Την Κυριακή 25.09 με την Εστία της Κυριακής: Νίκος Ζαχαριάδης

Στις 25.09 με την Εστία της Κυριακής: Νίκος Ζαχαριάδης • Η άγνωστη ζωή του αμφιλεγόμενου κομμουνιστή ηγέτη.

Μύθοι και αλήθειες για την δράση του  και την αυτοκαταστροφική του προσωπικότητα, που οδήγησε το έθνος στον εμφύλιο σπαραγμό.

Κεντρικό θέμα