Θράκη: Οἱ ψευδομουφτῆδες ὕψωσαν τήν ἐρυθρά ἡμισέληνο

Ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τά δεδομένα πού διαμορφώνονται μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία Ἀπό τήν πράσινη σημαία τῆς αὐτονομίας στήν τουρκική

Ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τά δεδομένα πού διαμορφώνονται μετά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία Ἀπό τήν πράσινη σημαία τῆς αὐτονομίας στήν τουρκική ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΟΥΦΤΗΔΕΣ τῆς Θράκης ὑπερβαίνουν τά ὅρια τοῦ θράσους. Φυσικά μέ τίς εὐλογίες τῆς Ἀγκύρας. Φυσικά μέ τήν κάλυψη τοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀπό ἐτῶν ξεπεράσει τά ἐσκαμμένα πού ὁρίζουν τό πλαίσιο τῶν διπλωματικῶν δραστηριοτήτων. Καί ἡ Ἑλλάς ἀνέχεται. Ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ. Σάν μήν βλέπει πώς ἡ τακτική αὐτή τούς ἀποθρασύνει. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν ὁ ἀναθεωρητισμός εἶναι μία παγκόσμια πραγματικότης. Ὅταν μιά μεγάλη χώρα ὅπως ἡ Ρωσσία ἀναδεικνύεται ὡς ἡ πρώτη ἀναθεωρητική δύναμις στόν πλανήτη ἀνατρέποντας μιάν ἀρχιτεκτονική ἀσφαλείας δεκαετιῶν, ἡ Τουρκία αἰσθάνεται ἐλεύθερη νά ἐκδηλώσει τίς δικές της ἀμφισβητήσεις. Καί τά ἐνεργούμενά της, οἱ ψευδομουφτῆδες τῆς Θράκης, εὑρίσκονται στήν πρώτη γραμμή. Τούς ἔδωσε ἄλλως τε τά περιθώρια ἡ ἑλληνική ὑποχωρητικότης.

Ἔτσι φθάσαμε σήμερα νά βλέπουμε τήν τουρκική σημαία νά ἀνεμίζει σέ θρησκευτικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται ἀπό Ἕλληνες, κατά τά ἄλλα, πολῖτες. Εἶναι ἡ πρώτη φορά. Σέ προγενέστερες περιπτώσεις εἴχαμε δεῖ τήν πράσινη σημαία τῆς αὐτόνομης μουσουλμανικῆς Θράκης νά χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ψευδομουφτῆδες, καί εἴχαμε ἀγανακτήσει. Ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς ὅμως τό εἶχε ἀνεχθεῖ. Ὡς ἀποτέλεσμα, βλέπουμε τώρα τήν κόκκινη τουρκική σημαία νά κυματίζει καί δέν θέλουμε νά τό πιστέψουμε. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια. Πολύ πικρή ἀλήθεια. Ἀφορμή τό «Ἰφτάρ», τό δεῖπνο τοῦ Ραμαζανιοῦ. Διαβάζουμε σέ σχετική ἀνάρτηση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς: «Μετείχαμε στό ἰφτάρ πού ὀργάνωσε στό χωριό Λευκόπετρα ἡ μουφτεία Ξάνθης. Στήν ἐκδήλωση αὐτή πού τελέστηκε μέ μεγάλη συμμετοχή, συναντήθηκαν μέ τούς ὁμογενεῖς μας ὁ κύριος Ὀκτάι Γιλμάζ-δήμαρχος τοῦ Γιλντιρίμ (δήμου τῆς Προύσας) καί ὁ βουλευτής Προύσας κύριος Ὀσμάν Μεστέν».

Στήν φωτογραφία πού συνοδεύει τήν ἀνάρτηση, βλέπουμε ξεκάθαρα τήν τουρκική σημαία. Πότε ἔχουμε ξαναδεῖ σέ ἑλληνικό φορέα (ἑλληνική θρησκευτική ἀρχή εἶναι ἡ μουφτεία) τήν σημαία ξένης χώρας;

Καί τί δουλειά ἔχει ἐκεῖ ἕνα μέλος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου; Διότι πράγματι κάτω ἀκριβῶς ἀπό τήν τουρκική σημαία διακρίνεται ὁ βουλευτής τοῦ ΚΙΝΑΛ Μπουρχάν Μπαράν. Ὄρθιος φαίνεται ὁ ψευδομουφτῆς τῆς Κομοτηνῆς Ἰμπραήμ Σερίφ, δεξιά ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Ὀμέρογλου καί δίπλα του ὁ ψευδομουφτῆς Ξάνθης Ἀχμέτ Μέτε, ὁ ὁποῖος καί ὀργάνωσε τό «Ἰφτάρ».

