Θρησκευτικός πόλεμος Ἐρντογάν – «Τουρκοφάγου»

Τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου ἄνοιξε ὁ μακελλάρης τῆς Ν. Ζηλανδίας-«Ποτέ ἐκκλησία ἡ Ἁγιά Σοφιά»

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι διατεθειμένος νά χρησιμοποιήσει ὅλα τά μέσα προκειμένου νά ἐξυπηρετήσει τούς σκοπούς του ἐν ὄψει τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν τῆς 31ης Μαρτίου. Καί τό ἔπραξε γιά ἄλλη μία φορά μέ ἀφορμή τήν εἰδεχθῆ ἐπίθεση στήν Νέα Ζηλανδία, πού ἄφησε πίσω της τουλάχιστον 49 νεκρούς. Ἐν προκειμένω ἀπεφάσισε νά ἀνοίξει διάλογο μέ τόν μακελλάρη, πού ἔγραψε ὅτι θέλει νά πάει στήν Κωνσταντινούπολη καί νά γκρεμίσει τούς μιναρέδες καί στό ὅπλο του ἀνέγραφε «Τουρκοφάγος»: «Αὐτός ὁ ἀλήτης τί λέει γιά τήν “Ἰστανμπούλ”; Ἀδέλφια μου, τήν ἀποκαλεῖ Κωνσταντινούπολη! Θά κάνει, θά μετατρέψει, λέει, τήν Ἁγία Σοφία πάλι σέ Ἐκκλησία. Ὅσο ὑπάρχει αὐτός ὁ λαός, ὅσο ὑπάρχει αὐτή ἡ ψυχή, δέν θά τό ἐπιτρέψει αὐτό, δέν θά συμβεῖ αὐτό». Δέν δίστασε νά χρησιμοποιήσει τό αἷμα τῶν ἀθώων ἀνθρώπων ὥστε νά ἐπιτεθεῖ στόν δυτικό κόσμο, προκειμένου νά συσπειρώσει τό μουσουλμανικό ἀκροατήριό του.

Σέ σχετική ἀνάρτησή του στό Twitter, ὁ Ἐρντογάν ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ἐπίθεσις ἀποτελεῖ «νέο παράδειγμα τῆς ἀνόδου τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ἐχθρότητος κατά τοῦ Ἰσλάμ». Στό ἴδιο ὕφος καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς τουρκικῆς προεδρίας, Ἰμπραχίμ Καλίν, ἔγραψε στόν δικό του λογαριασμό στό Twitter ὅτι «ἡ ἐπίθεσις δείχνει τό σημεῖο πού ἔφθασε ἡ ἐχθρότητα ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν μουσουλμάνων». Καί συνέχισε: «Εἴδαμε πολλές φορές ὅτι οἱ ἰσλαμοφοβικές ρητορικές ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν μουσουλμάνων μετετράπησαν σέ διεστραμμένες καί ἐγκληματικές ἰδεολογίες. Ἡ διεθνής κοινότης πλέον πρέπει νά ὑψώσει τήν φωνή της καί νά πεῖ τέρμα στήν φασιστική τρομοκρατία».

Τό πολωμένο κλῖμα πού καλλιεργεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος θυμίζει κατά πολύ ἐκεῖνο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ περασμένου Ἰουνίου, ἀλλά καί τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ Μαρτίου τοῦ 2017, πού τοῦ ἔδωσε οὐσιαστικά τίς ὑπερεξουσίες. Τότε ὁ Ἐρντογάν εἶχε ἐξαπολύσει δριμεῖα ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ κόσμου, μέ στόχους πρώτης γραμμῆς τήν Γερμανία καί τήν Ὁλλανδία. Εἶχε κατηγορήσει τήν Γερμανίδα Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ ὅτι στηρίζει «ἀνηλεῶς» τήν τρομοκρατία καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ὅτι εἶχε ἐξαπολύσει «σταυροφορία» κατά τοῦ Ἰσλάμ! Καί αὐτό γιατί τόλμησε νά ἐπιτρέψει σέ μία ἐπιχείρηση νά ἀπαγορεύσει στίς ἐργαζόμενές της νά φοροῦν τήν ἰσλαμική μαντήλα στόν χῶρο ἐργασίας. Εἶναι γεγονός ὅτι τέτοια περιστατικά εἶναι «βούτυρο στό ψωμί» τοῦ Τούρκου Προέδρου, πού ἀρέσκεται στό νά προβάλλει τόν ἑαυτό του ὡς τόν ἀπόλυτο ὑπερασπιστή τοῦ Ἰσλάμ. Ἀκόμη καί ἄν χρειασθεῖ νά χωρίσει τόν κόσμο στά δύο, σέ χριστιανούς καί μουσουλμάνους. Ἀκόμη καί ἄν δίνει πάτημα γιά ἀντίποινα, δυναμιτίζοντας περαιτέρω τήν ἤδη τεταμένη ἀτμόσφαιρα λόγω τοῦ προσφυγικοῦ.

