Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

ΚΑΠΟΤΕ ἦταν ἡ σοβιετική προπαγάνδα. Μετά ἦλθε ἡ ρωσσική προπαγάνδα. Ὁ στόχος σταθερός. Ἡ ἀντί πάσης θυσίας ἀπόκρυψις τῶν ἐγκλημάτων τοῦ κομμουνισμοῦ, ἡ συκοφάντησις αὐτῶν πού τά ἀποκαλύπτουν καί ἐν τέλει ἡ συσκότισις καί ἡ παραπληροφόρησις. Ἔτσι ἀργήσαμε πάρα πολύ νά μάθουμε γιά τό Holodomor, τόν μεγάλο λιμό πού ἐπέβαλε ὁ Στάλιν στούς Οὐκρανούς τό 1930-32. Ὁμοίως ἐπί πολλά χρόνια ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού ἐπίστευαν ὅτι ἡ δολοφονία τοῦ ἄνθους τῶν Πολωνῶν ἀξιωματικῶν στό δάσος τοῦ Κατύν τό 1943, ἦταν ἔργο τῶν Γερμανῶν. Καί ὅμως, ἦταν τῶν Ρώσσων.

Στίς ἡμέρες μας, δυστυχῶς, πού θά ἔπρεπε ὅλα αὐτά νά ἀποκαλύπτονται, βλέπουμε τό Facebook τοῦ «καπιταλιστοῦ» Μάρκ Ζούκερμπεργκ νά «ξεπλένει» τό ἔγκλημα τοῦ Στάλιν, τό Holodomor. Βλέπουμε λογοκρισία νά ἐπιβάλλεται καί νά ἐξαφανίζει ἀναρτήσεις, πού πολύ ἁπλά ἀποκαλύπτουν τήν ἱστορική ἀλήθεια. Καί τοῦτο πρέπει νά βάζει σέ σκέψεις καί τούς τελευταίους ἀφελεῖς πού δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ δρόμος τῆς παγκοσμιοποιήσεως ὑποκρύπτει πολλές παγίδες. Ἄλλως τε καί ὁ κομμουνισμός μία μορφή παγκοσμιοποιήσεως ἐπαγγελλόταν…

Εἶναι αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό Facebook «κατέβασε» μίαν καθ’ ὅλα εὐπρεπῆ ἀνάρτηση σχετικά μέ τό Holodomor; Τήν εἶχε ἀναρτήσει ὁ δημοσιογράφος Δημήτρης Τρανταφυλλίδης, γιά νά ὑπάρχει πλήρης ἀντίληψις τῆς πραγματικότητος· θά τήν παραθέσουμε αὐτούσια:

«Στήν εἴσοδο τοῦ πάρκου-μνημείου στό Κίεβο, ὑπάρχει τό γλυπτό ἑνός ἐξαιρετικά λεπτοῦ κοριτσιοῦ μέ πολύ λυπημένο βλέμμα πού κρατᾶ στά χέρια της μιά χούφτα στάχια σιταριοῦ. Πίσω ἀπό τήν πλάτη της ὑπάρχει τό Candle of Remembrance, ἕνα μνημεῖο μέ λεπτομέρειες πού θυμίζουν αὐθεντικά κεντήματα πού μποροῦν νά βρεθοῦν στίς παραδοσιακές οὐκρανικές φορεσιές. Πρόκειται γιά ἕνα μνημεῖο πού μνημονεύει ἕνα ἱστορικό γεγονός γνωστό ὡς Holodomor. Τί εἶναι τό Holodomor;

»Μετά τό τέλος τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ Οὐκρανία ἦταν ἀνεξάρτητο κράτος, ἀλλά τό 1919 ἡ Σοβιετική Ἕνωση τό “ρούφηξε” στήν κοινότητα τῶν σοβιετικῶν κρατῶν. Οἱ Οὐκρανοί, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καί τότε θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους λαό τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὅπως οἱ Πολωνοί, καί ὄχι Ἀνατολικοευρωπαίους, ὅπως οἱ Ρῶσοι, προσπάθησαν νά ἐπαναφέρουν τήν ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανίας.

»Τό 1932, μή θέλοντας νά χάσει τόν ἔλεγχο τῆς κύριας σιταποθήκης τῆς Εὐρώπης, ὁ Στάλιν κατέφυγε σέ μία ἀπό τίς πιό εἰδεχθεῖς μορφές τρόμου ἐναντίον ἑνός ἔθνους. Στή διαδικασία τῆς ἐθνικοποίησης, ἀφαίρεσε τή γῆ πού παράγει σιτηρά ἀπό τούς Οὐκρανούς ἀγρότες, ἀλλά καί ὅλη τήν ὑπόλοιπη γεωργική παραγωγή, δημιουργῶντας ἔτσι ἕναν τεχνητό λιμό. Στόχος ἦταν νά μάθουν στούς Οὐκρανούς νά εἶναι ἔξυπνοι”, ὥστε νά μήν ἀντιτίθενται πλέον στήν ἐπίσημη Μόσχα. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι πού παρῆγαν τά περισσότερα σιτηρά στήν Εὐρώπη, ἔμειναν χωρίς ψίχουλο ψωμί. Ἡ κορυφή τοῦ Χολοντόμορ ἦταν τήν ἄνοιξη τοῦ 1933. Στήν Οὐκρανία ἐκείνη τήν ἐποχή, 17 ἄνθρωποι πέθαιναν ἀπό πεῖνα κάθε λεπτό, περισσότεροι ἀπό 1.000 κάθε ὥρα, καί σχεδόν 24.500 κάθε μέρα! Οἱ ἄνθρωποι κυριολεκτικά πέθαιναν ἀπό τήν πεῖνα στούς δρόμους.