Στό περιθώριο τοῦ κεντρικοῦ ζητήματος, ἡ παρουσία τοῦ Ἕλληνος βουλευτοῦ ξεσήκωσε ἀντιδράσεις. Εἶναι ὅμως ἐξαιρετικῶς ἀποπροσανατολιστικό τό γεγονός ὅτι οἱ προβολεῖς τῆς δημοσιότητος καί τῶν συνακολούθων κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων ἐπικεντρώνονται ἐκεῖ. Ἡ οὐσία, πού διαφεύγει ἀπό τούς περισσοτέρους καί τήν ὁποία ἀναδεικνύει ἡ «Ἑστία», εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία ἐκμεταλλεύεται κάθε εὐκαιρία πού τῆς δίδεται νά προωθήσει τίς διεκδικήσεις της. Στήν Θράκη, τό Αἰγαῖο καί τήν Κύπρο. Παντοῦ σέ αὐτές τίς περιοχές θέλει νά σηκωθοῦν τουρκικές σημαῖες. Καί ἀπό τήν Θράκη ἔγινε ἡ ἀρχή.

Κατά τά λοιπά, στήν παρουσία τοῦ κ. Μπαράν περιορίσθηκε ὁ βουλευτής τῆς ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου ὁ ὁποῖος σέ σχετική ἀνάρτησή του τονίζει: «Σέ ἐκδήλωση τῆς ψευδομουφτείας Ξάνθης, παρόντος τοῦ Τούρκου προξένου καί μέ φόντο τήν τουρκική σημαία, παρίσταται ὁ βουλευτής τοῦ @kinimallagis Μπουρχάν Μπαράν. Τό ΚΙΝΑΛ γνωρίζει τίς δραστηριότητες καί τίς ἐπιλογές τοῦ βουλευτῆ του; Ἐπιβάλλεται νά πάρει καθαρή θέση».

Ὁ ἴδιος ὁ Μπαράν ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιά «προβοκατόρικη ἐνέργεια» χωρίς ὅμως νά πεῖ λέξη γιά τούς ὑπαιτίους πού εἶναι προφανῶς οἱ συνεργάτες τοῦ ψευδομουφτῆ. Αὐτό τοὐλάχιστον τεκμαίρεται ἀπό τήν δήλωση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΚΙΝΑΛ: «Στό πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς μουσουλμανικῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανιοῦ παραβρέθηκα χθές ἔπειτα ἀπό πρόσκληση στό Ἰφτάρ, στό δεῖπνο πού παραδοσιακά παρατίθεται. Ἡ πρόσκληση ἦταν ἀπό τόν Δῆμο Γιλντιρίμ Προύσας καί κατά τή διάρκεια τοῦ δείπνου ὅπως ἀποτυπώνεται καί ἀπό τήν φωτογραφία, τήν ὁποία παραθέτω, δέν ὑπάρχει καμία σημαία τῆς γείτονος χώρας. Αὐτό συνέβη ξαφνικά, ὅπως μέ ἐνημέρωσαν ἐκ τῶν ὑστέρων οἱ συνεργάτες τοῦ πολιτικοῦ μου γραφείου στήν Ξάνθη πού ἦταν παρόντες, κατά τή λήξη τῆς προσευχῆς, χωρίς καμμία ἐνημέρωσή μου γιά μιά τέτοιου εἴδους ἐνέργεια. Μετά τό συμβάν μάλιστα ἀποχώρησα».

Καί καταλήγει: «Δέν θά ἐπιτρέψω προβοκατόρικες ἐνέργειες πού ὡς στόχο ἔχουν μόνο νά πλήξουν τό κῦρος καί τήν πολιτική μου σταδιοδρομία ὑπό τό πρῖσμα τοῦ δόλου καί τῆς ρατσιστικῆς προκατάληψης ἐναντίον ἐμοῦ καί τοῦ κόμματος τό ὁποῖο ἐκπροσωπῶ».

Λές καί ἡ σημαία ἀνηρτήθη μέ μοναδικό στόχο νά πληγεῖ ὁ Μπουρχάν Μπαράν. Ὅσο γιά τήν πρόσκληση, ἕνας τουρκικός δῆμος, ὁ Γιλδιρίμ, προσεκάλεσε Ἕλληνα βουλευτή σέ ἐκδήλωση ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους;

Κεντρικό θέμα