Τό κρυφό χαστούκι Μπάιντεν στόν Ἐρντογάν

Πῶς οἱ Ἀμερικανοί ἄσκησαν βέτο στήν κύρωση τοῦ τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου στό Κοινοβούλιο τῆς Λιβύης – Τήν εἶχε ἀπαιτήσει ἀπό τόν μεταβατικό Πρωθυπουργό Ντμέιμπα ὁ Ἐρντογάν προσφάτως στήν Ἄγκυρα

ΒΑΡΙΔΙ ἀποδεικνύεται γιά τό καθεστώς Ἐρντογάν καί τό παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, τό ὁποῖο δέν ἔχει ἀκόμη ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν Βουλή τῆς Λιβύης. Λίγες ἡμέρες μετά τό ἠχηρό ράπισμα πού ὑπέστη ἡ Τουρκία ἀπό τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο Τζό Μπάιντεν, ὁ ὁποῖος ἀπεριφράστως ἐχαρακτήρισε «γενοκτονία» τό ἔγκλημα κατά τῶν Ἀρμενίων, ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ ἀμερικανική διπλωματία διαδραματίζει ἐνεργό ρόλο στήν προσπάθεια γιά σταθεροποίηση στήν Μεσόγειο. Ἀναγνωρίζοντας, μάλιστα, ὅτι τό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο συνιστᾶ παράγοντα ἀσταθείας, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ΗΠΑ ἐκινήθησαν δραστηρίως, ἀποτρέποντας τήν κύρωσή του, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας».

Θά ὑπενθυμίσουμε ὅτι γιά ἀρκετά μεγάλο διάστημα, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀσκοῦσε ἀσφυκτικές πιέσεις στήν κυβέρνηση ἐθνικῆς συνεννοήσεως τῆς Λιβύης, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν κύρωση τοῦ μνημονίου, κάτι πού ἀπετέλεσε τό κύριο ἀντικείμενο τῆς συνομιλίας πού εἶχε μέ τόν Πρωθυπουργό Ἀμπντούλ Χαμίντ Ντμέιμπα, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη προσφάτως τήν Ἄγκυρα, συνοδευόμενος μάλιστα ἀπό 14 μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ του συμβουλίου. Κατά τήν ἴδια περίοδο, ὁ μεταβατικός Πρόεδρος τῆς Λιβύης Μωχάμαντ Γιουνές Μένφι ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα δύο φορές, παίζοντας τόν ρόλο του στήν διπλωματική διελκυστίνδα καί προσπαθώντας νά καλλιεργήσει βελτιωμένες σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα.

Ἐνῶ ὅμως οἱ ἐπαφές μεταξύ Τριπόλεως, Ἀθηνῶν καί Ἀγκύρας εὑρίσκονταν στό προσκήνιο, ἕνας ἄλλος παράγων, οἱ Ἀμερικανοί, κινοῦσαν τά νήματα ἀπό τό παρασκήνιο. Διαβλέποντας ὅτι ἡ κύρωσις τοῦ μνημονίου καί ἡ ἔναρξις ἐρευνητικῶν δραστηριοτήτων ἀπό πλευρᾶς Τουρκίας θά πυροδοτοῦσε ἀντιδράσεις ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς περιοχῆς, ἔπαιξαν τόν ρόλο τους, ὥστε νά ἀποτραπεῖ αὐτή ἡ ἐξέλιξις καί ἔτσι τά πράγματα νά μείνουν «παγωμένα», προκειμένου νά δρομολογηθοῦν διαδικασίες ὁμαλοποιήσεως. Βασικό στοιχεῖο τῆς πολιτικῆς τους, ἡ ἀποτροπή τῆς κυρώσεως τοῦ μνημονίου ἀπό τήν Βουλή τῆς Λιβύης- μέ τρόπους τούς ὁποίους οἱ Ἀμερικανοί γνωρίζουν καί μποροῦν νά τούς ἀσκήσουν. Ἡ ἀμερικανική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ὅτι ἡ ἔναρξις ἐρευνῶν, ἀπό ὁποιαδήποτε πλευρά, στήν περιοχή τοῦ παρανόμου μνημονίου θά μποροῦσε πολύ γρήγορα νά κλιμακωθεῖ σέ θερμό ἐπεισόδιο, διαταράσσοντας τόν σημαντικό θαλάσσιο δρόμο τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὅπου ἡ ἐλευθεροπλοΐα εἶναι βασική γιά τά συμφέροντά της στήν εὐρύτερη περιοχή καί γιά τήν πρόσβασή της στήν Μέση Ἀνατολή καί τόν Ἰνδικό. Αὐτά τά ζωτικά συμφέροντα εἶναι καί ἡ αἰτία τῆς παρεμβάσεώς της, ἡ ὁποία συνιστᾶ πολύ οὐσιαστικό πλῆγμα γιά τίς μεθοδεύσεις τοῦ Ἐρντογάν στήν περιοχή. Τά πράγματα, ἄλλωστε, ἔχουν διαφοροποιηθεῖ σημαντικά ἀπό τήν ἐποχή τῆς ὑπογραφῆς τοῦ μνημονίου. Ὁ «φίλος» τοῦ Ἐρντογάν Σάρρατζ ἔχει ἀποχωρήσει καί ὁ διάδοχός του, Ντμέιμπα, δέν φαίνεται νά ἔχει τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο στήν Τρίπολη. Ὁ ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός Ἀλ Κατράνι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν μή κύρωση τοῦ παρανόμου μνημονίου ἀπό τήν λιβυκή Βουλή, στάση γιά τήν ὁποία τόν ἐξῆρε ὁ Νῖκος Δένδιας, ὅταν τόν συνάντησε στήν Βεγγάζη, ὅπου εἶχε μεταβεῖ γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου. Τά πράματα αὐτή τήν στιγμή δέν εἶναι καθόλου ρόδινα γιά τόν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος δείχνει νά χάνει τήν ἐπιρροή του στό καθεστώς τῆς Τριπόλεως, στό ὁποῖο εἶχε ἐπενδύσει σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους, προκειμένου νά ἀποτρέψει τήν στρατιωτική του ἧττα. Οἱ ἐξελίξεις, ὅμως, τούς ἄφησαν πίσω. Καί ὅσο οἱ Λίβυοι βλέπουν πώς οἱ Ἀμερικανοί παραμένουν σταθερά ἀντίθετοι πρός τίς βλέψεις τοῦ Τούρκου Προέδρου, τόσο καί αὐτοί θά ἀπομακρύνονται ἀπό τίς ἐπιλογές τοῦ Σάρρατζ.

Κεντρικό θέμα