Θρυαλλίς πολιτικῶν ἐξελίξεων γιά Παπαγγελόπουλο – Τουλουπάκη

Τί μηνύματα στέλλει στό Μαξίμου ὁ πρώην ὑπουργός

ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ τῆς μείζονος κρίσεως στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις –ἡ ὁποία ὡς φαίνεται παρά τίς πρόσκαιρες ἀποκλιμακώσεις θά ἐνταθεῖ ἐντός τοῦ Μαρτίου– ἡ Βουλή αὐτήν τήν ἑβδομάδα (ἤ τό ἀργότερο, στίς ἀρχές τῆς ἄλλης) θά κληθεῖ νά ἀποφασίσει ἐάν θά διευρύνει τό κατηγορητήριο πού ἔχει ἀπαγγείλει ἐναντίον τοῦ πρώην ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου (ἠθική αὐτουργία σέ κατάχρηση ἐξουσίας ἡ βασική κακουργηματική κατηγορία) καί ἐάν θά προσθέσει σέ αὐτό καί τήν κατηγορία τῆς… «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως».

Ἤδη ἔχουν ἀποσταλεῖ βάσει τῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 86 παράγραφος 2 τοῦ Συντάγματος ὡς «ἀμελλητί» στόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Κώστα Τασούλα οἱ καταθέσεις τῶν εἰσαγγελέων Τσατάνη καί Ἀθανασίου, καθώς καί τοῦ ἐπιχειρηματία Μιωνή πρός ἀξιολόγησιν ἀπό τό Σῶμα. Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ζήτησε πρίν ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς Ὁλομελείας σέ Σῶμα νά συνταχθεῖ ἔκθεσις τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου τῆς Βουλῆς, γιά νά εἶναι ἔγκυρη ἡ λῆψις τῆς ἀποφάσεως γιά τήν διεύρυνση τοῦ κατηγορητηρίου καί γιά νά μήν προσβληθεῖ ὡς ἄκυρη ἐνώπιον τοῦ δικαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, ὅπου ὅπως λέγεται «θά γίνει ἡ μάχη τῆς Νορμανδίας ἀπό τίς αἰτήσεις ἀκυρότητας πού θά κατατεθοῦν». Προκειμένου νά μήν κατηγορηθεῖ πώς ἡ Ὁλομέλεια συνέπραξε σέ ἀκυρότητες, ὁ Κώστας Τασούλας ἀπέφυγε νά ἐπαναλάβει τό λάθος μέ τήν παραπομπή Παπακωνσταντίνου. Τότε ἡ Βουλή διεύρυνε τό κατηγορητήριο εἰς βάρος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν χωρίς νά ὑπάρξει προηγουμένη γνωμοδότησις τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τῆς Βουλῆς. Μετά τήν διαβίβαση τῶν ἐπιμάχων καταθέσεων, τινές ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως βρίθουν ἀντιφάσεων (εἰς μία, μάρτυς ὁμιλεῖ γιά «παραδικαστικό» πού εἶχε στηθεῖ ἐναντίον του, ἐνῶ παραδέχεται τήν ἴδια ὥρα ὅτι κέρδισε ὅλες τίς δικαστικές ὑποθέσεις του στήν Ἑλλάδα!), ἡ πλειοψηφία θά καταθέσει, ἐκτός ἀπροόπτου, πρόταση τριάντα βουλευτῶν μέ τήν ὁποία θά ζητεῖται ἀπό τό Κοινοβούλιο νά συμπληρώσει τό κατηγορητήριο ἐναντίον τοῦ πρώην ὑπουργοῦ. Αὐτό ἀναμένεται συμφώνως πρός τίς διαθέσιμες πληροφορίες νά γίνει τό ἀργότερο μέχρι τήν Παρασκευή, κατ’ ἄλλους ἴσως συγκληθεῖ ἡ Ὁλομέλεια μέχρι τήν Παρασκευή. Τό μέγα ἐρώτημα πού προκύπτει δεδομένου τοῦ ὀργιώδους παρασκηνίου πού ὑπάρχει καί τῆς ἕως τώρα ἐξαιρέσεως Τσίπρα ἀπό τό κάδρο τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν (μέλη τῆς Προανακριτικῆς πίεσαν μᾶλλον ἀνεπιτυχῶς τόν πρώην ὑπουργό Νῖκο Παππᾶ νά τόν ἐμπλέξει), εἶναι τό ἑξῆς: ἡ πρότασις τῆς πλειοψηφίας θά εἶναι ἔτσι διατυπωμένη πού θά ὁδηγήσει εἰς τό νά χωρίσουν νομικῶς οἱ δρόμοι τοῦ κ. Παπαγγελόπουλου καί τῆς κ. Τουλουπάκη; Ἤ μέ τρόπο πού θά συνταχθεῖ ἀναμένει τυχόν συμπαραπομπή τους;

