Την Κυριακή 30.10 με την Εστία: Η δικαιοσύνη τους!

Στις 30.10 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: «Η δικαιοσύνη τους!» • Το μοναδικό αντιστασιακό βιβλίο με  τεκμήρια-μαρτυρίες για το σαθρό σύστημα της Κατοχής, μέσω του οποίου κατέληγαν στο απόσπασμα Έλληνες πατριώτες.

Όλες οι μεθοδεύσεις με «ονοματεπώνυμο» • Για πρώτη φορά μόνο με την Εστία της Κυριακής!

Κεντρικό θέμα