ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Θέλουν καί πολυγαμία οἱ ΛΟΑΤΚΙ, ἡ «ἰσότης» εἶναι μόνον ἡ ἀρχή

Τί ἀπεκάλυψε ἡ πρόεδρος τοῦ «Οὐρανίου Τόξου» στόν ἀφελῆ βουλευτή Στράτο Σιμόπουλο, ὁ ὁποῖος ὑποχρεώθηκε ἀπό τό Μαξίμου νά κάνει διάλογο γιά νά γίνει ὑπουργός! Ἔμεινε ἐμβρόντητος
Δημοψήφισμα ζητεῖ τώρα μέ τήν οὐρά ὑπό τά σκέλη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλά ἀρνεῖται νά λάβει θέση – Γιατί;;;

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ μονοπάτια ὁδηγεῖ ἡ πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως νά νομοθετήσει τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Εἶναι σύνηθες κάτι τέτοιο, ὅταν ἀποφάσεις λαμβάνονται «στό γόνατο», ὡς ἀποτέλεσμα ἰδεοληπτικῶν πιέσεων, ὁπότε οὔτε μελέτη ἔχει προηγηθεῖ οὔτε ἔχει γίνει ἐκτίμησις τῶν ἐπιπτώσεων. Ἐδῶ ἔχει ἀνοίξει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου. Ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἡ ἀρχή. Οἱ ΛΟΑΤΚΙ (ἐντός καί ἐκτός Μεγάρου Μαξίμου) θεωροῦν ὅτι ἡ συγκυρία τούς εὐνοεῖ, καί ἔρχονται νά ἀποδομήσουν ὅ,τι μποροῦν περισσότερο ἀπό τίς σταθερές καί τίς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν ἐπερχομένη λαίλαπα, ἡ Κυβέρνησις ἐξακολουθεῖ νά ἀντιδρᾶ ἐπιπολαίως κινητοποιῶντας ἀφελεῖς βουλευτές τῆς πλειοψηφίας, οἱ ὁποῖοι ἐκτίθενται στά ΜΜΕ προσπαθῶντας νά ὑπερασπισθοῦν τό ἐπερχόμενο νομοσχέδιο χωρίς νά γνωρίζουν τί ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν.

Σέ τέτοια θέση εὑρέθη ὁ βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Στράτος Σιμόπουλος, ὁ ὁποῖος ἄκουσε ἐμβρόντητος τήν πρόεδρο τοῦ συλλόγου οἰκογενειῶν «Οὐράνιο Τόξο» ἀπό τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα Στέλλα Μπελιᾶ νά ὁμιλεῖ γιά… πολυγαμία καί προοπτική θεσμοθετήσεώς της στήν Ἑλλάδα! Προφανῶς κατ’ ἐντολήν τῶν… ἐγκεφάλων τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ὁ βουλευτής εὑρέθη στήν ἐκπομπή, «FAY’S TIME» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Σκάι» ὅπου καταφανῶς δέν περίμενε αὐτό πού θά ἀντιμετώπιζε. Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφώνηση ἀποσπάσματος τῆς ἐκπομπῆς:

«Στράτος Σιμόπουλος: Στό ἐξωτερικό ὑπάρχει καί ἡ πολυγαμία. Ἔτσι; Βέβαια, αὐτό φαίνεται ὑπερβολικό ἀπό ἐμένα.

Δημοσιογράφος: Ὁ προβληματισμός τοῦ κυρίου Σιμόπουλου πιθανότατα εἶναι ὅτι στή χώρα μας φιλοξενοῦμε πολῖτες χωρῶν πού στή χώρα τους ἐπιτρέπεται ἡ πολυγαμία. Καί σοῦ λέει, ἄν ἀπαιτηθεῖ νά τούς ἀναγνωριστεῖ καί ἐδῶ αὐτό τό δικαίωμα, τί θά γίνει; Αὐτός εἶναι ὁ προβληματισμός.

