ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Θρίλλερ στό νῆμα τῶν ἐκλογῶν

Μάχη μέχρις ἐσχάτων στίς περιφέρειες Θεσσαλίας, Πελοποννήσου καί Δυτικῆς Μακεδονίας – Γιατί ὁ Πρωθυπουργός δέν ἐπεσκέφθη τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Κέρκυρα – Ντεμαράζ στόν Δῆμο Ἀθηναίων ὅπου οἱ ψηφοφόροι Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ) καί Κασιδιάρη (Σπαρτιᾶτες) ἀντισυσπειρώνονται κατά τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς – Αἰσιόδοξος ὁ κ. Μπακογιάννης

ΔΕΥΤΕΡΟΣ γῦρος αὔριο γιά ἕξι περιφέρειες καί 86 δήμους, ὅπου οἱ πρωτεύσαντες δέν κατόρθωσαν νά συγκεντρώσουν τό ἀπαραίτητο 43% καί νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐκλογή τους ἀπό τήν πρώτη ψηφοφορία. Στούς δήμους Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης ἐπικεντρώνεται ἡ γενική προσοχή, καθώς ἡ ἐπικράτησις σέ αὐτούς εἶναι ζήτημα γοήτρου γιά τήν Κυβέρνηση. Μέχρι τήν τελευταία στιγμή ὁ Πρωθυπουργός ἔρριχνε τό βάρος τῆς παρουσίας του στήν στήριξη τοῦ Κώστα Μπακογιάννη, προκειμένου νά ἐπικρατήσει στήν Ἀθήνα. Παρά τήν αἰσιοδοξία πού ἐκφράζεται γιά τό τελικό ἀποτέλεσμα, ἡ ἐπικράτησις δέν θά εἶναι εὔκολη, καθώς διαμορφώνεται μιά ἀντισυσπείρωσις τριῶν τοὐλάχιστον συνδυασμῶν ἐναντίον τοῦ νῦν δημάρχου Ἀθηναίων.

Ἤδη ὁ διεκδικητής τοῦ δευτέρου γύρου Χάρης Δούκας καί ὑποψήφιος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκος Ζαχαριάδης «ἔδωσαν τά χέρια», μέ τόν δεύτερο νά καλεῖ τούς ψηφοφόρους του νά στηρίξουν τόν πρῶτο. Σέ αὐτήν τήν συμμαχία, ἀτύπως ἔρχονται νά προστεθοῦν καί οἱ ψηφοφόροι τοῦ συνδυασμοῦ «Ἐλεύθεροι Ἀθηναῖοι» τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη (κόμμα Σπαρτιατῶν) διαμορφώνοντας ἕνα ἄθροισμα 36,92% (14,19% ὁ κ. Δούκας, 13,36% ὁ κ. Ζαχαριάδης καί 8,33% ὁ κ. Κασιδιάρης). Καί πάλι ὑστεροῦν ἔναντι τοῦ 41,35% πού συνεκέντρωσε κατά τόν πρῶτο γῦρο ὁ κ. Μπακογιάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει κάθε λόγο νά αἰσιοδοξεῖ ὅτι κερδίζοντας μικρό ποσοστό ψήφων ἀπό κάθε ἕναν ἀπό τούς ὑπολοίπους τρεῖς συνδυασμούς θά ἐπικρατήσει τελικῶς καί θά παραμείνει στόν Δῆμο. Βλέπουμε ἐδῶ τό ὀξύμωρον, οἱ ψηφοφόροι ἑνός ἀκροδεξιοῦ συνδυασμοῦ νά ψηφίζουν τόν κ. Δοῦκα, ἐνῷ ὁ κ. Μπακογιάννης νά εὐελπιστεῖ ὅτι θά ἐξασφαλίσει ψήφους ἀπό τόν συνδυασμό πού ἐστήριζε τό ΚΚΕ. Στήν πολιτική ὅμως ὅλα γίνονται.

