Θλιβερός κατήφορος! Χειρότερα δέν γίνεται…

Ἐκτροπή Πρωθυπουργοῦ καί ἀρχηγοῦ ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως χθές στό Κοινοβούλιο

Η «ΕΣΤΙΑ» εἶχε διατυπώσει ἐγκαίρως τήν πρόβλεψη, ὅτι αὐτές οἱ εὐρωεκλογές θά ὁμοιάζουν μέ τίς ἐκλογές μίσους τοῦ 1985. Τίς ἐκλογές στίς ὁποῖες ἐπεκράτησε σφοδρή πολιτική ἀντιπαράθεσις μεταξύ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καί τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη οἱ ὁποῖοι ἀντήλλαξαν τότε βαρειές κατηγορίες. («Εἶσαι ἐφιάλτης», «εἶσαι ναζί», «εἶσαι ψεύτης καί ἀπατεώνας» –οἱ παλαιότεροι μέ ἰσχυρή μνήμη τά θυμοῦνται.) Δυστυχῶς δικαιωθήκαμε. Θά προτιμούσαμε νά εἴμεθα κακοί μάντεις παρά μάντεις κακῶν, ὡστόσο ἡ πρόβλεψίς μας δικαιώθηκε.

Ὅσα συνέβησαν χθές μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀποτελοῦν θλιβερό κατήφορο τοῦ δημοσίου βίου καί καύσιμη ὕλη γιά τήν ἐκτίναξη τῶν ἄκρων στίς εὐρωεκλογές. Τῶν κάθε εἴδους ἄκρων, τῶν ὁποίων χθές Πρωθυπουργός καί ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως λειτούργησαν μέ τόν θυμό τους ὡς χορηγοί ἐπικοινωνίας. Ἦταν μακράν μία ἀπό τίς χειρότερες συνεδριάσεις τοῦ Κοινοβουλίου. Ἡ θρυαλλίς γιά νά ἐκτραποῦν οἱ ἀρχηγοί σέ προσωπικούς χαρακτηρισμούς ἦταν ἡ περίφημη φωτογραφία Τσίπρα στό σκάφος τῆς Κατερίνας Παναγοπούλου. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ εἰρωνεύθηκε μέ ὑψηλή ἔνταση στήν φωνή του καί μέ χειρονομίες τόν Πρωθυπουργό, μέ τήν φράση «νά ’τος νά ’τος ὁ Τσίπρας ὁ σκαφάτος», μέ συνέπεια τήν ὀξεῖα ἀντίδρασή του. Ὁ Πρωθυπουργός ἀντεπετέθη χαρακτηρίζοντας τόν Κυριάκο Μητσοτάκη «Στέφανο Χῖο» τῆς πολιτικῆς καί τόν κάλεσε νά τοῦ δώσει, ἄν ἐνδιαφέρεται, ὁ ἴδιος φωτογραφίες ἀπό τό ταξίδι ἀναψυχῆς μέ τήν συνεργάτιδά του Κατερίνα Παναγοπούλου, ἀντί νά βάζει τό παρακράτος του νά ἀναζητεῖ φωτογραφίες ἀπό τήν ἰδιωτική ζωή του, μέ τήν σύζυγο καί τά παιδιά του. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπετέθη στήν οἰκογένεια Μητσοτάκη λέγοντας ὅτι ἔγινε ζάμπλουτη μέ μόνη τήν ἐνασχόλησή της μέ τήν πολιτική καί ἐπανέλαβε τόν ἰσχυρισμό του ὅτι off shore μέ τόν ἴδιο ἐφοπλιστή χρηματοδοτεῖ καί τήν ἐφημερίδα «Πρῶτο Θέμα» ὅπως καί τήν ἑταιρεία τῆς συζύγου του Μαρέβα.

Ὑπερασπιζόμενος τόν Παῦλο Πολάκη κατηγόρησε τόν κ. Μητσοτάκη ὅτι δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἠθική καί τόν Κυμπουρόπουλο ὅταν κάλυψε προκλητικῶς τόν συνεργάτη του Νῖκο Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη γιά παιδεραστία καί βιασμό ἀνηλίκου. «Εἶσαι πολύ λίγος γιά νά μιλᾶς γιά μένα» εἶπε σέ ἀνοίκειο ἑνικό πρός τόν κ. Μητσοτάκη ὁ ἐκτραπείς κ. Τσίπρας, ὁ ὁποῖος δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία νά ἐπιτεθεῖ στούς ἐφοπλιστές κ.κ. Ἀλαφοῦζο καί Μαρινάκη. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως «σήκωσε τό γάντι» καί ἐκμεταλλευόμενος τήν ἀναφορά Τσίπρα σέ οἰκογένεια καί παιδιά, ἐπετέθη στόν Πρωθυπουργό γιά τήν στοχοποίηση τῆς συζύγου του ἀπό μέσα πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ κατήγγειλε ὅτι διά μεσολαβήσεως τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Ἀλέκου Φλαμπουράρη γίνονται ρουσφέτια στόν ΟΠΑΠ. Ἀνταπαντώντας γιά τίς ἀναφορές τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ κατήγγειλε ὅτι ὁ πατέρας τοῦ κ. Τσίπρα ἔπαιρνε δουλειές ἀπό τήν «χούντα». Γιά νά τοῦ ἀπαντήσει ὁ κ. Τσίπρας μέ ἕναν στίχο τοῦ Μανώλη Ἀναγνωστάκη· «δέν ἔφταιγε αὐτός, τόσος ἤτανε». Ἡ χθεσινή συζήτησις ἀπετέλεσε οὐσιαστικῶς ἕνα σόκ γιά τόν κοινοβουλευτισμό καί τό ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου βίου στήν πατρίδα μας. Χειρότερα δέν γίνεται! Δέν θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἡ στιγμή γιά νά μοιράσουμε εὐθύνες γιά τό ποιός φταίει περισσότερο, ποιός τό ἄρχισε πρῶτος, ποιός τό συνέχισε. Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἔλεγε κάποτε πώς καί μέ τόν ἐχθρό σου πρέπει νά συμφωνεῖς τούς κανόνες ἐμπλοκῆς. Ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς συζητήσεως εἶναι φανερό πώς κανάλι ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀρχηγῶν δέν ὑπάρχει, καί αὐτό εἶχε ὀλέθριες συνέπειες κατά τήν διάρκεια τῆς χθεσινῆς συζητήσεως. Μία συζήτησις πού ἴσως ὁδηγήσει κόσμο νά γυρίσει τήν πλάτη στήν πολιτική καί νά ἀπέχει ἀπό τίς ἐκλογές. Ἡ ἀηδία εἶναι τό τελευταῖο πού χρειάζεται ὁ τόπος. Ἄς εὐχηθοῦμε τό σόκ τῆς χθεσινῆς συζητήσεως νά συνεφέρει τούς δύο ἀρχηγούς καί νά ἀνοίξει δίαυλος ἐπικοινωνίας, ὥστε ἡ προεκλογική ἐκστρατεία νά μήν ἐκτραπεῖ καί ἄλλο. Νέο διχασμό δέν ἔχει ἀνάγκη ἡ πατρίδα μας.

Κεντρικό θέμα