Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναστάτωση γιά τό ὡράριο

Οἱ τακτικές καί ἔκτακτες διακοπές ρεύματος δίωρης διαρκείας μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνος τρομάζουν τήν Κυβέρνηση πού ἀναζητεῖ λύσεις γιά τήν ἐξοικονόμηση ἐνεργείας

ΜΕ «συνοπτικές» διαδικασίες ἔκλεισε ἡ Κυβέρνησις, πρίν προλάβει νά πάρει… φωτιά, τό ζήτημα μέ τήν μείωση τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων, στήν προσπάθεια ἐξοικονομήσεως ρεύματος. Παρά τό γεγονός ὅτι πηγές τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως ἄφησαν νωρίς χθές τό πρωί νά διαρρεύσει ὅτι ἐξετάζουν σέ συνεργασία μέ τούς ἐμπόρους τήν μείωση τοῦ ὡραρίου λειτουργίας τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων μέ στόχο τήν μείωση τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους ἐν ὄψει τοῦ φετινοῦ χειμῶνος, κυβερνητικές πηγές δήλωσαν λίγο ἀργότερα ὅτι τυχόν παρέμβασις θά ἦταν ἀντισυνταγματική, καί δέν ὑπάρχει τέτοια πρόθεσις, παραπέμποντας γιά τίς τυχόν σχετικές ἀποφάσεις στούς ἴδιους τούς ἐμπόρους. Τήν σκυτάλη ἔλαβε τό ἀπόγευμα ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης, γιά νά ξεκαθαρίσει ὅτι δέν εἶναι πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως ἡ μείωσις τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων. Δέν συζητεῖται αὐτό τό ἐνδεχόμενο, τό ὁποῖο ἄν ἐφηρμόζετο θά εἶχε δυσμενεῖς συνέπειες καί στήν ἀγορά ἐργασίας καί στόν τζίρο τῶν καταστημάτων. Τό σενάριο πού εἶχε τεθεῖ ἐπί τάπητος ἀφοροῦσε τήν μείωση τοῦ ἐθνικοῦ ὡραρίου λειτουργίας τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων κατά μία ὥρα, ἔτσι ὥστε νά κλείνουν τοὐλάχιστον στίς 8 μ.μ. ἀντί γιά τίς 9 μ.μ. πού ἰσχύει σήμερα.

Τό μέτρο δέν βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος, καθώς εἶναι σαφές ὅτι κάτι τέτοιο θά ἀπαιτοῦσε νά δοθεῖ ἕνας νέος γῦρος ἐνισχύσεων σέ ὅσες ἐπιχειρήσεις ἠναγκάζοντο νά περιορίσουν τό ὡράριο λειτουργίας τους, ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού ἐδόθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, κάτι πού δημοσιονομικῶς ἦταν ἀδύνατον. Ἐπιπρσθέτως, ἡ μείωσις τοῦ ὡραρίου λειτουργίας θά ὁδηγοῦσε σέ νέους περιορισμούς στήν ἀγορά ἐν ὄψει ἑνός δύσκολου χειμῶνος, ἐνῶ θά εἶχε καί συνέπειες στήν ἀπασχόληση καθώς ἀρκετοί ἐπιχειρηματίες θά ἠναγκάζοντο νά προχωρήσουν σέ ἀπολύσεις.

Ὡστόσο εἶναι σαφές ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἔλθει ἄμεσα ἀντιμέτωπη μέ τήν ἐνεργειακή κρίση, προετοιμαζόμενη ἀκόμη καί γιά τά πιό δύσκολα σενάρια, καθώς θά πρέπει νά μειώσει τήν κατανάλωση ἀρκετές φορές αὐτόν τόν χειμῶνα γιά νά ἀποφευχθοῦν οἱ κυλιόμενες διακοπές ρεύματος. Ἡ μείωσις τῆς ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας εἶναι ἄμεσης προτεραιότητος γιά νοικοκυριά καί μικρές ἐπιχειρήσεις, προκειμένου νά ἐπιτύχει ἡ χώρα τόν στόχο ὑποχρεωτικῆς μειώσεως τῆς καταναλώσεως σέ ποσοστό 5% τίς ὧρες αἰχμῆς, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Κομμισσιόν. Τά κράτη μέλη θά προσδιορίσουν τό 10% τῶν ὡρῶν αἰχμῆς πού θά πρέπει νά μειωθεῖ ἡ κατανάλωσις ἀπό 1η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τίς 31 Μαρτίου 2023.

Ἐρώτημα παραμένει πῶς ἡ Ἑλλάς θά καταφέρει νά ἀνταποκριθεῖ στόν στόχο τῆς ὑποχρεωτικῆς μειώσεως κατά 5% τίς ὧρες αἰχμῆς, καθώς μέχρι σήμερα δέν ὑπάρχει δυνατότης ὡριαίας καταμετρήσεως τοῦ μεγαλύτερου καταναλωτοῦ τοῦ δικτύου πού εἶναι ἡ χαμηλή τάση, ἤτοι νοικοκυριά καί μικρές ἐπιχειρήσεις, πού ἀντιπροσωπεύουν περίπου τό 65% τῆς συνολικῆς ἐγχώριας ζητήσεως. Ταυτοχρόνως, ἀπό πολλές πλευρές, ἐκφράζεται ὁ φόβος γιά ἔκτακτες διακοπές στό ρεῦμα ἤ ἀκόμη καί δελτίο προκειμένου νά βγεῖ ὁ χειμώνας. «Ἄν δέν πᾶμε στή μείωση τῆς κατανάλωσης, τότε θά ἔχουμε περικοπές ρεύματος γιά νά μήν ἔχουμε μπλακάουτ σέ πολλές περιοχές τῆς χώρας» ἔχει προειδοποιήσει ὁ πρόεδρος τῆς ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σημειώνοντας πώς «κάποιες στιγμές τῆς ἡμέρας, ἀνά μισή ἤ μία ὥρα, μπορεῖ μία περιοχή νά μήν ἔχει ρεῦμα καί μετά νά πᾶμε σέ ἄλλη.» Οἱ ὧρες αἰχμῆς κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἑστιάσει γιά τήν μείωση τῆς καταναλώσεως εἶναι οἱ ἑξῆς:

• 09:00-10:00.

• 18:00-22:00. Συνολικῶς, δηλαδή, ἡ χώρα μας θά πρέπει νά ἀναζητήσει τρόπους μειώσεως γιά 5 ὧρες τήν ἡμέρα.

Κεντρικό θέμα