Δέν διαγράφονται ἐξ ἴσου ρόδινα τά πράγματα στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ ὑποψήφιος τῆς ΝΔ Κωνσταντῖνος Ζέρβας, πού ἐκέρδισε ποσοστό 27,33%, ἀντιμετωπίζει τόν «ἀντάρτη» Στυλιανό Ἀγγελούδη ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ μέ διαφορά μόλις δύο ἑκατοστιαίων μονάδων, μέ 25,74%. Ἡ στήριξις τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ κ. Ἀγγελούδης ἀπό σημαντικά στελέχη τῆς ΝΔ στήν Βόρειο Ἑλλάδα δεικνύουν ὅτι τά πράγματα δέν θά εἶναι εὔκολα γιά τόν κ. Ζέρβα, ὁ ὁποῖος σημειωτέον πρό τετραετίας εἶχε ἐκλεγεῖ ἐπικρατῶντας τοῦ ἐπισήμου ὑποψηφίου τῆς ΝΔ Νίκου Ταχιάου. Τώρα, ἐπίσημος ὑποψήφιος εἶναι ὁ ἴδιος. Δημιουργοῦνται πάντως ἐρωτήματα ὅσον ἀφορᾶ στήν στάση τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἀπέφυγε νά μεταβεῖ στήν συμπρωτεύουσα γιά νά παράσχει ἄμεση στήριξη στόν ὑποψήφιο τοῦ κόμματός του. Ἀπ’ ἐναντίας, ὁ Πρωθυπουργός ἔδειξε ὅτι ἀποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στήν ἐξασφάλιση τῆς ἐκλογῆς τῶν προσκειμένων στήν ΝΔ περιφερειαρχῶν.

Ἀπό τίς ἕξι περιφέρειες πού ἔχουν ὁδηγηθεῖ σέ δεύτερο γῦρο, στό Βόρειο Αἰγαῖο θεωρεῖται ὅτι εἶναι πιθανή ἡ ἐπικράτησις τοῦ Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ, ὁ ὁποῖος καί στόν πρῶτο γῦρο προηγήθηκε τοῦ ἐπίσης προερχομένου ἀπό τήν ΝΔ, ἤδη περιφερειάρχου Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Ἀπό τήν Μυτιλήνη ἄρχισε τίς περιοδεῖες του ὁ κ. Μητσοτάκης ἐν ὄψει τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν καί προφανῶς ἔκρινε ὅτι ἐκεῖ τά πράγματα πηγαίνουν καλά γιά τόν πρώην ἀρχηγό τοῦ ΓΕΣ, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε ὑπηρετήσει ὡς ὑποστράτηγος στό νησί τῆς Λέσβου, ὅπου ἄφησε ἐξαιρετικά καλό ὄνομα. Ἀπ’ ἐναντίας, μέχρις ἐσχάτων ἐσυνεχίζετο ἡ μάχη στήν περιφέρεια Θεσσαλίας ὅπου ὁ κ. Κώστα Ἀγοραστός πληρώνει τά ἐπίχειρα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν. Τά ποσοστά του εἶναι μειωμένα, ἀλλά παραμένουν ἐπαρκῆ γιά τήν ἐπανεκλογή του. Ἀντιστοίχως στήν περιφέρεια Πελοποννήσου, ὁ κ. Δημήτρης Πτωχός ἀντιμετωπίζει τόν «ἀντάρτη» Πέτρο Τατούλη.

Καί ἐκεῖ μέ στήριξη καί παρουσία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἡ μάχη τῆς ψήφου ἐσυνεχίζετο μέχρι τέλους. Καί ἐνῷ στίς περιφέρειες Δυτικῆς Μακεδονίας καί Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης τά πράγματα προδιαγράφονται μᾶλλον εὐνοϊκά γιά τήν ΝΔ, δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί στήν περιφέρεια Ἰονίων Νήσων ὅπου ὁ «ἀντάρτης» Ἰωάννης Τρεπεκλῆς πού προηγήθηκε τήν προηγουμένη Κυριακή, ἔχει πολλές ἐλπίδες νά ἐπικρατήσει τῆς ἐπίσης ὑποψηφίας τῆς ΝΔ (καί ἤδη περιφερειάρχου) Ρόδης Κράτσα. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπέφυγε νά ἐπισκεφθεῖ τήν πρωτεύουσα τῆς περιφερείας Κερκύρας, καί τοῦτο θεωρεῖται ἐνδεικτικό τῶν ἀνησυχιῶν του.

Κεντρικό θέμα