Κορυφαῖες κοινοβουλευτικές πηγές μέ τίς ὁποῖες συνομίλησε ἡ «Ἑστία» διατυπώνουν τήν ἐκτίμηση, ὅτι μετά τήν διεύρυνση τοῦ κατηγορητηρίου ἀλλάζουν τά πράγματα. Ἡ Προανακριτική πλήν τῆς φερομένης ἠθικῆς αὐτουργίας Παπαγγελόπουλου στήν ὑπόθεση τῆς «Νοβάρτις» θά ἀναζητήσει στοιχεῖα γιά φυσική αὐτουργία τοῦ πρώην ὑπουργοῦ γιά τό κακούργημα τῆς συστάσεως ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως. Κατά τίς ἴδιες πηγές, ἔν τινι μέτρω ἀποσυνδέεται ἡ ποινική τύχη τῆς κ. Τουλουπάκη ἀπό τοῦ κ. Παπαγγελόπουλου. Ἡ ἐπιτροπή καλεῖται νά ὑποδείξει ἀδίκημα πού φέρεται κατ’ αὐτήν ὅτι ἔκανε ὁ ἴδιος, ὄχι κάτι πού ὑπεκίνησε ὁ ἴδιος. Συμφώνως πρός αὐτήν τήν ἀνάγνωση, ἡ Προανακριτική θά ἐπικεντρωθεῖ στό φερόμενο –κατά τούς ἰσχυρισμούς μελῶν της– «παραδικαστικό», ἐνῶ θά τεθεῖ σέ δεύτερη μοῖρα ἡ ὑπόθεσις «Νοβάρτις».

Τό νομικό σχῆμα πού περιέγραψαν σέ μηνύσεις τους κορυφαῖα πολιτικά πρόσωπα (Τσίπρας-Παπαγελόπουλος-Τουλουπάκη-Ντζούρας-Μανώλης-προστατευόμενοι μάρτυρες) ὡς ἐγκληματική ὀργάνωση δέν φαίνεται νά ἔχει ἀποδειχθεῖ μέσα ἀπό τίς καταθέσεις μαρτύρων τῆς Προανακριτικῆς. Θά διαχωρισθεῖ ὅμως ἡ ποινική ἀξιολόγησις τῶν φερομένων πράξεων τῶν κ.κ. Παπαγγελόπουλου καί Τουλουπάκη; Ἰδού τό μέγα ἐρώτημα. Αὐτό θά κριθεῖ ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς Σοφουλάκη καί Ζαχαρῆ πού διεξάγουν τήν ἔρευνα γιά τήν κ. Τουλουπάκη στόν Ἄρειο Πάγο. Οἱ συγκεκριμένοι ζήτησαν ὅλες τίς τελευταῖες καταθέσεις μαρτύρων στήν Προανακριτική καί κατά πληροφορίες αὐτές τούς ἐστάλησαν. Ἄν οἱ δύο εἰσαγγελεῖς ἀπαλλάξουν τήν εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, τότε πράγματι καί ἡ κατηγορία γιά ἠθική αὐτουργία Παπαγγελόπουλου ἀποδυναμώνεται, ἄρα ἡ Προανακριτική θά ὑποχρεωθεῖ νά ἐγκαταλείψει τήν σκευωρία «Νοβάρτις» καί νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν φερομένη ὑπόθεση «παραδικαστικοῦ». Ἐάν ὅμως οἱ εἰσαγγελεῖς τῆς ἀσκήσουν δίωξη (ἀνεξαρτήτως τῆς ἰδιότητος μέ τήν ὁποία θά κληθεῖ νά καταθέσει, εἴτε ὡς μάρτυς εἴτε ἀνωμοτί –αὐτό μόνο τυπική νομική σημασία ἔχει, ἐπειδή ἔχει ὑποβληθεῖ μήνυσις ἐναντίον της), τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά συμπαραπομπή τοῦ πρώην ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης καί τῆς (φερομένης συμμετόχου) εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς.

