ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Την Κυριακή 29.05 με την Εστία της Κυριακής: Η ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού

Την Κυριακή 29.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μεγαλειώδες έργο, για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού.

4 αυτόνομοι τόμοι , για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε  τον σύγχρονο δυτικό κόσμο!

• Προβυζαντινή περίοδος έως την Κωνσταντίνεια Δυναστεία

• Η Δυναστεία του Θεοδόσιου εως του Ηράκλειου

• Η Δυναστεία των Ισαύρων εως των Κομνηνών (Α μέρος)

• Η Δυναστεία των Κομνηνών (Β μέρος) έως την Αλωση της Πόλης

Αυτή την Κυριακή μην χάσετε τον Β τόμο!

Μία πολύτιμη έκδοση, μόνο με την Εστία της Κυριακής!

Κεντρικό θέμα