Θαῦμα: Ἀκόμη καί οἱ ἐκσυγχρονιστές ἀμφισβητοῦν Ἰσλάμ – Πολυπολιτισμικότητα!

«Δέν χωρᾶμε πλέον – οἱ πολῖτες αἰσθάνονται ἀπειλούμενοι – οἱ μετανάστες πού ἔρχονται κατά ὀρδές δέν σέβονται τούς νόμους τῆς χώρας ὑποδοχῆς»

ΟΠΟΙΟΣ στό πρόσφατο παρελθόν τολμοῦσε νά ἐκφράσει ἀμφιβολίες ἤ ἐπιφυλάξεις γιά τήν ὀρθότητα τῆς ἰδεολογικῆς θεωρίας τῆς Δύσεως γιά τήν πολυπολιτισμικότητα ἐθεωρεῖτο «ἀκροδεξιός». Ὅποιος διεμαρτύρετο μέ τήν φράση «δέν χωρᾶμε πλέον, δέν ἀντέχουμε ἄλλους μετανάστες» ἀπεκαλεῖτο «φασίστας» καί ὀπαδός τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς». Ὅποιος ἐξέφραζε τόν ἐλάχιστο προβληματισμό του γιά τήν συμβατότητα τῶν κανόνων τοῦ Ἰσλάμ μέ τίς σύγχρονες δυτικές κοινωνίες καί ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς μετανάστες πού ἐγκαθίσταντο στήν χώρα του νά σέβονται καί νά τηροῦν τούς νόμους καί τούς κανόνες αὐτῆς, ἐθεωρεῖτο «ὐπερδεξιός» καί «ὐπερσυντηρητικός». Τό μέτωπο τῶν ἐκσυγχρονιστῶν τόν κατακεραύνωνε. Καί ὅμως! Ἔφθασε ἡ μέρα πού ἕνα ἐπιφανές στέλεχος τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ προοδευτικοῦ ρεύματος στήν Ἑλλάδα, τό ὁποῖο φλερτάρει νά μετάσχει στήν κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καιρό τώρα, τά παρεδέχθη ὅλα αὐτά! Καί τήν ἀδυναμία τοῦ Ἰσλάμ νά ἐνσωματωθεῖ στίς δομές τῆς Δύσεως καί τόν προβληματικό χαρακτῆρα τῆς πολυπολιτισμικότητος καί τήν ἀναγκαιότητα σεβασμοῦ τοῦ νόμων. Ἀναφερόμεθα στήν κυρία Ἄννα Διαμαντοπούλου. Ἡ ὁποία μιλώντας προσφάτως στήν ἐξαιρετική ἐκπομπή «Κεραία» τῆς ΕΡΤ μέ τήν Ρέα Βιτάλη (ἀρχισυνταξία Μαργαρίτα Πουρνάρα) εἶπε ἀλήθειες γιά τίς ὁποῖες κάποτε στήν Ἑλλάδα τό σύστημα κατήγγειλε τήν «Χρυσή Αὐγή» ὡς ρατσιστικό κόμμα.

Ἐν ἀρχῇ, ἡ κυρία Διαμαντοπούλου ὁμίλησε γιά τήν πολυπολιτισμικότητα. Ὅπως ἐξήγησε ἕως τό 2004 πού ἦταν ἐπίτροπος τῆς ΕΕ μέ ἁρμοδιότητα τήν ἐνσωμάτωση μιλούσαμε γιά τήν πολυπολιτισμικότητα «γιατί χωρούσαμε». Καί ἀφοῦ ἀνέφερε ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Νιγηρίας θά αὐξηθεῖ ἀπό τά 200 ἑκατομμύρια στά 400 ἑκατομμύρια προσέθεσε: «Τά πράγματα ἀλλάζουν ὅμως ὅταν οἱ ἀριθμοί γίνονται τόσο μεγάλοι. Ὁ πολίτης αἰσθάνεται πλέον ἀπειλούμενος». Καί συνέχισε: «Ἐνσωμάτωση τί θά πεῖ; Ἔχω ἐρωτηματικά πλέον γιά τήν ἔννοια τῆς πολυπολισμικότητας. Πρέπει νά μιλᾶμε γιά ἴσα δικαιώματα, γιά ἐνσωμάτωση, ὄχι ὅμως πλέον γιά ἐνίσχυση τῆς πολυπολιτισμικότητας. Οἱ κοινωνίες πρέπει νά βοηθοῦν καί οἱ μετανάστες πρέπει νά ἐνσωματώνονται στά δικά τους χαρακτηριστικά. Καί ἄς κρατήσουν ἰδιωτικά ὅ,τι ἀξίες ἔχουν γιά τόν ἑαυτό τους». Ἡ κυρία Διαμαντοπούλου περιέγραψε τό πρόβλημα πού θά ἔχουν εἰς τό μέλλον οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες μέ τίς μεταναστευτικές ροές μέ τήν φράση «Ἡ Ἀφρική γεννᾶ καί ἡ Εὐρώπη γερνᾶ» γιά νά διερωτηθεῖ τί θά συμβεῖ ὅταν θά ἐνσκύψει στήν ἤπειρό μας τό νέο κῦμα. «Θά κινηθοῦν κατά ὀρδές πρός τήν Εὐρώπη. Τί θά κάνουμε; Θά χτίσουμε φράκτες; Θά βάλουμε συρματοπλέγματα; Πῶς θά τούς ἐμποδίσουμε;».

