Την Κυριακή 22.05 με την Εστία της Κυριακής: Η ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού

Την Κυριακή 22.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μεγαλειώδες έργο, για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού.

4 αυτόνομοι τόμοι, για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε  τον σύγχρονο δυτικό κόσμο.

• Προβυζαντινή περίοδος έως την Κωνσταντίνεια Δυναστεία

• Η Δυναστεία του Θεοδόσιου έως του Ηράκλειου

• Η Δυναστεία των Ισαύρων έως των Κομνηνών (Α’ μέρος)

• Η Δυναστεία των Κομνηνών (Β μέρος) έως την Άλωση της Πόλης

Αυτή την Κυριακή μην χάσετε τον Α’ τόμο!

Μία πολύτιμη έκδοση, μόνο με την Εστία της Κυριακής!

Κεντρικό θέμα