Την Κυριακή 28.05 με την Εστία: Οι σημαίες του Βυζαντίου

Στις 28.05 η Εστία της Κυριακής τιμά την μνήμη της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και προσφέρει τα σύμβολα της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας!

Η Σημαία του Βυζαντίου και η αυτοκρατορική σημαία του Βυζαντίου επί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, για να επιλέξετε!

Κεντρικό θέμα