Εἶναι ἀναγκαῖο αὐτές οἱ ἀκραῖες συμπεριφορές νά ἀπομονώνονται ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται. Καί εὐτυχῶς ἀρκετοί δυτικοί ἡγέτες καί πολιτικοί δείχνουν νά τό ἀντιλαμβάνονται στό ἀκέραιο. Παραδειγματική ἦταν ἡ στάσις τοῦ ἡγέτου τῆς Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τήν χθεσινή ἐπίσκεψή του στήν Θράκη. «Θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν ὀδύνη μου γιά τό τραγικό περιστατικό, τό ὁποῖο ἔγινε στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, τή Νέα Ζηλανδία. Καί τό λέω ἐδῶ στή Θράκη, γιατί θέλω νά τονίσω ὅτι ἡ Θράκη εἶναι ἕνα παράδειγμα εἰρηνικῆς συνύπαρξης Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων», ἀνέφερε χαρακτηριστικῶς ὁ ἡγέτης τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. «Ἡ πολιτική τῆς ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας τήν ὁποία ἐγκαινίασε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐδῶ στή Θράκη στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, εἶναι μία πολιτική ἡ ὁποία ἔχει ριζώσει καί θά βρεῖ συνέχεια καί ὑποστήριξη ἀπό τήν ἑπομένη κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἔτσι ὥστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες, ἀσχέτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, νά αἰσθάνονται πραγματικά ὅτι ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες καί ἴσες δυνατότητες στήν εὐημερία, προσωπική καί οἰκογενειακή», προσέθεσε μέ νόημα ὁ ἴδιος.

Τό πιό ἐντυπωσιακό ὅμως εἶναι ὅτι, ἐνῶ ὅλα τά βλέμματα ἦταν χθές στραμμένα στήν Νέα Ζηλανδία, ὁ Ἐρντογάν δέν παρέλειψε νά ἀσχοληθεῖ καί μέ ἕνα ἀκόμη ἀγαπημένο προεκλογικό του θέμα: τό Αἰγαῖο. Σέ συνέντευξη ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης πού παρεχώρησε στό δίκτυο Habertürk, ὁ «Σουλτάνος» ἀπείλησε ἐκ νέου τήν χώρα μας, προκαλώντας τήν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. «Ὅσο οἱ Ἕλληνες ἀπογειώνουν ἀεροσκάφη στό Αἰγαῖο, θά κάνουμε τό ἴδιο», ἐπεσήμανε μέ τό γνωστό προκλητικό ὕφος του. «Ὅταν ἐσύ ἀπογειώνεις, τότε θά ἀπογειωθεῖ καί τό δικό μου. Σ’ αὐτή τήν ὑπόθεση δέν χωράει συγχώρεση. Ἄν συμβεῖ κάτι ἄλλο, τί θά γίνει; Ἄς δέσουμε τόν γάιδαρό μας σέ γερό κοντάρι καί μετά ἔχει ὁ Θεός», ἀνέφερε.

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο χαρακτήρισε «ἀπολύτως ἀπαράδεκτη» τήν «προσπάθεια τῆς Τουρκίας νά ἐξισώσει τίς πτήσεις τουρκικῶν πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν πού παραβιάζουν τήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδας μέ τίς ἐπιχειρήσεις ἀναγνώρισης καί ἀναχαίτισης στίς ὁποῖες προβαίνει ἡ ἑλληνική πολεμική ἀεροπορία, ὑπερασπιζόμενη τήν ἐθνική κυριαρχία».

Δέν εἶναι λίγοι πού ἀναμένουν περαιτέρω κλιμάκωση ἐν ὄψει τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν τῆς 31ης Μαρτίου. Τόσο ὁ Ἐρντογάν ὅσο καί ὁ σύμμαχός του Μπαχτσελί ἔχουν ἀναγάγει τήν ἐν λόγω ἀναμέτρηση σέ «ζήτημα ἐπιβιώσεως» γιά τήν Τουρκία. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ὑποψήφιος δήμαρχος τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως (AKP) στήν Κωνσταντινούπολη εἶναι ὁ πρώην Πρωθυπουργός Μπιναλή Γιλντιρίμ. Τά μηνύματα τῶν δημοσκοπήσεων εἶναι ἀνησυχητικά. Συμφώνως πρός τίς πλέον πρόσφατες σφυγμομετρήσεις, ὁ ὑποψήφιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως Ἐκρέμ Ἰμάνογλου πλησιάζει ἐπικίνδυνα τόν Γιλντιρίμ, ἐνῶ στήν Ἄγκυρα προηγεῖται ὁ ἀντίπαλος τοῦ ΑKP, Μανσού Γιαβᾶς. Μάλιστα, δέν ἀποκλείεται ὁ Ἐρντογάν νά χάσει καί ἄλλες σημαντικές πόλεις, ὅπως τά Ἄδανα καί τήν Προῦσα. Ὁ δέ συμβολισμός τῶν τοπικῶν αὐτῶν ἐκλογῶν εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐμφανής. Ἡ πορεία τοῦ Ἐρντογάν πρός τήν ἐξουσία ξεκίνησε ὅταν ἐξελέγη δήμαρχος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1994. Εὔλογος ὁ συνειρμός. Ἄραγε, μήπως αὐτές οἱ τοπικές ἐκλογές, 25 χρόνια μετά, θά εἶναι καί ἡ ἀρχή τῆς πτώσεώς του;

Κεντρικό θέμα