Την Κυριακή 07.08 με την Εστία: Ιωάννης Μεταξάς

Στις 07.08  με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Μεταξάς • Ο στρατιωτικός, ο πολιτικός, ο κυβερνήτης!

Η πιο πλήρης και αξιόπιστη βιογραφία του Εθνικού Κυβερνήτη της Ελλάδος, με την υπογραφή του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά.

Μαζί, το νέο τεύχος του περιοδικού «ΕΣΤΙΑζω»!

Κεντρικό θέμα