Την Κυριακή 29.01 με την Εστία: Ιωάννης Μεταξάς – Βιογραφία

Στις 29.01 με την Εστία της Κυριακής: 86 χρόνια μετά • Ιωάννης Μεταξάς • Ο στρατιωτικός, ο πολιτικός, ο κυβερνήτης!

Η πιο πλήρης και αξιόπιστη βιογραφία του Εθνικού Κυβερνήτη της Ελλάδος, με την υπογραφή του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά!

Κεντρικό θέμα