Ἡ κυρία Διαμαντοπούλου ἐξέφρασε ἰσχυρότατες ἐπιφυλάξεις γιά τήν δυνατότητα ἐνσωματώσεως τοῦ Ἰσλάμ στήν Εὐρώπη. Ἀπεκάλυψε ὅτι ὡς Ἐπίτροπος τῆς ΕΕ δημιούργησε μία ὁμάδα ἐργασίας ἀπό μουσουλμάνες μέ διδακτορικά γιά νά καταλήξουν στόν ὁρισμό τῆς ταυτότητος τῆς Εὐρωπαίας μουσουλμάνας. Ὅμως ἀπέτυχαν, οὐδέποτε τά κατάφεραν. Καί τοῦτο διότι στό ἐρώτημα «ἄν οἱ κανόνες τῆς θρησκείας εἶναι ἀντίθετες μέ τούς κανόνες τοῦ Συντάγματος ποιοί νά ὑπερισχύουν» ἐκεῖνες ἐν συνόλῳ ἀπαντοῦσαν «νά ἐπικρατοῦν οἱ κανόνες τῆς Θρησκείας»! Ὅπως τόνισε ἡ κυρία Διαμαντοπούλου εἶναι κρίσιμο πῶς θά γίνουν οἱ ἐνσωματώσεις σέ κάθε χώρα, καθώς κάθε μετανάστης πρέπει νά σέβεται τούς νόμους καί τούς κανόνες τῆς χώρας αὐτῆς καί ὄχι τῆς θρησκείας. Ἐνδεχομένως ὅπως εἶπε «ἄν ἀποδεχτοῦμε τίς δικές τους ἀρχές θά δημιουργηθοῦν διακρίσεις καί θά γεννῶνται προβλήματα διαρκῶς».

Γιά νά δώσει ἔμφαση στά λεγόμενά της ἡ κυρία Διαμαντοπούλου –πού προφανῶς θέτει ὑποψηφιότητα γιά… Ὑπουργός Μεταναστεύσεως μετά τέτοια ἔξαρση– τόνισε ὅτι ἡ συζήτησις αὐτή εἶναι «ἀπαγορευμένη στήν Εὐρώπη» γιατί κάθε φορά πού γίνεται μέ αὐτούς τούς ὅρους «ξεσπαθώνει τό προοδευτικό μπλόκ». Σημείωσε ὅμως ὅτι «ἡ Σουηδία πού ἐκπροσωπήθηκε στήν Eurovision ἀπό ἕναν μαῦρο ἀπό τό Κογκό ἀπέκτησε ἀντιμεταναστευτικό κόμμα πού σήμερα μετράται στό 27% καί ἀπειλεῖ νά γκρεμίσει τό ἐκεῖ πολιτικό σύστημα». Προφανῶς τό ἴδιο συμβαίνει καί στήν Γαλλία ὅπου ὁ Μακρόν συναγωνίζεται πλέον τήν Λέ Πέν, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα ὅπου οἱ φιλελεύθεροι ἄλλαξαν ἤδη πολιτική στόν τομέα τῆς ἀναχαιτίσεως τῶν μεταναστῶν στά σύνορα. «Ἡ Συνοριοφυλακή καί τό Λιμενικό δέν εἶναι ἐπιτροπές ὑποδοχῆς τῶν μεταναστῶν» σημείωσε προσφάτως στό France 24 ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα καί ἡ σοσιαλδημοκρατία, διακρίνουσα τό πολιτικό τσουνάμι πού ἔρχεται, γίνεται ὑπερσυντηρητική. Μέ καθυστέρηση ἐτῶν. Ἀλλά μέ ἀποτέλεσμα τό ἄνοιγμα τῆς ΝΔ στό Κέντρο νά εἶναι κατ’ οὐσίαν ἄνοιγμα …πρός τήν Δεξιά. Τό ἐκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ πού …μεταναστεύει στήν ΝΔ μεταλλάσσεται σέ δεξιό γιά νά …ἐνσωματωθεῖ στήν Κεντροδεξιά. Ἡ ἐκσυγχρονίστρια κυρία Διαμαντοπούλου πού μᾶς ἐξέπληξε μέ τίς θέσεις της δείχνει τόν δρόμο: τό νέο κέντρο εὑρίσκεται στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ ἄξονος.

Κεντρικό θέμα