Θά καταδικάσετε τήν ἱεροσυλία τῶν ΛΟΑΤΚΙ κύριε Πρωθυπουργέ;

Ἀλλοίωσαν πίνακα τοῦ Θεοδώρου Βρυζάκη – Τοποθέτησαν τήν σημαία τῶν γκαίυ στήν θέση τῆς σημαίας τῆς Ἐπαναστάσεως!

ΕΩΣ τό 2009 πίνακες τοῦ Θεοδώρου Βρυζάκη δανεισμένοι ἀπό τήν Ἐθνική Πινακοθήκη κοσμοῦσαν ἀδιαλείπτως τά γραφεῖα τῶν Ἑλλήνων Πρωθυπουργῶν. Ἀνδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Ξενοφῶν Ζολώτας, Κώστας Καραμανλῆς καί Ἀντώνης Σαμαρᾶς (τό 2012 ὡς διάλειμμα) εἶχαν ἰδιαίτερη προτίμηση στόν πίνακα «Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα». Ὁ πρῶτος πού τόν τοποθέτησε στό Μαξίμου τό ὁποῖο ὅρισε ὡς ἕδρα τῆς κυβερνήσεως τό 1982 ἦταν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Γιῶργος Παπανδρέου, Ἀλέξης Τσίπρας καί ἄλλοι ἀντιθέτως ἀπῄτησαν τήν ἀποκαθήλωση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ πίνακα ἀπό τά γραφεῖα τους καί τόν ἀντικαστέστησαν μέ ἀφηρημένες γαλάζιες καί κόκκινες χρωματικές συνθέσεις δημιουργῶν, χωρίς αἴσθηση ἐθνικῆς ταυτότητος.

Δυστυχῶς ὁ Βρυζάκης, εἷς ἐκ τῶν κορυφαίων ζωγράφων τοῦ 19ου αἰῶνος, ὁ θεμελιωτής τῆς Σχολῆς τοῦ Μονάχου, ὁ καλλιτέχνης πού ἔζησε τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα (ὁ πατέρας του ἀπηγχονίσθη ἀπό τούς Τούρκους τό 1821), μετά τούς κυρίους Γιῶργο Παπανδρέου καί Ἀλέξη Τσίπρα ὑπέστη νέα κακομεταχείριση. Στά ὅρια τῆς ἱεροσυλίας. Αὐτήν τήν φορά ἀπό τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τῆς Ἑλλάδος πρός τιμήν τῆς ὁποίας συνεστήθη προσφάτως καί ἐπιτροπή ἰσότητος ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αὐτήν τήν φορά ὁ Βρυζάκης δέν ἀποκαθηλώθηκε. Αὐτήν τήν φορά κακοποιήθηκε. Ἀλλοιώθηκε. Πιό συγκεκριμένα «κακοποιήθηκε» διαδικτυακῶς ὁ διάσημος πίνακάς του «Ὅρκος τῶν Ἀγωνιστῶν». Αὐτός στόν ὁποῖο εἰκονίζεται ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός νά εὐλογεῖ τήν σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἔργο τοῦ 1865, τό ὁποῖο φιλοξενεῖται σήμερα στήν Ἐθνική Πινακοθήκη. Μέ ἀνάρτησή τους στό facebook οἱ ΛΟΑΤΚΙ Ἑλλάδος ἀνέβασαν τήν σημαία τους ἀντί τῆς ἑλληνικῆς στόν «Ὅρκο τῶν ἀγωνιστῶν» τοῦ Βρυζάκη.

