Τίς ἐπίσημες στολές τῶν Βασιλέων διέσωσε τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ

Ἐπί τόπου στά βασιλικά κτήματα στό Τατόι μετέβη ἀπό τήν ἀρχή τῆς πυρκαϊᾶς ὁ πρίγκηψ Νικόλαος

ΤON ΤΡΟΠΟ μέ τόν ὁποῖο ἀπεμακρύνθησαν προληπτικῶς ἀντικείμενα μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας ἀπό τά πρώην βασιλικά ἀνάκτορα στό Τατόι, καθώς ἀπειλοῦντο ἀπό τήν πύρινη λαίλαπα πού ἔκαψε τούς πρόποδες τῆς Πάρνηθος, ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία». Ἡ ὥρα ἦταν περίπου 1:30 προχθές τό μεσημέρι· ἤδη οἱ πρῶτοι καπνοί ἀπό τήν περιοχή τῆς Βαρυμπόμπης εἶχαν ἀρχίσει νά σκεπάζουν τόν ἀττικό οὐρανό. Ὁ Πρίγκηψ Νικόλαος γύριζε στήν Ἀθήνα ἀπό τό Πόρτο Χέλι καί παρατήρησε ὅτι οἱ καπνοί προήρχοντο ἀπό τήν περιοχή, χωρίς ὡστόσο νά γνωρίζει τήν ἀκριβῆ τοποθεσία καί φυσικά τήν κατεύθυνση τοῦ πύρινου μετώπου. Ἀμέσως ἐπικοινώνησε μέ τόν ἀδελφό του, Πρίγκηπα Παῦλο, καί τόν ἐνημέρωσε ὅτι θά μετέβαινε στό Τατόι γιά νά ἔχει μία πρώτη εἰκόνα γιά τό ποῦ κατευθύνετο ἡ καταστροφική πυρκαϊά. Ὅταν ὅμως ἡ κατάστασις ἄρχισε νά ξεφεύγει ἀπό τόν ἔλεγχο καί νά κινεῖται πρός τά Βασιλικά Κτήματα, ὁ Νικόλαος, πού σημειωτέον εἶχε φθάσει στά πρώην ἀνάκτορα ὑπό ἄκρα μυστικότητα, κατάλαβε ὅτι ἔπρεπε νά ληφθοῦν ἀμέσως ἀποφάσεις κρίσιμες γιά τήν διάσωση ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων ἀντικειμένων πού εὑρίσκονται ἀποθηκευμένα σέ εἰδικά κονταίηνερ. Ὅπως οἱ στολές τῶν βασιλέων Γεωργίου, Παύλου καί Κωνσταντίνου. Στολές μέ μεγάλη ἱστορική ἀξία, καθώς φορώντας μερικές ἀπό αυτές οἱ βασιλεῖς ἡγήθησαν τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ σέ πολέμους, ὅπως οἱ Βαλκανικοί.

Ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἔσπευσε ἐκτάκτως στό Τατόι καί ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά ἀρχίσει νά ἀπομακρύνει ἀντικείμενα μεγάλης ἀξίας ἄν καί δέν κινδύνευε –ἐκείνη τήν ὥρα– ὁ πυρήν τοῦ κτήματος, παρά μόνον οἱ παρυφές του. Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη διέκοψε τήν περιοδεία της στίς Κυκλάδες, προκειμένου νά σπεύσει στόν χῶρο πού ἀπό τύχη γλίτωσε τήν καταστροφή. Ἀμέσως ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι λόγω τῆς ἰδιαιτερότητος τῶν κειμηλίων δέν μποροῦσαν νά περιμένουν ἕως τήν τελευταία στιγμή καί ἐλήφθη ἀμέσως ἡ ἀπόφασις νά μεταφερθοῦν. Ὁ ρόλος τοῦ Νικολάου ἦταν καθοριστικός, καθώς, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἦλθε σέ ἐπαφή μέ ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου γιά νά διαπιστωθεῖ ποιά κονταίηνερ περιεῖχαν τά πλέον σημαντικά ἀντικείμενα, ὅπως τίς στολές τῶν προγόνων του. Οἱ χῶροι πού εἶναι ἀποθηκευμένα ὅλα τά ἀνεκτίμητης ἀξίας ἀντικείμενα εἶναι καταγεγραμμένοι, δηλαδή ὑπάρχει μία βάσις δεδομένων, καί ἔτσι ἄρχισε ἡ ἐπιχείρησις, πού κράτησε ὧρες.

