Την Κυριακή 02.07 με την Εστία: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στις 02.07 με την Εστία της Κυριακής • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Οι διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν την μοίρα του Ελληνικού Έθνους και οδήγησαν στην Ελευθερία της Ελλάδος!

Από το Ελληνικό Σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης ως την Συνθήκη της Αδριανουπόλεως του 1829. Και από την Συνθήκη της Λωζάνης ως τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου και το «Κοινό Ανακοινωθέν της Μαδρίτης».

ΜΑΖΙ, ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΣΤΙΑζω

Κεντρικό θέμα