Τό κῦμα τοῦ Βορρᾶ θά σᾶς «πνίξει» κ. Τσίπρα

Τί διαφεύγει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν Μακεδονία

O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ἐπέλεξε χθές ἕνα μικροπολιτικό χειρισμό προκειμένου νά χειρισθεῖ ἕνα μεγάλο πολιτικό καί κοινωνικό θέμα: Χρέωσε στήν ΝΔ καί σέ ἀκραῖα στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στούς κόλπους της (ὅπως ἰσχυρίσθηκε) τήν ἐπίθεση κατά τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Προφανές τό γιατί: βρῆκε τήν εὐκαιρία. Προσπαθεῖ νά οἰκοδομήσει ἕνα εὐρύ «δημοκρατικό μέτωπο» δυνάμεων τῆς κεντροαριστερᾶς. Ἔφθασε ἕως καί νά ὑπονοήσει ὅτι συμμετοχή στόν σχεδιασμό τῶν ἐπεισοδίων πού προεκάλεσαν ἀμούστακοι 17άρηδες νεαροί ἔχουν στελέχη τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τῆς ΝΔ –προφανῶς τήν ἀντιπροεδρία ἐννοοῦσε.

Κοιμᾶται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου ἄν ἑρμηνεύει ἔτσι τήν πραγματικότητα ὁ Πρωθυπουργός. Ὁ πολύς τακτικισμός βλάπτει. Ἡ ΝΔ καί νά ἤθελε νά μετάσχει στόν «σχεδιασμό» σέ αὐτά τά ἐπεισόδια δέν θά μποροῦσε. Πρῶτον διότι δέν ἔχει καμμία ἐπιρροή στούς συγκεκριμένους ἰδεολογικούς καί πολιτικούς χώρους. Τά μεγάλα συλλαλητήρια τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Θεσσαλονίκης γιά τό Μακεδονικό ἔγιναν ἐρήμην τοῦ μηχανισμοῦ της. Δεύτερον διότι τά κορυφαῖα ἀκραῖα στελέχη τῆς ΝΔ πού φωτογραφίζει ἀνοήτως ὁ κ. Τσίπρας, μπερδεύοντας τήν Novartis μέ τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό, δοξάζουν τόν κ. Μπουτάρη κάθε ἡμέρα, δέν τόν χλευάζουν. Στήν πραγματικότητα, ὁ Πρωθυπουργός –δέν εἶναι ὁ μόνος δυστυχῶς– ἀδυνατεῖ νά συλλάβει τό εὖρος τῆς διεργασίας καί τῆς κοινωνικῆς μεταβολῆς πού συντελεῖται στόν Βορρᾶ ἀπό τά τέλη τῆς προηγουμένης χρονιᾶς μέχρι σήμερα.

Λοιπόν! Ὑπάρχει ὑπό διαμόρφωσιν ἕνα ἀσύντακτο ὑπερσυντηρητικό ρεῦμα τό ὁποῖο αὐτή τήν στιγμή δέν ἔχει ἡγέτη. Καί δέν ξέρουμε κἄν ἄν θά ἀποκτήσει. Ρεῦμα ὑπαρκτό ὅμως. Ρεῦμα ἀντιπολιτικό. Ρεῦμα ἰσχυρό. Ἡ Θεσσαλονίκη καί ὁ Βορρᾶς ἔχουν μεταβληθεῖ σέ πολιτικό ἐργαστήρι τοῦ ὑπερσυντηρητισμοῦ ἀπό τά τέλη τῆς προηγουμένης χρονιᾶς –δυστυχῶς, ὅμως, ὁ Πρωθυπουργός παρά τά πήγαινε-ἔλα δέν τό καταλαβαίνει. Ἐν ἀρχῆ ἦταν τό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία. 200.000 ἄνθρωποι συγκεντρώθηκαν. Οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή ἡγήθηκε αὐτοῦ, οὔτε πρώην περιφερειάρχες, οὔτε Μητροπολῖτες, οὔτε ἀντιπρόεδροι κομμάτων. Κανείς. Ὀργανώσεις τῆς Ὁμογενείας τοῦ Ἐξωτερικοῦ σέ συνεργασία μέ ἰδιῶτες ὀργάνωσαν τήν κινητοποίηση. Κινητοποίηση ἡ ὁποία πέτυχε. Καί ἀντί ὁ ΣΥΡΙΖΑ νά διερωτᾶται τί συνέβη καί τί τοῦ διαφεύγει, ὁ νοῦς του ἦταν μή τυχόν κρύβεται ὁ… Πούτιν καί ὁ… Ἰβάν πίσω ἀπό τίς συγκεντρώσεις. Τόσο μυαλό.

