅριο, πού δέν μπορεῖ νά ξεπερασθεῖ». «Ζητήματα κοινωνικῆς συνοχῆς, πολιτικῆς σταθερότητας, ἀκόμη καί πολιτιστικῆς ταυτότητας βρίσκονται ἤδη ἐπί τάπητος καί πιθανότατα θά ὀξυνθοῦν περισσότερο τά ἑπόμενα χρόνια», προειδοποίησε. Προέβλεψε ὅτι οἱ κοινωνικές ἀνισότητες ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν ἐξελίξεων καί τῶν τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων μπορεῖ νά κλιμακωθοῦν δραματικῶς. Τό χάσμα μεταξύ τῶν ἐχόντων καί μή ἐχόντων διαρκῶς διευρύνεται, καθώς οἱ 62 πλουσιώτεροι ἄνθρωποι τοῦ κόσμου κατέχουν πλοῦτο πού ἀντιστοιχεῖ στόν μισό πληθυσμό τῆς γῆς. Τέλος, ὁ κ. Καραμανλῆς δήλωσε: «Λέγεται ὅτι βρισκόμαστε μπροστά στό λυκόφως τῶν ἡγεσιῶν. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, σέ σύγκριση μέ τίς θρυλικές προσωπικότητες τοῦ παρελθόντος, ἀκόμη καί τοῦ σχετικά κοντινοῦ παρελθόντος, οἱ σύγχρονοι ἡγέτες φαίνονται νά ὑπολείπονται… Οἱ προαναφερθεῖσες παγκόσμιες προκλήσεις πού βρίσκονται μπροστά μας μπορεῖ νά εἶναι, ὅπως πολλές φορές στό παρελθόν, τό λίπασμα γιά ὑψηλῆς ποιότητας ἡγεσία».

Κεντρικό θέμα