Στέλλα Μπελιᾶ: Ναί, αὐτό τό δικαίωμα ἐδῶ γιά αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού στήν κουλτούρα τους εἶναι μέσα, δέν ξέρω γιατί θά ἔπρεπε νά ἀπαγορευτεῖ. Πῶς τό λέω… Πῶς τό ἐννοῶ…

Στράτος Σιμόπουλος: Εἶστε σαφέστατη. Εἶναι καταπληκτική ἡ κυρία Μπελιᾶ. Ἐκφράζει τόν δικαιωματισμό μέ τόν ὁποῖο ἐγώ στέκομαι ἀπέναντι.»

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ΛΟΑΤΚΙ δέν ὀρρωδοῦν πρό οὐδενός. Ὄχι μόνον ὁ κ. Σιμόπουλος ἀλλά ἀκόμη καί οἱ ὑποστηρίζοντες ἐξ ἀρχῆς τήν νομοθετική πρωτοβουλία μπορεῖ νά μήν ἔχουν φαντασθεῖ ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἄκρατη υἱοθέτησις «δικαιωματισμῶν» καί «συμπεριλήψεων».

Ὅμως ἡ ἄλλη πλευρά δέν δυσκολεύεται νά ἀποκαλύψει τίς προθέσεις της. Καί εὑρίσκονται κάποιοι ταλαίπωροι βουλευτές στήν δυσάρεστη θέση νά ἐξευτελίζονται δημοσίᾳ. Τό ἀντίτιμον εἶναι προφανές: Ἕνας ὑπουργικός θῶκος. Τό ὄνειρο κάθε πολιτευομένου. Πού εἶναι πρόθυμος νά ὑποκύψει σέ ὁποιαδήποτε ὁδηγία καί νά ὑποστεῖ ἀκόμη καί ἐξευτελισμούς πρό μίας τηλεοπτικῆς κάμερας, ἀρκεῖ νά βελτιώσει τίς προοπτικές ὑπουργοποιήσεώς του.

Τήν ἴδια στιγμή, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σέ ἀρκετά συγκρατημένο τόνο παρεδέχθη ἀπαντῶντας στήν ἐρώτηση ἄν τό θέμα τοῦ γάμου θά μποροῦσε νά λυθεῖ διά δημοψηφίσματος, διστακτικῶς, «θά μποροῦσε νά γίνει». Καί πάλι ὅμως ἀπέφυγε νά λάβει θέση. Μεταξύ ἄλλων ἐδήλωσε: «Θά συνέλθει ἡ Ἱεραρχία μετά ἀπό 2-3 μέρες καί ἐκεῖ θά ἀκουστεῖ ἡ ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας ἐπισήμως. Σέ τέτοια θέματα οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μπορεῖ νά πάρει θέση, οὔτε ὁ πρωθυπουργός ὁ ἴδιος, ἁπλῶς μπορεῖ νά ἐκφράσει τή θέλησή του. Στό τέλος εἶναι ὁ κόσμος τί θά ἀποφασίσει, ὁ λαός μας».

Ἀντιθέτως ἡ Κυβέρνησις ἔσπευσε νά σηκώσει τούς τόνους. Ὁ Παῦλος Μαρινάκης ἀπέρριψε κάθε τέτοια προοπτική: «Κατ’ ἀρχάς, στή χώρα μας τά ζητήματα δικαιωμάτων δέν λύνονται μέ δημοψηφίσματα. Ὁπότε, δέν τίθεται τέτοιο θέμα. Ἡ ἄποψη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκφράζεται στίς ἐθνικές ἐκλογές, ὅπου τά κόμματα κατεβαίνουν μέ τά προγράμματά τους καί εἴτε ἐγκρίνονται εἴτε ἀπορρίπτονται. Τό δικό μας ἐγκρίθηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία».

Μόνο, πού στό πρόγραμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ὑπῆρχε εὐθεῖα ἀναφορά στόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων…

Κεντρικό θέμα