Ἡ ἀρχή ἔγινε μέ τά πλέον ἱστορικά καί μεγάλης ἀξίας γιά τήν χώρα μας ἀντικείμενα. Ἐκεῖ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ μαζί μέ πολλούς ὑπαλλήλους κατάφεραν νά μεταφέρουν τά ἀντικείμενα, ἀφοῦ μέχρι τό χθές τό πρωί κανείς δέν ἤξερε ποῦ θά μποροῦσε νά ξεσπάσει νέα ἑστία φωτιᾶς. Δέν ἦταν εὔκολη ἐπιχείρησις, καθώς ὁ χρόνος ἐπίεζε –ἔπρεπε νά γίνει ἡ ἐπιλογή τῶν πιό σημαντικῶν καί φυσικά νά μήν ὑποστοῦν ζημίες κατά τήν μεταφορά. Σημειώνεται ὅτι τούς τελευταίους μῆνες εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει μέτρα πυροπροστασίας στά πρώην βασιλικά ἀνάκτορα καί ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ὄγκοι ἀπό κομμένα ξύλα καί ἀντικείμενα πού θά μποροῦσαν νά μετατραποῦν σέ πύρινες βόμβες. Γιά λόγους ἀσφαλείας τό Ὑπουργεῖο δέν ἔδωσε στήν δημοσιότητα ποιά ἀντικείμενα βγῆκαν ἀπό τό Τατόι, ὡστόσο ἡ «Ἑστία» ἔχει πληροφορίες ὅτι οἱ στολές βασιλέων καί πριγκήπων ἦσαν μεταξύ τούτων.

Λεπτομέρειες γιά τήν προληπτική μεταφορά ἱστορικῶν κειμηλίων ἀπό τό Τατόι ἔδωσε χθές τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. «Χθές τό μεσημέρι, ἀμέσως μόλις ἐκδηλώθηκε ἡ φωτιά στήν περιοχή τῆς Βαρυμπόμπης καί λόγω τῆς γειτνίασης τῆς περιοχῆς μέ τό πρώην βασιλικό κτῆμα Τατοΐου, οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, σέ συνεννόηση μέ τήν ὑπουργό Λίνα Μενδώνη, ἀπομάκρυναν γιά προληπτικούς λόγους ἰδιαίτερης ἱστορικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας ἀντικείμενα ἀπό τούς χώρους φύλαξής τους, ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ πυρῆνα τοῦ κτήματος. Μία ἀντίστοιχη ἐπιχείρηση –γιά προληπτικούς ἐπίσης λόγους–πραγματοποιήθηκε καί κατά τίς νυχτερινές ὧρες παρουσίᾳ τῆς ὑπουργοῦ» ἐπισημαίνεται σέ σχετική ἀνακοίνωση. Σύμφωνα μέ τό Ὑπουργεῖο, «ὁ συστηματικός τρόπος καταγραφῆς, τεκμηρίωσης καί ἀποθήκευσης τῶν ἀντικειμένων, ὅπως ἔχει ὀργανωθεῖ στούς χώρους φύλαξής τους ἀπό τή Διεύθυνση Συντήρησης Ἀρχαίων καί Νεώτερων Μνημείων τοῦ ΥΠΠΟΑ, ἐπιτρέπει τήν ἄμεση καί ἀσφαλῆ μεταφορά τους. Τά ἀντικείμενα θά ἐπιστρέψουν στό Τατόι μόλις οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέψουν. Παράλληλα, ἀπομακρύνθηκαν εὐαίσθητα ὄργανα καί ἐξοπλισμός τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΠΟΑ.»

Ἡ ἴδια ἀνακοίνωσις ἐπισημαίνει τούς παράγοντες πού ὑπῆρξαν καθοριστικοί γιά τήν προστασία τοῦ κτήματος: «Ἡ ὑπογειοποίηση τῶν καλωδίων ἐντός τοῦ κτήματος, ἡ συστηματική ἀποψίλωση σέ ὅλη τήν ἔκτασή του καί ἡ δημιουργία ἀντιπυρικῶν ζωνῶν, ἐργασίες πού πραγματοποιήθηκαν τήν περίοδο Μαΐου-Ἰουλίου 2021, ἦταν καθοριστικοί παράγοντες γιά τήν προστασία τοῦ κτήματος.»

Κεντρικό θέμα