Θά «ρίξει» τό Μακεδονικό δύο κυβερνήσεις μαζί;

Ὑπό πίεση οἱ πλειοψηφίες Ζάεφ – Τσίπρα σέ Ἀθήνα καί Σκόπια

ΜΕΧΡΙ τώρα γνωρίζαμε ὅτι τό Μακεδονικό προκαλεῖ συνήθως πολιτικές ἐξελίξεις στήν Ἑλλάδα. Ὄχι στά Σκόπια. Ἡ κυβέρνησις τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη «ἔπεσε» στήν Βουλή τό 1993 μέ τόν τρόπο πού ὅλοι θυμόμαστε. Ἡ κυβέρνησις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ ὑπονομεύθηκε, ἐπίσης, ἀπό τόν διεθνῆ παράγοντα, μετά τό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου τό 2008, μέ ποικίλους τρόπους μέχρι τῆς ἀποχωρήσεώς της μέ ἐκλογές. Τό νά δέχονται πίεση ταυτοχρόνως ὅμως δύο κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες σέ Σκόπια καί Ἀθήνα, αὐτό εἶναι πράγματι καινούργιο στοιχεῖο στήν νεώτερη ἱστορία μας.

Καί ὅμως συμβαίνει. Ἡ ἀπαράδεκτη ἔξαρσις νεομακεδονισμοῦ ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ τίς τελευταῖες ἑβδομάδες, ἡ ὁποία ἀνάγκασε τούς συνήθεις ἐθνομηδενιστές τῆς πατρίδος μας νά ἐξεγερθοῦν (ἀκόμη καί αὐτοί!) καί νά ἐξετάζουν τό ἐνδεχόμενο καταψηφίσεως τῆς Συμφωνίας (ἡ ὁποία τούς φαινόταν… καλή χωρίς τίς προκλήσεις Ζάεφ), ἔχει πολύ συγκεκριμένη αἰτία: ὁ Ζάεφ ἀντιμετωπίζει διπλό κίνδυνο. Καί καταψηφίσεως τῆς Συμφωνίας στό τελικό της στάδιο ἀπό τούς βουλευτές του ἀλλά καί πτώσεως τῆς κυβερνήσεώς του. Κατά πληροφορίες πού ἔχουν περιέλθει καί σέ γνώση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ πρώην Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι ἀπέδρασε πρός τήν Οὑγγαρία μέ τά πόδια μέσω Ἀλβανίας, προκειμένου νά ἐφαρμόσει τό πρότυπο Σαακασβίλι, τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Γεωργίας, ὁ ὁποῖος ὡς ἐξόριστος στήν Πολωνία ἀπεργάζεται σήμερα σενάρια πολιτικῆς ἀνωμαλίας γιά τήν χώρα του καί μεθοδεύει τήν ἐπιστροφή του. Τό ἴδιο κάνει, συμφώνως πρός τίς διαθέσιμες πληροφορίες, καί ὁ Νικολά Γκρούεφσκι. Χωρίς τό ἄγχος τῆς φυλακῆς καί μέ τήν ἀνεμπόδιστη στήριξη τοῦ ρωσσικοῦ παράγοντος (πού ὁμιλεῖ ἀνοικτά γιά δωροδοκίες κατά τήν ψηφοφορία γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος), δίνει μάχη γιά νά μήν ψηφίσουν οἱ βουλευτές τοῦ VMRO ὑπέρ τοῦ Ζάεφ στήν τελική ψηφοφορία γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Τό διακύβευμα εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο γιά τόν ρωσσικό παράγοντα, ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τό κράτος ἐκνευρισμοῦ οὕτως ἤ ἄλλως, δεδομένων τῶν ἀλλαγῶν πού παρατηροῦνται καί στήν ἀρχιτεκτονική τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου αὐτή τήν ἐποχή. Οἱ Ρῶσσοι κινδυνεύουν νά χάσουν τά ἐρείσματά τους καί στήν Κύπρο καί στά Βαλκάνια.

Τούτων δοθέντων, ἡ ψηφοφορία πού θά διεξαχθεῖ στά Σκόπια τό ἀργότερο πρός τά τέλη Ἰανουαρίου εἶναι κομβικῆς σημασίας γιά τήν πολιτική ἐπιβίωση Ζάεφ. Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα, γνωρίζοντας ποιό εἶναι τό τοπίο στά Σκόπια, κινεῖται ἔτσι ὥστε νά μήν δώσει λαβή στόν διεθνῆ παράγοντα ὅτι ὑπονομεύει τόν Ζάεφ. Ἐξ οὗ καί ἡ σιωπή της. Ἐξ οὗ καί ὅτι οἱ ἐπικοινωνίες-διαβήματα Τσίπρα κατά τῶν Σκοπίων σέ ΟΗΕ-ΕΕ ἔμειναν μυστικές. Ἐξ οὗ καί ὅτι ἡ δεδηλωμένη βούλησις τῆς Κυβερνήσεως γιά πρόσθετο ἑρμηνευτικό πρωτόκολλο τῶν Πρεσπῶν διαψεύδονται γιά νά μήν ὑπάρξει ἐμπλοκή ἐκεῖ.

Στήν πραγματικότητα, αὐτό πού συμβαίνει σέ αὐτή τήν φάση εἶναι τό ἑξῆς: ὁ Τσίπρας κατά βάση στηρίζει τόν Ζάεφ γιά νά ὁλοκληρώσει τήν Συμφωνία, μέ τελικό στόχο νά ἔλθει τόν Φεβρουάριο ἡ μπάλα στά πόδια του. Νά εἶναι σειρά του νά κυρώσει τήν Συμφωνία. Ὡστόσο, «βάζοντας πλάτη» στόν Σκοπιανό, χάνει ὑποστηρικτές στήν ἑλληνική Βουλή. Αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν ἐν δυνάμει προϋποθέσεις γιά σχηματισμό μετώπου ΝΔ-ΑΝΕΛ-ΚΙΝΑΛ-Ποταμιοῦ-Λεβέντη-ΚΚΕ κατά τῆς Συμφωνίας, πού, συμφώνως πρός τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, θά ἔλθει πρός ψήφιση στό Κοινοβούλιο τέλη Φεβρουαρίου. Ἄρα, καί προϋποθέσεις διαλύσεως τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς πολύ νωρίτερα ἀπό τό κανονικό. Γιά τήν ἀπόφαση τῆς ΝΔ νά τό «πάει» μέχρι τέλους ἔχει ἤδη ἐνημερώσει τόν πρέσβυ Πάυατ σέ μυστική συνάντηση πού εἶχαν στήν ΔΕΘ τόν Σεπτέμβριο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἤδη, πάντως, ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς καταβάλλει δεύτερο κῦμα πολιτικοῦ κόστους στό ἐκλογικό σῶμα. Οἱ διαδοχικές δηλώσεις Ζάεφ, σέ συνδυασμό μέ τίς ἀρχικές χλιαρές ἀντιδράσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά αὐτές, ἀναγκάζουν ἀκόμη καί ὑποστηρικτές τῆς Συμφωνίας στήν κοινή γνώμη νά κάνουν δεύτερες σκέψεις. Ἴσως τά πράγματα ξεκαθαρίσουν ἔν τινι μέτρω μετά τήν συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο μέ τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Κατρούγκαλο στήν Οὐάσιγκτων αὐτή τήν ἑβδομάδα. Σέ αὐτή θά παραστεῖ ὡς εἰδικός ἀπεσταλμένος καί ὁ διπλωματικός σύμβουλος τοῦ κ. Τσίπρα Εὐάγγελος Καλπαδάκης.

Κεντρικό θέμα