Την Κυριακή 31.03 με την Εστία: Οι Γερμανοί στην Ελλάδα

Στις 31.03 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Τα γνωστά και άγνωστα παρασκήνια της Κατοχής

• Από το κίνημα του ’35 στην 4η Αυγούστου

• Το ιταλικό σχέδιο Κατοχής

• Η ελληνική συμπλοκή

• Η συνομωσία των γερμανόφιλων και τα πρωτόκολλα συνθηκολόγησης

Για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής! 

Κεντρικό θέμα