Την Κυριακή 18.09 με την Εστία της Κυριακής: Ελευθέριος Βενιζέλος

«Eλευθεριος Βενιζέλος» • Ο πολιτικός ηγέτης που καθόρισε την εποχή του

Από τον θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων, στην μικρασιατική καταστροφή.

Και οι δυο τόμοι μαζί!

Κεντρικό θέμα