Ἀπό τίς ἐξελίξεις τῆς ἑβδομάδος θά δοῦμε ἐάν ἡ Δικαιοσύνη ἱκανοποίησε τά αἰτήματα πού διετύπωσε μέ ἀνοικτή ἐπιστολή του πρός αὐτήν ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καί οἱ ὄπισθεν κρυπτόμενοι αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν Θεούς καί δαίμονες. Ἄν δηλαδή ἡ Ὁλομέλεια θά συζητήσει ζήτημα συμπαραπομπῆς ἤ μή. Ἄν θά χωρίσουν νομικῶς οἱ δρόμοι Τουλουπάκη ἤ μή. Καί βεβαίως ἄν θά ἀφαιρεθεῖ ὁ φάκελος «Νοβάρτις» ἀπό τήν εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, ὁ μύχιος πόθος τῶν ἀγωνιώντων ἐμπλεκομένων. Μέ ὅ,τι αὐτό θά σημάνει γιά τήν κοινή γνώμη. Ὁ πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις μέ ψυχραιμία καί δείχνει ἀποφασισμένος, ἀναλόγως τοῦ περιεχομένου τῆς προτάσεως κατηγορητηρίου, νά προβεῖ σέ μείζονες ἀποκαλύψεις στήν Βουλή. «Δέν ἔχω πεῖ οὔτε τό 1/10 ἀπό ὅσα γνωρίζω» λέει σέ συνομιλητές του, στούς ὁποίους δίδει τήν ἐντύπωση πώς ὄχι μόνο θά ἀποκαλύψει τό εἶδος τῆς παρεμβάσεως πού ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ζήτησε νά κάνει στήν Δικαιοσύνη γιά συνεργάτη του ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς ΝΔ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀλλά θά ἀποκαλύψει καί τά ὑποτιμητικά λόγια πού φέρεται νά τοῦ εἶπε τό 2016 γιά τό πρόσωπο τοῦ νῦν Πρωθυπουργοῦ τῆς ΝΔ. Ἰσχυρισμοί καί αὐτοί βεβαίως. Πλέον αὐτῶν ὁ κ. Παπαγγελόπουλος φέρεται ἀποφασισμένος νά θυμίσει πῶς ἐφέρθη στόν Κυριάκο Μητσοτάκη στήν ὑπόθεση Siemens ὁ εἰσαγγελεύς Ἀθανασίου καί τί διάλογο εἶχε ὁ ἴδιος μέ τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη γι’ αὐτό τό θέμα τόν καιρό πού ἦταν λειτουργός τῆς Δικαιοσύνης.

Παγία ἄποψις τῆς «Ἑστίας», ἀπό τήν ἀρχή τῆς διενέξεως αὐτῆς, εἶναι πώς ἀπό τήν ἀνακίνηση τοῦ θέματος θά πληγοῦν βαναύσως οἱ θεσμοί, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἤδη συμβαίνει. Παγία ἄποψίς της εἶναι ἐπίσης πώς ἡ κορύφωσις τῆς ἐντάσεως δέν διευκολύνει τόν Πρωθυπουργό σέ αὐτήν τήν συγκυρία· εἶναι ἐρευνητέο ἄν ὁ κ. Μητσοτάκης καί οἱ ὑπουργοί θά εἶναι στά ἕδρανα κατά τήν συζήτηση τῆς νέας προτάσεως. Ἀφοῦ ὅμως ὑπάρχει ἐπιμονή καί «ὑπερέντασις» ὅπως μᾶς ἐλέχθη, γιατί ὄχι ὅμως; Ἀφοῦ δέν ντρέπεται κανείς στό ἄκουσμα τοῦ ἰσχυρισμοῦ, ὅτι ξένη κυβέρνησις παρενέβαινε στίς ἑλληνικές κυβερνήσεις γιά ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις, γιατί ὄχι, ἐπίσης. Ἄς ἀκουσθοῦν ὅλα καί ἄς ἀναλάβει τίς εὐθύνες του ὁ καθείς. Ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά ὁ βοῦρκος πού θά ἀναδυθεῖ στήν ἐπιφάνεια ἴσως ἀποτελέσει καί ἀφορμή ἐξυγιάνσεως. Ὅπλο στά χέρια τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά σπάσει τά ἀποστήματα, ὅπου καί ἄν ὑπάρχουν. Ἐμπρός λοιπόν!

Κεντρικό θέμα