»Ὁ Στάλιν ἐγκατέστησε τόν ρωσικό πληθυσμό στά ἄδεια οὐκρανικά χωριά. Κατά τήν ἑπόμενη ἀπογραφή ὑπῆρξε μεγάλη ἔλλειψη πληθυσμοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ σοβιετική κυβέρνηση ἀκύρωσε τήν ἀπογραφή, κατέστρεψε τά ἔγγραφα τῆς ἀπογραφῆς καί οἱ ἀπογραφεῖς πυροβολήθηκαν ἤ στάλθηκαν στά γκούλαγκ, προκειμένου νά ἀποκρύψουν ἐντελῶς τήν ἀλήθεια.

»Παγκόσμιος Πόλεμος. Ὁ Χίτλερ τῶν Οὐκρανῶν ἦταν ὁ Στάλιν. Τό Ὁλοκαύτωμά τους ἦταν τό Holodomor. Γιά αὐτούς, τό φασιστικό Βερολῖνο ἦταν ἡ Σοβιετική Μόσχα, καί τά στρατόπεδα συγκέντρωσής τους ἦταν τά Σοβιέτ.

»Σήμερα, 28 χῶρες σέ ὅλο τόν κόσμο ἀναγνωρίζουν τό Holodomor ὡς γενοκτονία ἐναντίον τῶν Οὐκρανῶν, γιά τήν ὁποία δέν μποροῦσε κάποιος νά μάθει στό σχολεῖο, ἐπειδή σχεδόν ὅλα τά στοιχεῖα καταστράφηκαν, τά θύματα συγκαλύφθηκαν γιά δεκαετίες, οἱ ἐπιζῶντες σιώπησαν μέ τό ζόρι.

»Τό Χολοντόμορ ἐκείνη τήν ἐποχή ἔσπασε τήν οὐκρανική ἀντίσταση, ἀλλά ἔκανε αἰώνια τήν ἐπιθυμία γιά ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανίας ἀπό τή Ρωσία».

Βλέπει κανείς ὅτι δέν εἶναι μόνον ἡ ἀναφορά στό Holodomor. Ὑπάρχουν καί ἄλλα «ἐνοχλητικά» στοιχεῖα στήν ἀνάρτηση. Ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ ὑπενθύμισις, ὅτι ἡ Οὐκρανία εἶχε ἀνεξαρτητοποιηθεῖ μετά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἕνα γεγονός πού ἡ Ρωσσία ἀποκρύπτει ἐπιμελῶς γιά νά προβάλλει τόν ἰσχυρισμό, ὅτι οὐδέποτε κατά τό παρελθόν ἡ Οὐκρανία ἦταν ἀνεξάρτητη χώρα καί νά δικαιολογήσει τήν εἰσβολή.

Τό Facebook ὄχι μόνον ἐξηφάνισε τό κείμενο, ἀλλά ἐπέβαλε καί στόν συντάκτη του μηνιαῖο ἀποκλεισμό ἀπό τό μέσον! Τόσο πολύ ἠνωχλήθη.

Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Facebook γιά τόν λόγο τοῦ ἀποκλεισμοῦ εἶναι τοὐλάχιστον ἀστεῖος. Ὁ συντάκτης κατηγορήθηκε γιά… πορνογραφία. Μιά φωτογραφία ἐποχῆς ἀπεικόνιζε ἀποστεωμένους Οὐκρανούς μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνα γυμνό παιδάκι μέ ἔκδηλα σημεῖα τυμπανισμοῦ λόγῳ πείνας. Αὐτό ἐθεωρήθη πορνογραφία! Στήν πλέον «ἀθώα» περίπτωση θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε ὅτι λειτούργησε ἕνας ἀλγόριθμος ὁ ὁποῖος ἔκανε αὐτόματο ἀποκλεισμό. Ἀλίμονό μας ὅμως ἄν ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως στόν κόσμο πού ἀνατέλλει προσδιορίζεται ἀπό ἀλγορίθμους καί μηχανές. Ἀλίμονο ἄν δέν ὑπάρχει ἀνθρώπινος ἔλεγχος. Θά μπορούσαμε νά δεχθοῦμε τήν ἐκδοχή αὐτή, ἄν ἐντός ὀλίγων ὡρῶν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Facebook εἶχαν παρέμβει ἀκυρώνοντας τό ἔργο τῆς μηχανῆς, ἀποκαθιστῶντας τήν ἀνάρτηση καί ζητῶντας συγγνώμη. Δέν τό ἔπραξαν! Ἔχουμε λοιπόν πλέον κάθε λόγο νά θεωροῦμε ὅτι ἡ διοίκησις τῆς πλατφόρμας ἀποδέχεται τήν λογοκρισία καί τήν ἀπόκρυψη ἑνός ἀπό τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα τοῦ σταλινισμοῦ.

Κεντρικό θέμα