«Ἐμπνευσμένη» ἀπό τόν πίνακά του «Ὅρκος τῶν Ἀγωνιστῶν», ἡ κοινότης ΛΟΑΤΚΙ Ἑλλάδος –διαβάζουμε στό διαδίκτυο– ἀντικατέστησε τήν ἑλληνική Σημαία μέ τήν χρωματιστή σημαία τῆς κοινότητος.
Τό κείμενο τῆς ἀναρτήσεως-πρόκλησις ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἡ κάθε γενιά, σέ κάθε ἐποχή, δίνει ἕναν δικό της ἀγῶνα, ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 2021 ὥς τό metoo ὥς τήν ἀπόκτηση τῶν αὐτονόητων δικαιωμάτων, ὅπου ὑπάρχει καταπάτηση ὑπάρχει ἐξέγερση καί ἐπανάσταση.». Εἶναι προφανές πώς ὅποιος ἐπέλεξε τόν συγκεκριμένο πίνακα γιά νά διαπράξει αὐτή τήν ἀθλιότητα εἶχε στόχευση: ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός καί τό λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας εἶναι χρόνια εἰς τό στόχαστρον τῶν ἀναθεωρητῶν τῆς ἱστορίας. Εἶναι ἐπίσης προφανές ὅτι ὅποιος ἔγραψε τήν ἀνάρτηση διέπραξε μεγίστη ἀθλιότητα. Ὅποιος τολμᾷ νά βάζει στήν ζυγαριά τῆς ἱστορίας ἕναν ἀγῶνα ἐθνικό καί ἀπελευθερωτικό μέ τά ξενόφερτα gay pride καί metoo, καί ὅποιος ἐξισώνει τούς ματωμένους ἀγῶνες ἑνός σκλαβωμένου ἔθνους μέ τά αἰτήματα μιᾶς εἰδικῆς ὁμάδος συμπολιτῶν μας γιά τά ὁποῖα ἡ Κυβέρνησις συνέστησε καί εἰδική ἐπιτροπή ἰσότητος, ἁπλῶς ἀγνοεῖ ποιά χώρα κατοικεῖ καί ποιά ἰθαγένεια φέρει. Καί βεβαίως εἶναι ἄσχετος μέ τήν ἔννοια τῆς σημαίας καί ὅ,τι αὐτή ἐκπροσωπεῖ. Ἡ σημαία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ κανένα πανί. Μᾶς ὁρίζει. Μόνον ἡ γαλανόλευκη μπορεῖ νά κυματίζει καί νά στέκει ἰσάξιά της.

Τό ἐρώτημα μετά ταῦτα δέν ἀφορᾷ βεβαίως ἐκείνους πού ἀπεφάσισαν νά προκαλέσουν τό δημόσιο αἴσθημα μέ τήν ἀνάρτηση, διότι στήν τελική ἀνάλυση αὐτό γνωρίζουν νά πράττουν. Ἐνῷ ζητοῦν ἀπό ὅλους ἰσότητα κάνουν τά πάντα γιά νά προκαλοῦν καί νά τραβοῦν τήν προσοχή ὡς κάτι ἄνισο καί ἰδιαίτερο. Τό ἐρώτημα, μετά ταῦτα, εἶναι τί θά πράξει ὁ Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος ἀποδοκιμάζει μέ εὐκολία Βουλευτές καί εὐρωβουλευτές του γιά ἀξιακά θέματα. Θά ἀποδοκιμάσει ἄραγε τήν συγκεκριμένη ἀνάρτηση τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος;

Προσφάτως ὁ κύριος Πρωθυπουργός δήλωσε στήν Βουλή ὅτι ἡ ΝΔ «τιμᾷ τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα». Ὁ ἴδιος ἄραγε ὡς Πρωθυπουργός τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας αἰσθάνεται ὅτι ἡ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τόν τιμᾷ μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἱεροσυλίες; Δέν εἴμαστε αἰσιόδοξοι ὅτι θά λάβουμε ἀπάντηση, οἱ πρωθυπουργοί συνήθως δέν ἀντιδροῦν ὑπό πίεσιν. Ἀλλά ἡ πίεσις δέν εἶναι δική μας. Εἶναι τῆς κοινωνίας. Τήν ὁποία ὑφίστανται τά αἱρετά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ. Ὄχι τό μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἰσότητος ΛΟΑΤΚΙ, κύριος Ἀλέξης Πατέλης. Μιά ἰδέα θά ἦταν νά ἀναζητήσει τόν συγκεκριμένο πίνακα καί νά σταθεῖ ἀπέναντί του ὁ κύριος Πρωθυπουργός, μεθαύριο, κατά τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης. Μία ἰδέα!

Κεντρικό θέμα