Τό «φάουλ» τοῦ ἀπερχόμενου πρέσβεως τῶν ΗΠΑ

Ἀπεκάλυψε ἐμπιστευτικές συνομιλίες μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν σέ φόρουμ ἐφημερίδος γιά νά πλήξει τήν ἀξιοπιστία τοῦ Νίκου Δένδια στό Οὐκρανικό

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ εἶναι ἐκπρόσωπος τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους του στήν χώρα στήν ὁποία εἶναι διαπιστευμένος. Συνομιλεῖ μέ τούς κρατικούς ἀξιωματούχους καί μεταφέρει τίς θέσεις τῆς δικῆς του κυβερνήσεως. Ἐνίοτε καί ὑπό μορφήν παραινέσεων, ὅταν πρόκειται περί φιλικῶν κρατῶν. Ἀκόμη καί ἄν πρόκειται γιά τίς ΗΠΑ καί τήν Ἑλλάδα μέ τήν στενή συνεργασία καί τίς ἁρμονικές σχέσεις πού ἔχουν οἰκοδομηθεῖ. Εἶναι ἀλήθεια δέ ὅτι ἐλάχιστοι Ἀμερικανοί πρέσβεις ἔχουν ὑπερβεῖ τά ὅρια τῆς ἀποδεκτῆς διπλωματικῆς πρακτικῆς. Πολύ δέ περισσότερο, δέν τό ἔχουν κάνει δημιουργῶντας δημοσιότητα γύρω ἀπό ζητήματα πού εὐθέως ἅπτονται εὐαίσθητων διακρατικῶν σχέσεων. Οὔτε καί προβαίνοντας σέ ἀποκαλύψεις (ἡ ἀκρίβεια τῶν ὁποίων εἶναι ἀντικειμενικῶς δύσκολο νά ἐλεγχθεῖ) ἐμπιστευτικῶν διαλόγων καί ἐνημερώσεων πού μπορεῖ νά εἶχαν. Διότι αὐτό συνέβη ἐν προκειμένῳ. Καί δέν ἀντιλαμβανόμεθα γιατί ὁ Τζέφφρυ Πάυαττ ὑπέπεσε σέ αὐτό τό ἀτόπημα.

Ἄν ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς ἔχει πρόβλημα ὅσον ἀφορᾶ τήν συνεργασία τοτυ μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, ἔχει τόν θεσμικό δρόμο του νά ἐνημερώσει ἐμπιστευτικῶς τόν Πρωθυπουργό ἤ νά φθάσει στό ἀκραῖο σημεῖο τῆς ἐκδόσεως μιᾶς ἐπισήμου διαμαρτυρίας. Δέν βγαίνει νά κάνει δημόσιες ἀναφορές πού φθάνουν στίς «μικροπολιτικές» στῆλες τῶν ἐφημερίδων. Ὁ Τζέφφρυ Πάυαττ ὅμως ἐπέλεξε νά κάνει ἀκριβῶς αὐτό. Προφανῶς δέν ἀντιλαμβάνεται πόσο ἐκτίθεται ὁ ἴδιος μέ αὐτό τό ὀλίσθημα. Διότι ἡ πρώτη σκέψις κάποιου πού γνωρίζει τήν διπλωματική πρακτική εἶναι ὅτι ὁ πρέσβυς δέν ἔχει ἔγκριση ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά νά προβεῖ ἐπισήμως σέ ἐνέργειες, καί τό κάνει ἐξωθεσμικῶς! Κατά τρόπον ὥστε νά ἐκτίθεται ὁλόκληρη ἡ μεγάλη χώρα τήν ὁποία ἐκπροσωπεῖ, καί ὁ ἴδιος νά δίδει τήν ἐντύπωση ὅτι παρεμβαίνει σέ ἐσωτερικά ζητήματα τῆς χώρας στήν ὁποία φιλοξενεῖται.