Τό ἴδιο λάθος ἐπαναλαμβάνει καί σήμερα: Παίζει παιγνιδάκια μέ τήν ἱστορία –Ἤλιντεν– διαπραγματεύεται τά ἀδιαπραγμάτευτα καί δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἱστορία ἐπιδρᾶ στήν κοινωνία καί παράγει ἀποτελέσματα. Ὅτι ὁδηγεῖ σέ εὐρεῖα ἀπονομιμοποίηση τοῦ συστήματος. Ὅτι Ἤλιντεν στό τραπέζι, ἔστω καί ὡς κόλπο, ἴσον ὀργή στήν Μακεδονία.

Ἐκτός ἀπό τό συλλαλητήριο ὅμως συνέβησαν καί ἄλλα:

– Ἡ ἐξέγερσις ὀπαδῶν ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος μέ συνθήματα κατά τοῦ Κοινοβουλίου καί ἡ συμμετοχή βουλευτοῦ τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων σέ αὐτά –ἀκροδεξιός καί αὐτός!

– Ἡ κατάρρευσις τῶν ὑποδομῶν τῆς πόλεως –δύο φορές ἔμεινε χωρίς ὕδρευση– μέ ἀσήμαντες ἀφορμές. Κατάρρευσις τήν ὁποία ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Πάνος Σκουρλέτης ἐπεχείρησε νά ἐπιρρίψει στόν Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας Ἀπόστολο Τζιτζικώστα.

– Οἱ προκλητικές δηλώσεις βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅτι ἡ σύλληψις τῶν δύο στρατιωτικῶν στόν Ἕβρο δέν εἶναι μεῖζον γεγονός.

– Ἡ παρ’ ὀλίγον ἀπώλεια τοῦ ἐργοστασίου τῆς ΣΕΚΑΠ γιά τό ὁποῖο εὑρέθη ἀγοραστής τήν ὑστάτη στιγμή.

Ὅλα τά ἀνωτέρω μαζί μέ τίς κατά καιρούς δηλώσεις τοῦ δημάρχου, ὁ ὁποῖος τήν μιά ἀποκαλεῖ τά Σκόπια «Μακεδονία», τήν ἄλλη θεωρεῖ λεπτομέρεια ἄν ὁ Κεμάλ δολοφόνησε Ἕλληνες, τήν τρίτη ξεσπαθώνει ὑπέρ τοῦ Τζαίησον Ἀντιγόνη κ.λπ., δημιουργοῦν μία κρίσιμη κοινωνική καί πολιτική μᾶζα. Καί τό πλέον ἀπογοητευτικό: τό πολιτικό σύστημα μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωθυπουργό δίδει παλαιές ἀπαντήσεις σέ κάθε νέο πρόβλημα πού προκύπτει. Μία «συμβουλή»: ὅταν θά διαβάζετε τά μονοψήφια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς δημοσκοπήσεις πού γίνονται στήν Μακεδονία, κ. Τσίπρα, προσοχή, μήν τό ξεχάσετε: Νά ρίξετε τήν εὐθύνη στήν ἡγετική ὁμάδα τῆς ΝΔ. Αὐτή… φταίει!

Κεντρικό θέμα