Την Κυριακή 23.07 με την Εστία: Εθνικοί Ευεργέτες

Στις 23.07 με την  Εστία της Κυριακής • «Εθνικοί ευεργέτες» • Ο βίος και το έργο των μεγάλων ευεργετών της Ελλάδος

Πού διέθεσαν μέγα μέρος της περιουσίας τους για την ανέγερση , συντήρηση και λειτουργία σπουδαίων ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων, αλλά και για εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδος.

Αυτή την Κυριακή με την Εστία

Ευεργέτες:

Ιωάννης Βαρβάκης, Απόστολος Αρσάκης, Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας, Γεώργιος και Σίμων Σίνας, Γεώργιος Αβέρωφ, Γρηγόριος Μαρασλής, Βασίλειος Σιβιτανίδης, Αδελφοί Ζωσιμάδες, Αδελφοί Σισμανόγλου, Ιάκωβος Τσούνης

Ευεργετήματα:

Ζάππειον, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Ακαδημία, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Θωρηκτό «Αβέρωφ», Βαρβάκειον, Μαράσλειον, Σιβιτανίδειος Σχολή, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αμαλίειον Ορφανοτροφείον

Κεντρικό θέμα