Τό 25% τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μετανάστες!

Πλησιάζουν τό 50% σέ Πατήσια- Ἅγιο Παντελεήμονα – Τί λέει ἀπόρρητος ἔκθεσις τῆς ΕΛ.ΑΣ.

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε μέ ἀριθμούς μία ἀπό τίς πολιτικές ὡρολογιακές βόμβες πού ἀπειλοῦν τήν Κυβέρνηση σέ περίπτωση ἐκρήξεώς της. Πρόκειται γιά τίς 164.224 συντάξεις πού ἐκκρεμοῦν πρός ἀπονομή στούς δικαιούχους τους. Σήμερα ἀποκαλύπτουμε ἀκόμη μία, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τήν κοινωνική συνοχή τῆς πρωτευούσης. Τούς μετανάστες, οἱ ὁποῖοι αὐξάνονται, πληθύνονται καί μετά τίς τελευταῖες κυβερνητικές ἀποφάσεις περιφέρονται ἀνά τίς ὁδούς καί τάς ρύμας. Συμφώνως πρός ἀπόρρητο ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τήν ὁποία ἔχει στήν διάθεσή του ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, σήμερα τό 25% τῶν κατοίκων τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀλλοδαποί, νόμιμοι καί παράνομοι. Σέ ὁρισμένες μάλιστα συνοικίες ὅπως τά Πατήσια, ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, ὁ Ἅγιος Παῦλος, ἡ Πλατεῖα Βικτωρίας καί ἄλλες πού εὑρίσκονται κοντά στήν ὅρια τῆς πόλεως, ἡ μεταβολή εἶναι τόσο ραγδαία, ὥστε εἶναι θέμα χρόνου συμφώνως πρός τήν ἴδια ἔκθεση οἱ ἀλλοδαποί νά ἀποτελέσουν τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ. Καί ἔτσι οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες νά εἶναι ὀλιγώτεροι ἀπό τούς ἀλλοδαπούς. Οἱ ἀριθμοί εἶναι συγκλονιστικοί! Τό ποσοστό τῶν ἀλλοδαπῶν σέ αὐτές τίς συνοικίες φθάνει τό 40-45% ἀνά περιοχή. Καί ἡ κατάστασις θά ἐπιδεινωθεῖ εἰς τό μέλλον λόγω τῆς ἰδιορρύθμου μεταναστευτικῆς πολιτικῆς πού υἱοθετεῖ ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός Νότης Μηταράκης.

Ὁ κύριος Μηταράκης ἔπρεπε νά ἀπενεργοποιήσει τήν βόμβα τοῦ μεταναστευτικοῦ στά νησιά τοῦ Αἰγαίου μειώνοντας τόν ἐκεῖ ἀριθμό τους χωρίς ὅμως καί νά ἱδρύσει δομές φιλοξενίας στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα λόγω τοῦ πολιτικοῦ κόστους πού θά κατέβαλλε ἡ Κυβέρνησις στίς τοπικές κοινωνίες. Ἠκολούθησε ἔτσι μία ἐνδιάμεσος λύσις. Ἀποφορτίζει σταδιακῶς τά νησιά ἀπό μετανάστες καί τούς δίδει ἀθρόως πολιτικό ἄσυλο ἀφήνοντάς τους νά ἐπιλέξουν ποῦ θά ζήσουν καί πῶς θά ζήσουν. Ὡς ἐλεύθεροι πολῖτες. Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς εἶναι νά ἔχουν ἐνοικιασθεῖ ὅλα τά ὑπόγεια τῶν Ἀθηνῶν ἀπό μετανάστες, νά καταλαμβάνεται περιοδικῶς ἡ πλατεῖα Βικτωρίας ἀπό τίς νέες ἀφίξεις καί βεβαίως νά κυκλοφοροῦν στούς δρόμους ἄνεργοι καί ἄστεγοι ἐξαθλιωμένοι ἀλλοδαποί. Ἅπαντες λόγω τοῦ ἀσύλου διαθέτουν προσωρινό διαβατήριο ἑξαμήνου διαρκείας ἀλλά ἐλάχιστοι φεύγουν γιά τό ἐξωτερικό λόγω ἐλλείψεως τῶν ἀναγκαίων χρηματικῶν πόρων.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά καλοῦνται ὁ Δῆμος Ἀθηναίων καί ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία νά βγάζουν τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά. Πολύ τακτικά μεταφέρονται μετανάστες σέ ὁμάδες τῶν τριακοσίων καί τῶν τετρακοσίων ἀτόμων στήν δομή τοῦ Ἐλαιῶνος, τήν ὁποία ὅμως ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων Κώστας Μπακογιάννης εἶναι ἀποφασισμένος νά κλείσει. Σέ αὐτήν φιλοξενοῦνται σήμερα μία ἀνάσα ἀπό τό Κέντρο περί τίς 3.500 μετανάστες (3.000 μόνιμοι καί 500 ἀπό τήν Πλατεῖα Βικτωρίας οἱ ὁποῖοι διαρκῶς ἐναλλάσσονται). Τό μνημόνιο πού ὑπέγραψε ἄλλως τε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων μέ τόν Παναθηναϊκό καί τό Δημόσιο γιά τήν διπλή ἀνάπλαση, προβλέπει ὅτι ὁ Δῆμος θά κλείσει τήν δομή ἕναν χρόνο πρίν ἀναλάβουν τίς ἐργασίες κατασκευῆς τοῦ νέου γηπέδου τοῦ Παναθηναϊκοῦ. Τότε θά εἰδοποιήσει τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο διά τά περαιτέρω. Ἕως τότε ὅμως τό πρόβλημα θά ὑπάρχει καί θά παροξύνεται. Δῆμος καί ΕΛ.ΑΣ. εὑρίσκονται σέ ἐπιφυλακή γιά τίς τυχόν ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει στήν ζωή τῆς πόλεως ἡ ηὐξημένη παρουσία μεταναστῶν, νομίμων καί παρανόμων. Ἡ πρωτεύουσα καλεῖται μετά τήν ἀπορρόφηση ἑνός ἑκατομμυρίου Ἀλβανῶν μεταναστῶν στήν δεκαετία τοῦ 1990 νά γίνει καί πάλι τό νέο χωνευτήρι, ἀλλά οἱ συνθῆκες αὐτήν τήν φορά ὁμοιάζουν νά ἔχουν ἀλλάξει. Τό ποσοστό ἀνοχῆς σέ μετανάστη γείτονα μουσουλμάνο ἤ στήν λειτουργία λατρευτικῶν οἴκων τους (τεμενῶν) φθίνει συνεχῶς. Κοινωνική ἀνοχή δέν ὑπάρχει. Κοινωνική κόπωση, ναί. Ἄνω τοῦ 70% δήλωσε στήν τελευταία ἔρευνα τῆς Kappa Research γιά τό ἵδρυμα Φρῆντριχ Νάουμαν, ὅτι οἱ παρουσία μεταναστῶν τούς ἐνοχλεῖ.

Κεντρικό θέμα