Την Κυριακή 24.09 με την Εστία: Ιωάννης Καποδίστριας

Στις 24.09 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Καποδίστριας • O αναμορφωτής, ο δημιουργός , ο κυβερνήτης.

Ένα μοναδικό βιβλίο για το μεγαλείο του αναμορφωτή του ελληνικού έθνους, που άφησε ανεξίτηλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Κεντρικό θέμα