Καί ὅμως ἐμφανίζεται χθές στό «Βῆμα» ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς νά «ἀποκαλύπτει» ὅτι «πρίν ἀπό τή ρωσική εἰσβολή εἶχε ἐπισκεφθεῖ πάμπολλες φορές καί ἐνημερώσει τόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκο Δένδια γιά τά ρωσικά πολεμικά σχέδια σέ βάρος τῆς Οὐκρανίας.» Καί τό δημοσίευμα συνεχίζει ὅτι ἔγινε μνεία τῶν κινδύνων γιά τήν ἑλληνική κοινότητα στήν Μαριούπολη, ἐν συνεχεία δέ παρατίθενται σχολιασμοί: «Ὅπως σχολίασε ἕνας ἐκ τῶν παρευρισκόμενων στό Forum ὁ Ἕλληνας ὑπουργός μᾶλλον δέν ἐπείσθη ἀπό τίς πληροφορίες πού τοῦ μετέφερε ὁ ἀμερικανός πρέσβης καί ἀντιθέτως πίστεψε τόν Σεργκέι Λαβρόφ ὁ ὁποῖος τόν διαβεβαίωσε κατά τή συνάντησή τους στή Μόσχα ὅτι δέν ἐπίκειται εἰσβολή στήν Οὐκρανία». Ἀναφέρει ἀκόμη τό δημοσίευμα: «Τό παράδοξο εἶναι ὅτι ὁ κ. Δένδιας ὅπως προσφάτως δήλωσε ἀκόμη πιστεύει ὅτι ὁ κ. Λαβρόφ δέν ἐγνώριζε, δύο μέρες πρίν ἀπό τήν εἰσβολή τά πολεμικά σχέδια τῆς Μόσχας!». Ἡ κατάληξις δέ εἶναι ἡ ἑξῆς: «Ἕτερος κακεντρεχής ἔσπευσε ἐπίσης νά σχολιάσει πώς ὅταν ἀποτιμηθεῖ ἡ δραστηριότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς στήν τρέχουσα ἐκρηκτική περίοδο, πολλοί θά ἐκπλαγοῦν μέ τίς χαμηλές ἐπιδόσεις της».

Δέν θά κρίνουμε τώρα τίς ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὅσον ἀφορᾶ τήν Οὐκρανία, ἐπισημαίνουμε μόνον πώς πρέπει κάποιος νά εἶναι πράγματι «κακεντρεχής» ὅσο καί κακόπιστος γιά νά σπεύδει νά διατυπώσει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Κατανοοῦμε μάλιστα ὅτι παραμένει ἀνώνυμος προκειμένου νά ἀποφύγει τόν ἐξευτελισμό στήν –πολύ πιθανή– περίπτωση πού ἡ πρόωρη κριτική του διαψευσθεῖ ἀπό τά γεγονότα.

Ἡ βάσις τοῦ προβλήματος ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς προέβη σέ ἰσχυρισμούς πού εὐθέως στρέφονται κατά τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, τήν σκοπιμότητα τῶν ὁποίων ἀδυνατοῦμε νά κατανοήσουμε. Περιμένουμε κατόπιν τούτου, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά ἐκφράσει τήν δυσαρέσκειά της. Θά εἶναι ἀπολύτως κατανοητό ἄν ὁ Πρωθυπουργός δέν θελήσει νά ἀκολουθήσει τόν κατήφορο τῆς δημοσιοποιήσεως τῶν σχετικῶν ἐνεργειῶν του. Ὑπάρχουν ὅμως πολλοί εὔσχημοι τρόποι νά δείξει ὅτι δέν ἀνέχεται ἀπρέπειες. Οἱ «παροικοῦντες στήν Ἱερουσαλήμ» θά λάβουν τό μήνυμα, ὅποιον ἀπό τούς τρόπους αὐτούς καί ἄν ἐπιλέξει.

Κεντρικό θέμα