«Θέσατε στόπ στό μαῦρο χρῆμα τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου, κ. Πρωθυπουργέ!»

Ὀργίλη ἐπιστολή τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης στόν Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τοῦ σχεδίου γιά τήν ἐκλογή Μουφτήδων – Ἐσπευσμένως στόν Ἀρχιεπίσκοπο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη

ΩΣ ΒΟΜΒΑ «ἔσκασε» στό Μέγαρο Μαξίμου ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας πού ἔστειλαν στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οἱ τέσσερεις Μητροπολῖτες τῆς Ξάνθης Παντελεήμων, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος καί Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, γιά τίς δραστηριότητες τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς πού συνεστήθη γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἐκοινοποιήθη καί στόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Κωνσταντῖνο Τασούλα, στρέφεται οὐσιαστικῶς κατά τῆς Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ντόρας Μπακογιάννη στήν ὁποία ἀποδίδει τήν πρόθεση νά εἰσηγηθεῖ στήν πολιτεία τήν ἐκλογή τῶν μουφτήδων μέσω εἰδικοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώματος, ἐνῶ θέτει θέμα γιά τήν διακίνηση μαύρου πολιτικοῦ χρήματος ἀπό τό Τουρκικό προξενεῖο στήν Κομοτηνή. «Ἔ, δέν θά νομοθετήσουμε τούς Χομεϊνί στήν Θράκη!» εἶπε στήν «Ἑστία» Μητροπολίτης τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιβεβαίωσε τήν ἀποστολή τῆς τετρασέλιδης ἐπιστολῆς στόν Πρωθυπουργό, ἡ ὕπαρξις καί τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας παρέμεναν ἕως χθές τό ἀπόγευμα ἀπόρρητες. Καί συνέχισε «Ὁ Μουφτῆς στήν Ἑλλάδα εἶναι καί δικαστής. Δέν μπορεῖ νά ἐκλέγεται», ἐνῶ προσέθεσε ὅτι «ἡ Θράκη οὔτε ἦταν οὔτε μπορεῖ νά γίνει ποτέ χαλιφᾶτο!». Τό νόημα τῆς ἐπιστολῆς, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», εἶναι ὅπως μᾶς ἐξηγήθηκε τό ἑξῆς: «Τί πᾶτε νά κάνετε;». Οἱ Μητροπολῖτες κατόπιν ὅλων αὐτῶν ζητοῦν ὅπως τό πόρισμα τῆς διακομματικῆς περιορισθῇ στήν εἰσήγηση λήψεως μέτρων γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Θράκης καί ἐγκαταλειφθῇ ἡ ἀπόπειρα νομοθετήσεως γιά τά λεγόμενα θεσμικά ζητήματα. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», οἱ τέσσερεις Μητροπολῖτες ἐπληροφορήθησαν ἀπό μέλη τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς καί ἄλλα κέντρα ὅτι ἡ νομοθετική ρύθμισις πού ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις προβλέπει τήν σύσταση ἑνός εὐρέως ἐκλεκτορικοῦ σώματος ἀπό μέλη τῆς μειονότητος, τά ὁποῖα θά ἐκλέγουν εἰς τό μέλλον τούς θρησκευτικούς λειτουργούς στήν Κομοτηνή, τήν Ξάνθη καί τόν Ἕβρο. Ἐξέλιξις, πού νοθεύει τήν ἀντιπροσωπευτική δημοκρατία καθώς ὑποβαθμίζει τούς μειονοτικούς Βουλευτές τῆς περιοχῆς. Σύμφωνα μέ ἄλλα μέλη τῆς διακομματικῆς ὅμως, τό ἐκλεκτορικό σῶμα ὡς ἰδέα ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καί ὁ διορισμός τοῦ Μουφτῆ θά γίνεται εἰς τό μέλλον ἀπό εἰδική συμβουλευτική ἐπιτροπή ἐξεχόντων μελῶν τῆς μειονότητος τῆς Θράκης, ἡ ὁποία θά διορίζεται ἀπό τήν Πολιτεία. Συγκεκριμένα, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἡ ἐπιστολή ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: 1. Ἀνάγκη ἀναπτυξιακῶν πολιτικῶν γιά οἰκονομική εὐημερία ὅλων καί ὄχι θεσμικές ἐκτροπές, ὅπως αὐτές πού προτείνει ἡ Ντόρα Μπακογιάννη περί ἐκλογῶν μουφτῆ. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες δέν εἶναι οὔτε πρέπει νά γίνουν «ἰσόβιοι βουλευτές». 2. Νά σταματήσει ἡ διακίνησις μαύρου χρήματος ἀπό τό προξενεῖο πού ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο καί 3. Νά ἐπιδείξει τό κράτος τήν μέριμνά του καί γιά τούς χριστιανούς κατοίκους τῆς Θράκης, ὄχι μόνο γιά τούς μουσουλμάνους Θρακιῶτες. Ἡ πρωτοβουλία τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης νά ἀποστείλουν κείμενο διαμαρτυρίας στόν Πρωθυπουργό προεκάλεσε τήν ὀργή τῆς Προέδρου τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη Ντόρας Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἐζήτησε ἀκρόαση ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο προκειμένου νά τοῦ ἀπευθύνει «διάβημα διαμαρτυρίας» γιά τήν στάση τῶν Μητροπολιτῶν. Καί νά τόν διαβεβαιώσει ὅτι τά θρυλούμενα γιά τήν ἐκλογή Μουφτήδων ἀπό εἰδικό σῶμα δέν ἰσχύουν. Ὅπερ καί ἐγένετο. Διαβεβαίωσις, πού λέγεται ὅτι ἐδόθη μετά καί ἀπό ἐπιθυμία τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἔνοιωσε τήν ἰσχυρότατη δόνηση πού θά προκαλοῦσε στήν Κυβέρνηση τυχόν δημοσία ἀντιδικία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Πολιτεία γιά τό θέμα αὐτό. Ἡ συνέχεια εἰς τό πόρισμα τῆς διακομματικῆς.

Κεντρικό θέμα